Nieuws Maatschappij

Boerderij De Eikenhorst ligt ingeklemd tussen snelweg A73 en het Wijchens Ven
Maatschappij  17 jun 2022
Fotoserie: Toblocatie wordt toplocatie dankzij theehuis...Met de start van een theehuis en boerenspelen heeft de familie Sengers uit het Gelders Wijchen van de beperking van hun locatie een kans gemaakt. De famlie Sengers had eind jaren tachtig net een nieuwe stal gebouwd voor...Lees verder >
De sectorpartijen omschrijven de stikstofplannen als onnodig, ongewenst en desastreus voor platteland en natuur
Maatschappij  17 jun 2022
Melkveehouders en zuivel trekken samen op tegen...LTO Melkveehouderij, NAJK, NMV, DDB en NZO gaan binnen ZuivelNL meer samenwerken om tegengas te geven aan de stikstofplannen van het kabinet. De organisaties omschrijven de plannen als onnodig, ongewenst, zonder enig...Lees verder >
Op de provinciale kaarten komen de stikstofdoelstellingen per gebied duidelijker naar voren, zoals op deze kaart van provincie Friesland (beeld via aanpakstikstof.nl)
Maatschappij  16 jun 2022
Kaarten met stikstofdoelstellingen per provincie beschikbaar...Het ministerie van LNV heeft naast de landelijke kaart met richtinggevende emissiereductiedoelstellingen ook kaarten per provincie online gezet. Op deze kaarten is per gebied nauwkeuriger te zien welke doelstellingen er... 1Lees verder >
De protestactie tegen de stikstofplannen zal niet in Den Haag gehouden worden
Maatschappij  16 jun 2022
Nationale actiedag verplaatst van Den Haag naar de Veluwe...De gezamenlijke actiedag tegen de stikstofplannen op woensdag 22 juni zal worden verplaatst van Den Haag naar een nog nader te bepalen locatie op de Veluwe. Dat heeft initiatiefnemer Agractie bekendgemaakt. Positieve...Lees verder >
NZO vraagt in een persbericht aandacht voor de stikstofplannen vanuit de zuivelsector en de plaatselijke en mondiale rol van de sector
Maatschappij  14 jun 2022
NZO: ‘Stikstofplannen ondermijnen toekomst van vitale...Er dreigt een kaalslag van het landelijk gebied als de stikstofplannen van het kabinet worden uitgevoerd, zo stelt NZO. ‘De plannen zijn onrealistisch en onwenselijk. Daarbij ondermijnen ze de toekomst van een vitale...Lees verder >
Besmette koeien kunnen nauwelijks eten door blaren op hun tong (foto: Nsereko G Brian)
Maatschappij  13 jun 2022
Dierenarts Indonesië: ‘Mkz-virus grijpt hier hard om zich...Het mond-en-klauwzeervirus grijpt in Indonesië hard om zich heen als gevolg van het niet naleven van hygiënemaatregelen. Volgens officiële cijfers van de Indonesische overheid telde het land afgelopen vrijdag 127.891...Lees verder >
Het vertrouwde runderpaspoort verdwijnt en wordt vanaf 13 vervangen door twee nieuwe documenten
Maatschappij  13 jun 2022
Nieuwe Vlaamse regels voor registratie en identificatie...Op maandag 13 juni gaat in België een nieuwe regeling in rond identificatie en registratie. Zo vervangen een verplaatsingsdocument en een identificatiedocument het vertrouwde runderpaspoort.  Voor binnenlandse handel is...Lees verder >
In veenweidegebieden geldt een reductiedoelstelling van 47 procent
Maatschappij  10 jun 2022
Ingrijpende stikstofdoelen treffen hele landbouwsectorVan een stikstofreductie van 12 procent in gebieden met minder beperkingen tot 70 procent in gebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en zelfs 95 procent in Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk...Lees verder >
De plannen van de overheid bevatten onmogelijke opgaves voor stikstofreductie
Maatschappij  10 jun 2022
Reacties boerenorganisaties unaniem: plannen onrealistisch...De vandaag gepresenteerde plannen om de uitstoot van stikstof te reduceren zijn volledig onrealistisch, zo reageren verschillende boerenbelangenorganisaties. LTO Nederland spreekt over het ministerie van Sanering en...Lees verder >
Een hogere graanopbrengst per hectare is gunstig voor de landvoetopbrengst
Maatschappij  09 jun 2022
Nederlander heeft 0,2 hectare nodig voor voedselconsumptie...Een inwoner van Nederland heeft gemiddeld 0,2 hectare nodig voor de consumptie van voedsel. Dat heeft het Compendium voor de Leefomgeving berekend. De meeste landbouwgrond is nodig voor de productie van veevoer om...Lees verder >
De verwachting is dat in de Kamerbrief over stikstof staat dat in bepaalde regio's de stikstofuitstoot met 70 tot 80 procent zal moeten dalen
Maatschappij  09 jun 2022
Dagbladen voeden sentiment verwachte Kamerbrief over...De grote landelijke dagbladen sorteren voor op de Kamerbrief over stikstof die morgen wordt verwacht. Trouw, De Volkskrant, Telegraaf en NRC Handelsblad voeden met hun berichtgeving vandaag alvast het sentiment. Nieuws...Lees verder >
Er is nog veel onbekend over de effecten van resten van gewasbeschermingsmiddelen in mest op insecten en weidevogels
Maatschappij  08 jun 2022
RIVM start onderzoek naar residuen in mestHet ministerie van LNV heeft het RIVM opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van resten van gewasbeschermingsmiddelen in mestvlaaien uit de wei. Met dit onderzoek wil het ministerie meer inzicht...Lees verder >
Plus Partners  07 jun 2022
Komt de landbouwvrijstelling in de knel?De overheid overweegt een soort vermogensaanwasbelasting voor de box 3-heffing. Wat betekent dit voor de landbouwvrijstelling? Het kabinet bekijkt momenteel hoe de heffing in box 3 er in de toekomst uit moet gaan zien....Lees verder >
In Vlaanderen wordt gewerkt aan een normversoepeling voor het toepassen van alternatieve mestproducten
Maatschappij  07 jun 2022
Toepassing Renure in Vlaanderen niet meteen mogelijkEen versoepeling van de normen voor gebruik van dierlijk mest of Renure-producten is niet direct van kracht. Dat gaf Vlaams minister Demir aan in het Vlaams parlement.  Ze gaf in de commissie aan dat het mestactieplan...Lees verder >
Op circa 62 procent van het areaal landnatuur werd in 2020 nog de kritische depositiewaarde voor stikstof overschreden
Maatschappij  04 jun 2022
Stikstofdepositie op natuur daalde sterk sinds jaren...De stikstofdepositie op natuurgebieden is in de afgelopen dertig jaar sterk gedaald. Toch wordt de milieuconditie van circa 62 procent van het natuurareaal nog als matig of slecht aangemerkt. Dit blijkt uit een...Lees verder >

Pagina's