Nieuws Maatschappij

Na een termijn van vier jaar zwaait Andre Arfman eind november af als voorzitter van NAJK
Maatschappij  23 nov 2020
Andre Arfman: ‘Sector moet perspectief terugkrijgen’De huidige milieudiscussies en belemmeringen in doorontwikkeling van bedrijven zorgen ervoor dat de trots voor een deel uit de sector is verdwenen of in ieder geval naar de achtergrond is gedrukt. Dat stelt Andre Arfman...Lees verder >
Volgens Lubbert van Dellen van Accon avm worden verschillen in toekomstperspectief tussen bedrijven steeds minder bepaald door verschillen in opbrengsten en steeds meer door verschillen in kosten
Maatschappij  20 nov 2020
‘Schaalvergroting niet meer dé oplossing voor krimpende...Door een oplopende kritieke melkprijs in combinatie met een achterblijvende melkprijsontwikkeling staan de marges in de melkveehouder de laatste jaren onder druk. Bedrijfsontwikkeling wordt ingewikkelder. Tot deze...Lees verder >
Minister Schouten erkent dat met de kennis van nu anders gehandeld zou zijn in de I&R-affaire van 2018
Maatschappij  17 nov 2020
Minister Schouten: ‘I&R-blokkades destijds rechtmatig’...De blokkade van duizenden rundveebedrijven in de I&R-affaire van begin 2018 was destijds rechtmatig. Maar met de kennis van nu zou anders gehandeld zijn. Dit antwoordt minister Schouten in een Kamerbrief op vragen...Lees verder >
28 procent van de Vlaamse melkveehouders heeft een plan voor verantwoord antibioticagebruik
Maatschappij  16 nov 2020
Vlaamse melkveehouders boeken vooruitgang op duurzaamheid...Een nieuwe rapportage van de duurzaamheidsmonitor laat zien dat de Vlaamse melkveehouderij zich in drie jaar tijd flink heeft verbeterd op het gebied van duurzaamheid. Met 97 procent passen vrijwel alle melkveehouders...Lees verder >
Naar verwachting blijft het totale melkaanbod de komende jaren stabiel, aldus Schumacher
Maatschappij  11 nov 2020
Hein Schumacher: ‘Veestapel halveren bijzonder onverstandig...Niet de veestapel halveren, maar investeren in kwaliteit, duurzaamheid, biodiversiteit en dierenwelzijn. Die oproep doet FrieslandCampina-directeur Hein Schumacher vandaag in een interview met het dagblad Trouw. ‘Blijf...Lees verder >
Door de aanwijzing van meer hectares stikstofgevoelige natuur, vreest STAF voor ambitieuzere stikstofdoelen voor omliggende bedrijven
Maatschappij  10 nov 2020
STAF: ’80.000 ha stikstofgevoelige natuur bijgetekend’Volgens een onderzoek van Stichting Agrifacts (STAF) is er in de afgelopen jaren ongeveer 80.000 hectare stikstofgevoelige natuur bijgetekend in de Natura 2000-gebieden op de habitatkaart van stikstofmodel Aerius....Lees verder >
In de eerste drie kwartalen van 2020 zijn er fors meer hoevewinkels gestart dan in heel 2019
Maatschappij  09 nov 2020
Fors meer Vlaamse hoevewinkels sinds coronacrisisSinds de start van de coronacrisis kopen Nederlanders en Vlamingen meer rechtstreeks bij de boer. Die toename van de korteketeneconomie is in Vlaanderen nu ook te merken in het stijgende aantal aanvragen voor...Lees verder >
Leden van de coöperatie FarmerFriendly krijgen een percentage van de omzet van producten met het keurmerk
Maatschappij  09 nov 2020
FDF introduceert keurmerk voor eerlijkere prijsFarmers Defence Force (FDF) introduceert op 17 november haar keurmerk FarmerFriendly. Dat heeft de belangenorganisatie afgelopen week wereldkundig gemaakt. FDF heeft in de afgelopen periode een concept ontwikkeld...Lees verder >
Maatschappij  06 nov 2020
Melkveehouderij van alle sectoren somberst over huidige...Van alle agrarische sectoren is de melkveehouderij momenteel het somberst over de huidige situatie op het bedrijf. Dat blijkt uit de stemmingsindex, onderdeel van de Agro Vertrouwensindex. De stemmingsindex daalde voor...Lees verder >
De provinciale stoppersregeling is gericht op bedrijven nabij Natura 2000 gebieden
Maatschappij  03 nov 2020
Uitkoop ‘piekbelasters’ kan van startVandaag is de regeling ‘gerichte opkoop veehouderijen’ gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat provincies kunnen starten met de uitkoop van de zogenaamde ‘piekbelasters’, bedrijven met een relatief hoge... 1Lees verder >
Een grove berekening leert dat de landbouw in Europa verantwoordelijk is voor 11,5% van de broeikasgasuitstoot en het wegverkeer voor 15,5%
Maatschappij  28 okt 2020
Experts: ‘Verkeer schadelijker voor klimaat dan veehouderij...Als Greenpeace stelt dat in Europa de veehouderij schadelijker is voor het klimaat dan het autoverkeer maakt de organisatie een oneerlijke vergelijking. Uit grove berekeningen blijkt dat de werkelijkheid waarschijnlijk...Lees verder >
Een nieuwe techniek haalt mineralen via elektrodialyse uit mest en reduceert stikstofverliezen
Maatschappij  28 okt 2020
MEZT: stikstofprobleem binnen vijf jaar opgelost met...Het in april opgerichte bedrijf MEZT werkt aan een nieuwe techniek om op het boerenerf mineralenconcentraten te produceren uit mest. Volgens de oprichters kunnen ze hiermee binnen vijf jaar de stikstofuitstoot uit de...Lees verder >
In het onderzoek bekijkt het CLM onder andere de gevolgen van het krimpen van de veestapel
Maatschappij  20 okt 2020
CLM: 'Klimaatmaatregelen niet op alle vlakken effectief...Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft het effect van verschillende stikstof- en klimaatmaatregelen op duurzaamheidsthema’s, zoals ammoniakemissie, dierwelzijn en bodemleven, geanalyseerd. Uit de het onderzoek...Lees verder >
Met de gebiedsgerichte aanpak van de veenweidegebieden wordt een CO2-reductie van 1 megaton beoogd in 2030
Maatschappij  19 okt 2020
100 miljoen voor toekomst veenweidegebiedHet ministerie van LNV stelt 100 miljoen euro beschikbaar om een toekomstgerichte aanpak voor veenweidegebieden te ontwikkelen. Het geld zal onder andere worden besteed aan onderzoek om te kunnen bepalen welke oplossing...Lees verder >
Professor Wim de Vries: ‘Alle sectoren die stikstof uitstoten moeten bijdragen aan reductie. Maar de grote klappen zullen moeten komen uit de veehouderij.’
Maatschappij  15 okt 2020
Hoogleraar Wim de Vries: ‘Halvering stikstof hoeft niet in...‘Innovatie gaat ons helpen om stikstof efficiënter te benutten. Maar we ontkomen er niet aan om ook kritisch te kijken naar de omvang van de veestapel.’ Dit stelt Wim de Vries, hoogleraar Integrale Stikstofeffectanalyse...Lees verder >

Pagina's