Nieuws Maatschappij

Natuur- en milieuorganisaties roepen de regering op om de stikstofcrisis aan te grijpen voor extensivering van de landbouw
Maatschappij 11 dec 2019
Natuur- en milieuorganisaties: ‘Krimp van de veestapel...Krimp van de veestapel is een onvermijdelijke uitkomst van de omslag naar een meer extensieve, natuurinclusieve landbouw. Dit stellen de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties in een advies aan het kabinet. In een... 1Lees verder >
De waterkwaliteit gaat in Vlaanderen omlaag door overbemesting en droge zomers
Maatschappij 10 dec 2019
Waterkwaliteit in Vlaanderen loopt terugDe waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. West-Vlaanderen, dat veel intensieve veeteelt kent, scoort het het minst goed. Dit blijkt uit rapporten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse...Lees verder >
Volgens minister Crevits moet tegen 2030 de emissie in de landbouw 25 procent zijn teruggebracht door energie-efficiëntie en methaanreductie
Maatschappij 10 dec 2019
Vlaams klimaatplan: 25 procent uitstootvermindering in de...De landbouwsector moet tegen 2030 de broeikasgastuitstoot verminderen met 25 procent. Dit heeft de Vlaamse regering vastgelegd in het Vlaams Energie- en klimaatplan. Landbouwminister Hilde Crevits laat met een bericht...Lees verder >
Klimaatscan brengt broeikasgasemissies van Vlaamse melkveebedrijven in kaart
Maatschappij 09 dec 2019
Kennisinstellingen werken aan klimaatscan melkveehouderij...Vlaamse kennisinstellingen ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO werken aan de ontwikkelingen van een klimaatscan. Hiermee worden de broeikasgasemissies van landbouwbedrijven in kaart gebracht en moeten oplossingen... 1Lees verder >
Roald van Noort heeft ruim twaalf jaar voor CRV gewerkt
Maatschappij 06 dec 2019
Roald van Noort vertrekt als directievoorzitter CRVRoald van Noort stopt per 1 mei 2020 als directievoorzitter van CRV Holding BV. Zijn opvolger is de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Angus Haslett. Het is voor het eerst dat CRV een niet-Nederlandse CEO krijgt. Van Noort...Lees verder >
Het nieuw aangestelde adviescollege gaat onder andere uitzoeken of het meetnet van stikstofdepositie kan worden uitgebreid en verbeterd
Maatschappij 03 dec 2019
Adviescollege stikstofmetingen aangesteldIn een Kamerbrief meldt minister van LNV Carola Schouten dat het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof is begonnen met zijn taken. Het adviescollege moet advies gaan geven omtrent de bestaande rekenmethodiek van...Lees verder >
De initiatiefnemers van Land van Ons vinden dat herstel van biodiversiteit niet kan worden overgelaten aan boeren, natuurorganisaties en overheid
Maatschappij 27 nov 2019
Burgerinitiatief wil 300.000 hectare grond kopen voor...De onlangs opgerichte coöperatie Land van Ons wil met geld van burgers Nederlandse landbouwgrond op gaan kopen. Deze grond zal worden omgevormd tot extensief beheerde landbouwgebieden waar de ontwikkeling van... 1Lees verder >
LTO stemt onder voorwaarden in met klimaatbeleid van het kabinet
Maatschappij 27 nov 2019
Krappe meerderheid LTO-leden achter klimaatplanOngeveer zes op de tien leden van LTO Nederland onderschrijven de doelen voor de reductie van broeikasgas en staan achter de nationale klimaatdoelstellingen voor de agrarische sector. Dit blijkt volgens voorzitter Marc... 1Lees verder >
Melkveehouders hebben minder vertrouwen in de toekomst dan in voorgaande jaren
Maatschappij 26 nov 2019
Melkveehouders hebben minder vertrouwen in ondernemingUit de Agro Vertrouwensindex blijkt dat melkveehouders in Nederland nog niet eerder zo weinig vertrouwen hadden in hun onderneming. In totaal daalde de index dit kwartaal met 4,2 punten naar 6 punten. Hoewel de index...Lees verder >
Word je als veehouder gelukkig van 20 koeien extra aan de melk, zo vraagt Tom Van Nespen zich af in zijn column
Maatschappij 22 nov 2019
Blog: Boerengeluk op de proef gesteldDicht bij de natuur opgroeien, de geboorte van nieuw leven meemaken, het genot van een gezonde levensstijl. Boeren zijn gelukkig geboren, zo schrijft Tom Van Nespen in zijn column. Maar regelgeving, zieke dieren,...Lees verder >
Minder eiwit in het rantsoen is een de plannen van het Landbouw Collectief
Maatschappij 21 nov 2019
‘Boeren lopen financieel risico bij plannen Landbouw...Het Landbouw Collectief snijdt zichzelf in de vingers met de voorstellen over de bijdrage vanuit de landbouw als oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat stelt hoogleraar stikstof, en tevens directeur van het Louis...Lees verder >
Miedema beweidt de koeien op veengrond die doorloopt tot de rand van Akkrum
Maatschappij 19 nov 2019
Fotoserie: Miedema boert met de natuur hoog in het vaandel...Biologisch melkveehouder Douwe Miedema heeft sinds 2015 steeds meer aandacht voor natuur en milieu. Samen met zijn vader Sjoerd melkt hij 230 koeien in Haskerdijken. Beiden zijn niet bang voor het uitproberen van nieuwe...Lees verder >
De serie Vegan versus vee moet lezers input geven om zich te kunnen mengen in de vele discussies over dierlijk eiwit
Maatschappij 08 nov 2019
Video: aftrap van serie over plantaardig versus dierlijk...Melkveehouder en Veeteelt-redacteur Tijmen van Zessen vertelt voor de videocamera hoe het idee voor een artikelenserie over plantaardig versus dierlijk eiwit is ontstaan. Hij kwam in de kantine van het zwembad in... 1Lees verder >
Bedrijven zijn alleen geschikt als ze 500 meter vrij staan van andere veebedrijven
Maatschappij 04 nov 2019
Mesdagfonds zoekt melkveebedrijven voor stikstofmetingen...Het Mesdagfonds is op zoek naar twee melkveebedrijven voor het emissie- en depositieonderzoek stikstof. Dit onderzoek wordt gedurende drie jaar uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. Naast de metingen op en rond...Lees verder >
Met het Veldverkennersboekje wil VILT het debat over voedsel en landbouw naar een hoger niveau tillen
Maatschappij 04 nov 2019
Veldverkenners publiceert feiten voor discussies over...‘Veeteelt is de grootste oorzaak van klimaatverandering’ en ‘Grootschalige veehouderij en dierwelzijn gaan niet samen’. Dit zijn twee van de stellingen die worden behandeld in het tweede Veldverkennersboekje, dat is... 1Lees verder >

Pagina's