Nieuws Economie

Het bestuur van de coöperatie EKO Holland ziet ruimte voor groei naar 250 leden
Economie 08 jan 2020
Melkprijs EKO Holland in januari boven de 50 centDe coöperatie EKO Holland verwacht de leden in januari een melkprijs van 50,15 euro per 100 kg biologische melk uit te betalen. Voor BD-melk wordt 57,10 euro betaald. Dit maakt het bestuur bekend op de website. Het is...Lees verder >
Milcobel is van plan de melkprijs over december met 1,5 euro per 100 kg te verhogen
Economie 07 jan 2020
Milcobel-bestuur initieert hogere melkprijsMilcobel is voornemens de melkprijs voor december te verhogen naar 32 euro. Eerder werd de melkprijs nog vastgelegd op 30,50 euro, maar dit leverde veel kritiek op van de leden. Dit heeft de zuivelverwerker in een...Lees verder >
Om in aanmerking te komen voor het krediet, moeten investeringen bijdragen aan het realiseren van kringlooplandbouw
Economie 03 jan 2020
Fonds voor jonge boeren beschikbaarDe borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is opengesteld.  Deze regeling maakt het voor jonge boeren gemakkelijker om financiering voor hun...Lees verder >
Het effect van de nieuwe rekensystematiek op de garantieprijs is volgens FrieslandCampina –0,16 euro
Economie 30 dec 2019
FrieslandCampina garantieprijs levert 0,66 euro inDe FrieslandCampina-garantieprijs voor januari 2020 bedraagt 35,75 euro per 100 kilo melk. Dat is 0,66 euro lager dan de garantieprijs van december 2019. De garantieprijs voor januari 2020 is de eerste die is berekend...Lees verder >
Volgens Ben Apeldoorn moet een steeds kleinere groep boeren opdraaien voor alles wat er in het buitengebied gebeurt
Economie 27 dec 2019
Blog: boer betaalt nieuwe natuurRuim tien procent extra is hij dit jaar kwijt aan waterschapsbelasting, vertelt Ben Apeldoorn in zijn nieuwe blog. De brief waarin het waterschap de verhoging toelicht, legt volgens de melkveehouder uit Woudenberg...Lees verder >
Een ruilverkaveling moet boerenbedrijven die klem zitten in de buurt van een natuurgebied, meer mogelijkheden geven
Economie 24 dec 2019
Rabobank pleit voor nieuwe ruilverkavelingIn het kader van de stikstofproblematiek en de verduurzaming van de agrarische sector pleit Rabobank voor een nieuwe, vrijwillige ruilverkaveling. Niet alleen van landbouwgronden, maar ook van complete boerenbedrijven....Lees verder >
De NMV wil direct uit ZuivelNL kunnen als er keuzes worden gemaakt waar de organisatie niet achter staat
Economie 23 dec 2019
NMV blijft lid van ZuivelNL maar wil per direct kunnen...De Nederlandse Melkveehouders Vakbond blijft voorlopig lid van ZuivelNL, maar wil de mogelijkheid hebben om per direct op te zeggen. Dit is op te maken uit een bericht op de website van de NMV. Op 30 september stuurde...Lees verder >
Milcobel ontslaat CEO na onvrede van boeren over constant lage melkprijzen
Economie 20 dec 2019
Milcobel ontslaat CEO na onvrede over lage melkprijzenMilcobel, de grootste zuivelverwerker van België, heeft vandaag afscheid genomen van CEO Peter Koopmans. Ontevredenheid van de leden over de lage melkprijzen lag ten grondslag aan het besluit. ‘Er was onder de leden...Lees verder >
Door emissiearm uitrijden is de werkelijke ammoniakemissie vaak lager dan waarmee bij het verlenen van een vergunning rekening is gehouden
Economie 20 dec 2019
Commissie-Remkes: ‘Geen vergunning voor beweiden en bemesten...Voor beweiden is geen vergunning nodig en voor bemesten in vrijwel alle gevallen ook niet. Dit stelt de commissie-Remkes in een tussentijds adviesrapport. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt minister Schouten dat...Lees verder >
De gemiddelde melkproductie per koe daalde in 2019 op de ABAB-bedrijven met 137 kilo
Economie 18 dec 2019
ABAB registreert lagere melkproductie per koeDe sterke stijging van de gemiddelde productie per koe van de laatste jaren vlakt in 2019 duidelijk af. Dit concludeert ABAB Accountants en Adviseurs op basis van de cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar....Lees verder >
Uitvoering van het fosfaatreductieplan heeft melkveehouders 10 cent per 100 kilo melk gekost
Economie 18 dec 2019
Melkveehouders ontvangen resterend fosfaatgeld retourBegin 2020 zal ZuivelNL in totaal 11 miljoen euro aan resterend fosfaatgeld aan melkveehouders terugbetalen. Dit komt neer op een uitkering van 8 cent voor iedere 100 kilo melk die in 2017 is geleverd. In 2017 betaalden... 1Lees verder >
Het kabinet heeft toegezegd dat er geen vergunningplicht komt voor beweiden en bemesten
Economie 18 dec 2019
Landbouw Collectief en kabinet maken afspraken over stikstof...Er komt geen vergunningplicht voor beweiden en bemesten, zogenaamde ‘PAS-melders’ worden gelegaliseerd en een drempelwaarde zal regionaal worden ingevuld. Dit zijn een aantal concrete afspraken tussen het Landbouw...Lees verder >
In de FrieslandCamina-garantieprijs zullen niet langer een aantal toeslagen van referentiebedrijven worden meegenomen
Economie 17 dec 2019
Ledenraad FrieslandCampina stemt in met aangepaste...De ledenraad van FrieslandCampina heeft vandaag met een kleine meerderheid ingestemd met een aanpassing van de berekening van de garantieprijs. Tot nu toe wordt de garantieprijs bepaald op basis van een gewogen...Lees verder >
Langzaamaan-acties van bouwvakkers en boeren kunnen morgen het verkeer flink ontregelen
Economie 17 dec 2019
Boerenprotest in Den Haag en morgen langzaamaan-actiesEen groep boeren is vanavond met hun trekker naar Het Binnenhof in Den Haag gereden om te laten merken dat ze het oneens zijn met de stikstofplannen. Op het Binnenhof stemde vanavond de Eerste Kamer voor de invoering...Lees verder >
Minister Schouten heeft een akkoord bereikt met het Landbouw Collectief over de aanpak van stikstof
Economie 17 dec 2019
Spoedwet door Eerste Kamer, minister akkoord met Collectief...De Eerste Kamer heeft vanavond met een meerderheid van 39 tegen 36 stemmen ingestemd met de Spoedwet stikstof van het kabinet. Voor de wet stemden naast de coalitiepartijen de Onafhankelijke Senaatsfractie, 50Plus, SGP...Lees verder >

Pagina's