Nieuws Maatschappij

Het vroeg weiden sluit volgens de NZO aan bij de trend dat op steeds meer melkveebedrijven de koeien naar buiten gaan
Maatschappij  19 apr 2016
Circa 4500 melkveehouders gaan vroeg weidenDe vroegweidepremie is populair onder melkveehouders. Circa 4500 melkveehouders hebben zich in de afgelopen weken bij hun zuivelonderneming aangemeld voor deze premie. Het vroeg weiden sluit volgens de Nederlandse...Lees verder >
Aantal FrieslandCampina-bedrijven met weidegang stijgt in 2015
Maatschappij  14 apr 2016
Meer melkveehouders laten koeien weer in de wei grazen...In 2015 paste 77,9 procent van de 12.618 melkveebedrijven die in Nederland lid zijn van FrieslandCampina, een vorm van weidegang toe. Weidegang neemt opnieuw toe, zo meldt FrieslandCampina. In 2014 was dat nog 77,2...Lees verder >
Een op de zes bedrijven scheidt het kalf onmiddellijk na de geboorte
Maatschappij  14 apr 2016
Onderzoek: kalf bij de koe niet realistischIn de gangbare melkveehouderij is het langer bij elkaar houden van koe en kalf niet realistisch. Kalveren in ligboxenstallen tussen de koeien laten lopen, levert concrete risico’s op voor welzijn en gezondheid van kalf...Lees verder >
De landbouw wordt volgens de Stichting Mesdag te snel aangewezen als vervuiler van het oppervlaktewater
Maatschappij  12 apr 2016
Mesdagfonds: 'Meer onderzoek kwaliteit oppervlaktewater...Niet alleen de landbouw, maar ook riooloverstorten, watervogels en kwelwater zijn bronnen voor de aanwezigheid van stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. Volgens de Stichting Mesdag blijkt dat uit het onderzoek '...Lees verder >
Bio-organisatie Bionext vreest een tekort aan biologische grondstoffen
Maatschappij  21 mrt 2016
Tekort aan Nederlandse biogrondstoffen dreigtBiologische belangenorganisatie Bionext ziet een dreigend tekort aan biologische grondstoffen. Nederlandse boeren en tuinders schakelen volgens Bionext te traag om naar biologische landbouw. Nederlandse consumenten...Lees verder >
De initiatiefneemsters van de actie #kalverliefde
Maatschappij  15 mrt 2016
Karin van der Toorn: ‘Actie kalverliefde ongekend succes’...De actie #kalverliefde, waarbij ruim 200 boerinnen vandaag een brief aanboden aan de Tweede Kamer in Den Haag, werd een ongekend succes. Dat vertelt melkveehoudster Karin van der Toorn uit Olst na afloop van de actie...Lees verder >
Melkveehouders mogen afspraken maken vrijwillig en tijdelijk minder te produceren
Maatschappij  14 mrt 2016
Tijdelijke aanbodbeheersing melk mag van EuropaEuropese melkveehouders mogen afspraken gaan maken om vrijwillig en tijdelijk de productie van melk te verminderen. Deze buitengewone maatregel is afgesproken op de Europese landbouwraad maandag. Europees commissaris...Lees verder >
Variatie in bereidheid tot betalen van een meerprijs voor diervriendelijk geproduceerde melk
Maatschappij  14 mrt 2016
Een op drie consumenten verkiest diervriendelijke melkEen derde van de Vlaamse consumenten verkiest diervriendelijk geproduceerde melk en wil daar ook meer voor betalen. Dat blijkt uit een enquête onder 768 Vlaamse consumenten. Het belang dat consumenten hechten aan...Lees verder >
Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat 94 procent van de bedrijven kan weiden
Maatschappij  07 mrt 2016
Weidegang mogelijk op 94 procent van de bedrijvenOp 94 procent van de melkveebedrijven in Nederland is het in principe mogelijk om koeien enige vorm van weidegang te geven. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken...Lees verder >
Alleen het aanvragen van een vergunning zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om in aanmerking te komen voor de knelgevallenregeling
Maatschappij  04 mrt 2016
13 prangende vragen over de fosfaatrechten aan Wiebren van...Wat betekent de invulling van de fosfaatrechten voor Nederlandse melkveehouders? Veeteelt legde 13 prangende voor aan LTO-beleidsadviseur mest en milieu Wiebren van Stralen. Vraag 1: Waarom komt er een generieke korting...Lees verder >
De PvdA juicht de inzet voor saldering van het fosfaatplafond met kunstmestvervangers of verwerkte mest toe, aldus Sjoera Dikkers
Maatschappij  04 mrt 2016
PvdA: fosfaatrechten voor grondgebonden bedrijvenDe Partij van de Arbeid wil dat bedrijven waar dieren de wei in kunnen, waar mest over het eigen land kan worden uitgereden en waar voer dichtbij is geproduceerd, vooraan staan als er fosfaatrechten te verdelen zijn....Lees verder >
Netwerk Grondig vraagt zich af waarom Van Dam de compensatie voor grondgebonden bedrijven niet paraat had
Maatschappij  03 mrt 2016
Netwerk Grondig mist duidelijkheid over compensatie latente...Fosfaatrechten zijn een ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel. Wel moet staatssecretaris Van Dam meer duidelijkheid geven over compensatie voor latente fosfaatplaatsingsruimte, aldus Netwerk Grondig. Volgens Johan...Lees verder >
Het NAJK is voorstander van een beperkte knelgevallenregeling, maar benadrukt dat uitvoering ervan bepaalt hoe zwaar generieke korting wordt
Maatschappij  03 mrt 2016
NAJK kritisch op generieke afroming fosfaatrechtenVolgens het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is het positief dat het voorstel voor fosfaatrechten behoud en uitbreiding van derogatie mogelijk maakt. Het NAJK is wel kritisch op het voorstel voor generieke...Lees verder >
Proeftuin Veenweiden zoekt samen met melkveehouders naar maatregelen om ammoniak te reduceren
Maatschappij  19 feb 2016
Proeftuin Veenweiden zoekt deelnemersLTO Noord en Wageningen UR Livestock Research zoeken honderd melkveehouders voor het driejarig innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden. Hierin willen zij laten zien dat er ruimte is voor de melkveehouderij in het...Lees verder >
KNMvD brengt veterinair aspect bij motie 'kalf bij de koe' in de aandacht
Maatschappij  18 feb 2016
KNMvD ziet bezwaren motie 'kalf langer bij koe'...In de huidige rundveehouderij zijn grote veterinaire bezwaren om het kalf langer bij de koe te huisvesten. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dierenartsen (KNMvD) gaat zich er daarom voor inzetten dat in de...Lees verder >

Pagina's