Nieuws Gezondheid

Oudere koeien geven gemakkelijker meer melk
Gezondheid 23 jul 2020
Zuinig zijn op oudere koeien gunstig voor KringloopWijzer...Een hoge leeftijd bij afvoer heeft gunstige gevolgen voor de resultaten in de KringloopWijzer. Binnen de KringloopWijzer worden veel resultaten, zoals ammoniak en broeikasgassen, weergegeven in kilogrammen per 100...Lees verder >
De eiwitmaatregel kan zorgen voor minder vitale kalveren
Gezondheid 10 jul 2020
KNMvD: diergezondheidschade nu volop onder aandacht bij LNV...De mogelijke schade aan diergezondheid en -welzijn bij het doorvoeren van de eiwitmaatregel heeft nu de volle aandacht van minister Schouten en haar ambtenaren. Dat stelt Dimitry Verduijn, die als voorzitter van de...Lees verder >
Gezondheid 10 jul 2020
Webinar: welke wormen wonen er in uw wei?De drie belangrijkste parasieten die uw runderen in de weide kunnen oppikken, zijn maagdarmwormen, longwormen en leverbot. Lees verder >
De bron voor botulisme zijn dikwijls kadavers van pluimvee, vogels of kleine knaagdieren die de watervoorraad, een silo, grasland, of strooisel hebben besmet
Gezondheid 10 jul 2020
Botulisme treft opnieuw Vlaams melkveebedrijfBegin juni 2020 is er opnieuw een uitbraak van botulisme op een Vlaams melkveebedrijf vastgesteld. Dat meldt Veescoop van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ). Tientallen dieren stierven en het bedrijf mocht geen melk...Lees verder >
De voermaatregel van de minister kan volgens KNMvD zorgen voor minder vitale kalveren
Gezondheid 09 jul 2020
Doorrekenen alternatief sectorplan eind augustus klaarHet Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht eind augustus een doorrekening te kunnen geven van het plan van de melkveehouderijsector als alternatief voor de ministeriële voermaatregel. Dat schrijft minister...Lees verder >
Nevedi wil een uitzonderingsregel bij de voereiwitmaatregel voor jongvee
Gezondheid 09 jul 2020
Nevedi: eiwitmaatregel te generiek, pleidooi voor rol...De eiwitmaatregel die moet bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot in de melkveesector, is te generiek, vindt Nevedi. Omdat de minister vooralsnog vasthoudt aan haar krachtvoermaatregel, bepleit Nevedi,...Lees verder >
Gezondheid 07 jul 2020
Verbeter eenvoudig het vreetgedrag tijdens...Hittestress in Nederland kost circa 270 euro per koe per jaar (Veeteelt, 2017). Lees verder >
Leverbot zorgt net als de long- en maagdarmworm voor klachten bij weidend vee
Gezondheid 06 jul 2020
Longworminfecties treden steeds eerder opEind juni is alweer de eerste longwormbesmetting van het seizoen vastgesteld door GD. Het ging om een pink die geweid werd in een natuurgebied. Volgens GD treden longworminfecties steeds eerder op. In principe is...Lees verder >
Gezondheid 03 jul 2020
Uiergezondheid en de rol van een seleniumtekort...Een seleniumtekort kan ertoe leiden dat de witte bloedcellen minder goed functioneren en dat verhoogt niet alleen de kans op mastitis, maar verergert ook de ernst ervan. Lees verder >
 Het sectorvoorstel gaat uit van drie procent reductie van het ruweiwitgehalte in mengvoer op sectorniveau ten opzichte van 2018
Gezondheid 03 jul 2020
Kamer neemt motie aan om eiwitplan sector door te laten...De Tweede Kamer heeft vannacht om half vier een motie aangenomen van CDA en VVD om het eiwitreductieplan van de sector door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In de motie vroegen de...Lees verder >
Op initiatief van Agractie vindt er morgen een grootscheepse actie plaats op het Malieveld
Gezondheid 03 jul 2020
Regeringspartijen dienen motie in voor ruimte sectorplan...De regeringspartijen CDA en VVD hebben vanavond laat een motie ingediend waarmee ze ruimte willen creëren voor het alternatieve eiwitreductieplan van de sector. Hiermee vallen ze coalitiepartner minister Schouten af die...Lees verder >
Het Hitteplan 2.0 geeft een 10-daagse voorspelling voor hittestress op basis van verwachtingen voor temperatuur en luchtvochtigheid
Gezondheid 25 jun 2020
LTO ontwikkelt Hitteplan 2.0Om veehouders beter te ondersteunen bij het nemen van maatregelen tegen hittestress ontwikkelt LTO een nieuw Hitteplan. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor een index die temperatuur en luchtvochtigheid...Lees verder >
Gezondheid 24 jun 2020
Hoe voorkomt u hittestress bij uw kalveren?Hittestress komt bij koeien veel voor. Bij temperaturen boven de 20 °C heeft een koe al last van de warmte. Lees verder >
Ondanks dat de totale inzet van antibiotica is afgenomen, zijn er de afgelopen jaren meer uiertubes verkocht
Gezondheid 23 jun 2020
Belgische veehouders zetten in 2019 opnieuw minder...In 2019 is in de Belgische veehouderij wederom minder antibiotica ingezet. Dat meldt het kenniscentrum AMCRA dat zich bezighoudt met antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. Ten opzichte van 2011 is in 2019 een...Lees verder >
Gezondheid 22 jun 2020
Kreupele koeien? Behandel directGD-rundveedierenarts Menno Holzhauer: ‘Direct ingrijpen op het moment van klauwproblemen is belangrijk. Vanuit dierwelzijn, maar ook om verdere schade aan de klauw te voorkomen en daarmee economische schade door minder...Lees verder >

Pagina's