Nieuws Maatschappij

Volgens Boswijk moet de waarde die landbouw heeft voor maatschappij en biodiversiteit meer aandacht krijgen
Maatschappij  06 jul 2021
Boswijk (CDA): ‘Nieuwe weg inslaan voor toekomstperspectief...Het CDA bracht vandaag een visie naar buiten, die perspectief moet gaan bieden voor de toekomst van boeren in Nederland. Derk Boswijk, woordvoerder landbouw namens CDA, geeft in het plan aan dat het tijd is om nieuwe...Lees verder >
In de Vlaamse supermarkt worden steeds vaker biologische producten aangeschaft, waaronder zuivel
Maatschappij  06 jul 2021
Vlaamse biologische consumptie stijgt met 14 procent in 2020...In Vlaanderen werden in 2020 ongeveer 14 procent meer biologische producten geconsumeerd. In totaal werd 229 miljoen euro besteed aan biologische verse voeding en dranken, waarvan 22 procent aan zuivel.  Het...Lees verder >
Adrian Houbraken doet ervaring op met reductie van de broeikasgasemissie binnen het project Koeien en Kansen
Maatschappij  05 jul 2021
Stan de Kringloopman bezoekt melkveehouder HoubrakenDe fictieve melkveehouder Stan de Kringloopman is sinds december bezig met een rondgang langs collega’s. Hij doet dit voor een videoserie over werken met de Kringloopwijzer. Per dashboardkenmerk bezoekt hij een collega...Lees verder >
Te strenge stikstofdoelen zouden landbouw in met name stikstofgevoelige provincies als Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel in gevaar brengen
Maatschappij  05 jul 2021
PBL: te strenge stikstofdoelen brengen platteland in gevaar...Als Nederland kiest voor té strenge stikstof- en klimaatplannen, zal er in sommige gebieden in Nederland nauwelijks meer ruimte zijn voor landbouw. Die waarschuwing doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een...Lees verder >
Via een gebiedsgerichte aanpak moet de stikstofreductie van 50 procent in 2035 haalbaar zijn volgens het rapport 'Naar een ontspannen Nederland'
Maatschappij  01 jul 2021
Rapport ‘Ontspannen Nederland’ wil regionale aanpak stikstof...Stevige emissiereductie in de Gelderse vallei, uitkoop van piekbelasters en extensivering van de landbouw in het Groene Hart. Het zijn een aantal aanbevelingen in het rapport ‘Naar een ontspannen Nederland’ dat vandaag... 1Lees verder >
Het consumptieaandeel van zuivelvervangers is sinds 2017 verdubbeld en groeit elk jaar met 7 tot 8 procent
Maatschappij  29 jun 2021
Markt alternatieve eiwitten groeit, maar blijft nicheVolgens marktonderzoek van Rabobank naar de markt voor alternatieve eiwitproducten als vlees- en zuivelvervangers groeit de markt tot en met 2035 flink door, maar blijft het ook dan een nichemarkt. De bank geeft aan dat...Lees verder >
In totaal deden 1146 melkveebedrijven in april 2020 aan verkoop via korte teken
Maatschappij  28 jun 2021
Aantal bedrijven met verkoop via de korte keten stijgt snel...Het aantal bedrijven dat producten afzet via korte keten verkoop stijgt razendsnel. In de periode van 2017 tot 2020 is het percentage bedrijven met 25 procent toegenomen. Dat blijkt uit de monitor Korte ketens van...Lees verder >
Vijfentwintig procent van de directe inkomenssteun in 2023-2027 gaat naar groene diensten (ecoregelingen)
Maatschappij  28 jun 2021
Contouren nieuw GLB liggen vast, lidstaten aan zetEr is een akkoord tussen de lidstaten en het Europees Parlement over het nieuwe landbouwbeleid vanaf 2023. Voor de uitwerking van het compromis in concrete, nationale maatregelen zijn de lidstaten nu aan zet.  Wat in...Lees verder >
Door het drooglikken van haar kalf kan een koe micro-organismen doorgeven aan haar kalf
Maatschappij  18 jun 2021
Dairy Campus onderzoekt relatie methaanemissie moeder en...Onderzoekers van Dairy Campus gaan in een proef bij kalveren kijken of ze de samenstelling van micro-organismen in de pens kunnen beïnvloeden zodat er weinig methaan wordt geproduceerd. Bij het verteren van voer in de...Lees verder >
Het aantal Vlaamse biologische koeien bleef afgelopen jaar nagenoeg gelijk met bijna 3400 stuks
Maatschappij  18 jun 2021
Levering biologische melk in België steeg in 2020 met 10...Biologische melkveehouders in België hebben in 2020 tien procent meer melk geleverd dan het jaar ervoor. In totaal ontving de zuivelindustrie ruim 96 miljoen liter biologische melk. Dat blijkt uit het jaarverslag van...Lees verder >
In de stikstofwet is vastgelegd dat de overheid PAS-melders een passende vergunning moet verlenen
Maatschappij  16 jun 2021
MOB vraagt optreden tegen PAS-melders van provincie...Milieu-actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de provincie Gelderland verzocht om handhavend op te treden tegen de zogenaamde PAS-melders, bedrijven die buiten hun schuld niet over een vergunning...Lees verder >
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wetenschappelijk laten vaststellen wat natuurlijk gedrag inhoudt voor gedomesticeerde (landbouw)huisdieren
Maatschappij  15 jun 2021
Tweede Kamer wil onderbouwing natuurlijk gedrag in Wet...De Tweede Kamer heeft vandaag verschillende moties aangenomen die mogelijk de scherpe randjes wat af kunnen halen van de nieuwe Wet Dieren. Analyse van handhaafbaarheid Zo stemde een meerderheid in met een motie van ...Lees verder >
De inzet van gras-klaver kan bijdragen aan verduurzaming
Maatschappij  15 jun 2021
Universiteit Utrecht onderzoekt informatiebehoefte...Universiteit Utrecht en de Transitiecoalitie Voedsel willen via een enquête in kaart brengen welke informatie boeren nodig hebben om hun bedrijf te verduurzamen. ‘Via de online-enquête willen we uitzoeken hoe veehouders...Lees verder >
Bel Leerdammer is onderdeel van de Franse zuivelfabrikant Groupe Bel
Maatschappij  14 jun 2021
Kaasfabrikant Bel lanceert plantaardig alternatiefZuivelfabrikant Groupe Bel lanceert op de Nederlandse markt vier plantaardige producten als alternatief voor kaas. Onder de naam Nurishh komen de producten bij Albert Hein in het schap te liggen. De van oorsprong Franse...Lees verder >
Diverse partijen vragen zich af in hoeverre uitoefenen van natuurlijk gedrag voor (landbouw)huisdieren nodig is voor een goed dierwelzijn
Maatschappij  10 jun 2021
Tweede Kamer vraagt om aanpassingen Wet dierenIn de Tweede Kamer zijn vandaag verschillende amendementen ingediend om aanpassing aan te brengen in de omstreden Wet dieren. Is natuurlijk gedrag dierwelzijn? Caroline van der Plas (BBB) diende een motie in waarin ze...Lees verder >

Pagina's