Nieuws Huisvesting

Hitteresistente bacteriën uit compost geven problemen voor de zuivelindustrie
Huisvesting 01 feb 2013
Zorg om melkkwaliteit in vrijloopstalRecent onderzoek van NIZO food research toont aan dat compost als ligbed aanleiding geeft voor een verhoogd aantal hitteresistente bacteriën in melk. Daarbij zijn niet alleen compostbodems van vrijloopstallen bestudeerd...Lees verder >
Ruim 18 procent van de bedrijven past geen weidegang toe
Huisvesting 31 jan 2013
Productschap Zuivel becijfert 81 procent weidegangRuim 81 procent van de melkveebedrijven heeft in het afgelopen jaar een vorm van weidegang toegepast. Dat heeft het Productschap Zuivel in opdracht van de Duurzame Zuivelketen en in het kader van het Convenant Weidegang...Lees verder >
Koeien in potstallen zijn smeriger dan in ligboxenstallen, constateert Wageningen Universiteit
Huisvesting 24 jan 2013
Strooiseltype niet bepalend voor welzijn Voor het welzijn van de koe in de stal zijn factoren als type stal, stalinrichting, afstelling van boxen en de veehouder belangrijker dan het type strooisel. Het type strooisel is ook geen verklaring voor verschillen in...Lees verder >
Welke gassen bevinden zich onder een emissiearme vloer?
Huisvesting 16 okt 2012
Praktijknetwerk onderzoekt lucht onder emissiearme vloeren...Vier West-Friese veehouders gaan de samenstelling van de lucht onder de emissiearme vloer in hun stal laten onderzoeken in een praktijknetwerk. Om de ammoniakemissie laag te houden, hebben de vier veehouders een dichte...Lees verder >
Kooistra wil direct na de bouwvak starten met de stalbouw
Huisvesting 25 jun 2012
Blog Kooistra: stalbouw begint na bouwvakDe laatste beslissingen over de bouw van zijn nieuwe stal wil Jan Teade Kooistra volgende week nemen. Het type stalvloer en het merk melkrobot zijn nog de enige ontbrekende schakels. Direct na deze beslissing kan het...Lees verder >
Melkveehouders investeren de laatste jaren vooral in huisvesting
Huisvesting 21 mrt 2012
Productie melkveebedrijf groeit in tien jaar 25 procent...Nederlandse melkveebedrijven zijn de afgelopen tien jaar gemiddeld 25 procent meer melk gaan produceren. Dat blijkt uit cijfers van het project Groeien in rendement van Wageningen Universiteit. In de analyse is...Lees verder >
De periode voor het spenen draagt bij aan hoe genen later tot uiting komen
Huisvesting 17 feb 2012
Voeding jong kalf bepaalt latere uierontwikkelingSchothorst Feed Research en melkpoederfabrikant Sloten BV zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar het effect van voeding van jonge kalveren op de melkgift op latere leeftijd. ‘Diverse studies tonen aan dat kalveren...Lees verder >
Plek voor tien koeien in 240 vierkante meter vrijloopstal
Huisvesting 21 okt 2011
Blog Wilms: alvast gaan melkenDe broers Wilms zijn druk bezig om de voormalige jongvee- en drogekoeienstal om te bouwen tot een vrijloopstal. Met een beetje passen en meten kunnen ze 240 vierkante meter vrijloopstal inrichten. Dat is genoeg voor...Lees verder >
Op termijn wellicht een derde melkrobot bij Vanderheijden
Huisvesting 03 okt 2011
Blog Vanderheijden: nieuwe bestemming varkensstalDe familie Vanderheijden wil op termijn de varkensstal ombouwen tot een plek voor droge koeien en drachtig jongvee. In de ligboxenstal komt daardoor ruimte vrij voor een eventuele derde robot. Voordat het zover is,...Lees verder >
Driekwart van de Canadese melkveehouders werkt met een grupstal
Huisvesting 14 sep 2011
Minder dan 13.000 melkveebedrijven in CanadaCanada telt 12.965 melkveebedrijven. Dat blijkt uit een telling vorige maand door het Canadian Dairy Information Centre. De meeste bedrijven (6375) bevinden zich in de provincie Quebec. Tien jaar geleden lag het aantal...Lees verder >
Individueel gehuisveste kalveren nemen minder voer op
Huisvesting 29 aug 2011
Kalf in groepshuisvesting vreet meerKalveren die gezamenlijk opgroeien, nemen meer grammen droge stof op dan kalfjes die individiueel zijn gehuisvest. De Amerikaanse Ohio State University concludeert dat op basis van een onderzoek bij 82 nuchtere...Lees verder >
Diergezondheid en welzijn van het melkvee is op grotere bedrijven niet minder dan op kleinere bedrijven
Huisvesting 22 mrt 2011
Schaalvergroting verbetert toekomstperspectiefGrotere melkveebedrijven komen in economisch opzicht beter uit de bus dan kleinere bedrijven. Hierdoor is het toekomstperspectief voor deze bedrijven beter en het opvolgingspercentage hoger. Wel vlakken de...Lees verder >
Minder punten voor koeien groter dan 1,57 meter in Amerika
Huisvesting 16 feb 2011
Amerikaans stamboek straft te grote koeienTe grote of te kleine holsteinkoeien krijgen in de Verenigde Staten vanaf 1 februari een aftrek van twee punten voor de bovenbalkscore frame. Het gaat om koeien die kleiner dan 56 en groter dan 62 inch zijn, omgerekend...Lees verder >
Ammoniakemissie uit vrijloopbodems is een gevoelig punt
Huisvesting 03 feb 2011
WUR meet ammoniakemissie vrijloopstallen op praktijkschaal...Wageningen UR gaat dit jaar ammoniakemissies meten in vrijloopstallen op vier bedrijven in de praktijk. 'De ammoniakemissie uit vrijloopbodems is een gevoelig punt', vertelt onderzoeker Paul Galama. 'Het is zaak om de...Lees verder >

Pagina's