Nieuws Maatschappij

Sandy Vantorre: ‘Ons doel is vooral om landbouw op een positieve manier dichter bij de consument te brengen’
Maatschappij 04 jul 2019
Fotoserie: ’t Meerschhof zet ijs en vlees zelf afMet hun vleesvee kozen Thierry Van Holm en Sandy Vantorre uit Hoeke lang geleden voor rechtstreekse afzet naar slagers. Ook voor de afzet van hun melk zochten ze aansluiting bij de burger via een ijswinkel aan de...Lees verder >
Melkveehouder Jannes Maes lobbyt  sinds 2017 voor belangen Europese jonge boeren
Maatschappij 03 jul 2019
Jannes Maes herkozen als voorzitter van Europese jonge...Jannes Maes uit Aalter is herkozen als voorzitter van CEJA, de Europese koepelvereniging voor jonge land- en tuinbouwers. De 27-jarige Vlaming is sinds 2017 al voorzitter van CEJA, maar zal nu met een nieuw team van...Lees verder >
Boeren met plannen voor weidevogelbeheer kunnen bij de stichting Versterking Weidevogelgebieden aankloppen voor ondersteuning
Maatschappij 02 jul 2019
FrieslandCampina steekt geld in weidevogelprojectenFrieslandCampina gaat ondersteuning bieden aan melkveehouders die ideeën hebben voor weidevogelprojecten. Hiervoor heeft de zuivelverwerker de stichting Versterking Weidevogelgebieden opgericht, samen met...Lees verder >
Tijdens het Toekomstdebat gingen voormannen van vier coöperaties in debat met jonge veehouders
Maatschappij 29 jun 2019
‘Samenwerken in coöperatie is helemaal van deze tijd’...‘De coöperatie is heel populair. Bij de Nationale Coöperatieve Raad melden zich de laatste tijd weer veel nieuwe leden, bijvoorbeeld collectieven die investeren in duurzame energie. Ook voor jonge veehouders hebben...Lees verder >
Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor een vrijwillige stoppersregeling voor boeren in veenweidegebieden
Maatschappij 28 jun 2019
Kabinet trekt bijna een miljard euro uit voor agrarische...Er komt 100 miljoen euro beschikbaar voor een vrijwillige stoppersregeling voor boeren in veenweidegebieden. Dat is een van de uitkomsten van het Klimaatakkoord dat het kabinet vandaag presenteerde. Het geld wordt onder... 1Lees verder >
Het behoud van het veenweidelandschap vinden Nederlanders belangrijk
Maatschappij 27 jun 2019
Nederlander voor behoud veenweidegebied Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat het veenweidegebied wordt behouden. Dat blijkt uit een enquête die LTO Noord recent liet uitvoeren onder 1024 Nederlanders. ‘Dat er in de samenleving zoveel...Lees verder >
Joris Relaes stoort zich aan de ongenuanceerde politieke discussies over de relatie tussen landbouw en klimaat
Maatschappij 20 jun 2019
‘Veehouderij moet kans krijgen voor verlagen uitstoot...‘Het is merkwaardig dat men, als het gaat om de uitstoot van broeikasgas, de omvang van de veehouderij ter discussie stelt, terwijl de industrie de kans krijgt om te werken aan lagere emissies.’ Dit stelt Joris Relaes,...Lees verder >
Als datatechnologie veehouders administratie uit handen neemt, houden ze meer tijd over voor de verzorging van hun dieren
Maatschappij 19 jun 2019
Raad voor Dieraangelegenheden: ‘Benut data voor dierwelzijn...Digitalisering van de veehouderij biedt mogelijkheden voor verbetering van het welzijn van dieren, maar heeft ook risico’s. Omdat ontwikkelingen op dit terrein snel gaan, is het belangrijk dat overheid en bedrijfsleven...Lees verder >
Veel melkveehouders houden al rekening met duurzaamheid in hun bedrijfsvoering
Maatschappij 17 jun 2019
Groot deel van de melkveehouders past al kringlooplandbouw...Ruim negentig procent van de Nederlandse melkveehouders vindt de eigen manier van voedsel produceren toekomstbestendig en 95 procent geeft aan kringlooplandbouw al gedeeltelijk of volledig toe te passen. Dit blijkt uit...Lees verder >
Staatsbosbeheer stelt enkele duizenden hectares pachtgrond beschikbaar voor boeren die natuurgericht willen werken
Maatschappij 17 jun 2019
Minister biedt experimenteerruimte voor kringlooplandbouw...In vijf gebieden in Nederland krijgen boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw. Staatbosbeheer stelt duizenden hectares grond beschikbaar voor...Lees verder >
Deelnemers aan het Convenant Weidegang vrezen dat vergunningsplicht leidt tot minder koeien in de wei
Maatschappij 13 jun 2019
‘Vergunningsplicht ongewenste drempel voor beweiding’...‘Een vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting is onwerkbaar. En het werpt drempels op voor beweiding, terwijl we die juist willen wegnemen.’ Dit schrijven de deelnemers aan het Convenant Weidegang in...Lees verder >
De helft van de lezers krijgt voortaan op donderdag Veeteelt in de brievenbus, de andere helft op vrijdag
Maatschappij 13 jun 2019
Bezorgmoment Veeteelt verandertIn Nederland valt Veeteelt op donderdag in de bus. Met ingang van het juninummer verandert dat. De helft van de lezers krijgt in het vervolg Veeteelt op vrijdag bezorgd. Voor de andere helft blijft donderdag de...Lees verder >
De kleinschalige windmolens hebben een capaciteit die aansluit bij de energiebehoefte van een melkveebedrijf (foto FrieslandCampina)
Maatschappij 12 jun 2019
FrieslandCampina start nu ook windmolenprojectZuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat leden-melkveehouders helpen bij het opwekken van elektriciteit uit wind. Het gaat hierbij om investeringen in kleine windmolens met een ashoogte van 15 meter. Deze hebben een...Lees verder >
Het onderzoek dat gewasbeschermers in mest als oorzaak van de afname van weidevogels aanwijst, is volgens het Ctgb niet goed onderbouwd
Maatschappij 04 jun 2019
Onzeker verband tussen afname weidevogels en...Het is niet zeker dat er een verband is tussen de afname van weidevogels en gewasbeschermers in mest. Dat concludeert het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Die conclusie volgt... 1Lees verder >
Kaas heeft volgens recent onderzoek een positief effect op de gezondheid
Maatschappij 04 jun 2019
Gezondheidsvoordelen bij het eten van kaasUit een onderzoek van de McMaster Universiteit in Canada blijkt dat het eten van meer dan twee porties kaas per dag kan leiden tot verminderd risico op een beroerte en hart- en vaatziekten. Verder bleek dat bepaalde...Lees verder >

Pagina's