500 miljoen extra en commissie die rekenmethode stikstof checkt


Het kabinet reserveert 500 miljoen euro voor oplossingen voor het stikstofdossier
vrijdag, 1 november, 2019

Het kabinet reserveert 500 miljoen euro om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Daarnaast wordt er een wetenschappelijke commissie ingesteld die beoordeelt of de bestaande meet- en rekenmethodiek voor stikstofdepositie voldoende onderbouwing biedt voor het huidige stikstofbeleid. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer die de minister vandaag verstuurde.

Voor het eerst extra geld

Het is voor het eerst dat de minister extra geld uittrekt voor de stikstofproblematiek. Eerder wees ze vooral op gelden uit reeds bestaande plannen zoals de 100 miljoen uit het klimaatakkoord en geld dat bestemd was voor herinrichting van het veenweidegebied.

Mesdagfonds gevraagd voor klankbordgroep

Ook wil de minister het vertrouwen herstellen in de rekenmodellen (van onderzoeksinstituut RIVM) waarop de stikstofmaatregelen zijn gebaseerd. Ze wil een wetenschappelijke commissie aanstellen die onder andere Deense, Duitse en Vlaamse rekenmethoden vergelijkt met het Nederlandse rekenmodel. Als voorzitter is de 72-jarige prof. dr. Leen Hordijk aangesteld, die onder meer werkte als hoogleraar in de milieuwetenschappen in Wageningen.

Opvallend is dat er een klankbordgroep zal worden samengesteld die kan reageren op (tussen)resultaten van de commissie. Naast een evenwichtige vertegenwoordiging van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties in deze klankbordgroep, meldt de minister nadrukkelijk dat ook het Mesdagfonds een uitnodiging zal krijgen om in de klankbordgroep plaats te nemen. Het Mesdagfonds heeft al geruime tijd flinke kritiek op de rekenmodellen van het RIVM.

Vervroegd advies over weidegang

De minister meldt ook dat het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes begin december met een tussentijds advies komt over weidegang en bemesting. Daarmee hoopt ze tijdig duidelijkheid te scheppen, zodat boeren kunnen anticiperen op het volgende weide- en bemestingseizoen.

Volgende week komt het kabinet met een set maatregelen om op de kortst mogelijke termijn de woningbouw vlot te trekken.

Klik hier om de hele Kamerbrief te lezen.

 


0 reacties

Het kabinet reserveert 500 miljoen euro voor oplossingen voor het stikstofdossier
vrijdag, 1 november, 2019

Het kabinet reserveert 500 miljoen euro om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Daarnaast wordt er een wetenschappelijke commissie ingesteld die beoordeelt of de bestaande meet- en rekenmethodiek voor stikstofdepositie voldoende onderbouwing biedt voor het huidige stikstofbeleid. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer die de minister vandaag verstuurde.

Voor het eerst extra geld

Het is voor het eerst dat de minister extra geld uittrekt voor de stikstofproblematiek. Eerder wees ze vooral op gelden uit reeds bestaande plannen zoals de 100 miljoen uit het klimaatakkoord en geld dat bestemd was voor herinrichting van het veenweidegebied.

Mesdagfonds gevraagd voor klankbordgroep

Ook wil de minister het vertrouwen herstellen in de rekenmodellen (van onderzoeksinstituut RIVM) waarop de stikstofmaatregelen zijn gebaseerd. Ze wil een wetenschappelijke commissie aanstellen die onder andere Deense, Duitse en Vlaamse rekenmethoden vergelijkt met het Nederlandse rekenmodel. Als voorzitter is de 72-jarige prof. dr. Leen Hordijk aangesteld, die onder meer werkte als hoogleraar in de milieuwetenschappen in Wageningen.

Opvallend is dat er een klankbordgroep zal worden samengesteld die kan reageren op (tussen)resultaten van de commissie. Naast een evenwichtige vertegenwoordiging van landbouw-, natuur- en milieuorganisaties in deze klankbordgroep, meldt de minister nadrukkelijk dat ook het Mesdagfonds een uitnodiging zal krijgen om in de klankbordgroep plaats te nemen. Het Mesdagfonds heeft al geruime tijd flinke kritiek op de rekenmodellen van het RIVM.

Vervroegd advies over weidegang

De minister meldt ook dat het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes begin december met een tussentijds advies komt over weidegang en bemesting. Daarmee hoopt ze tijdig duidelijkheid te scheppen, zodat boeren kunnen anticiperen op het volgende weide- en bemestingseizoen.

Volgende week komt het kabinet met een set maatregelen om op de kortst mogelijke termijn de woningbouw vlot te trekken.

Klik hier om de hele Kamerbrief te lezen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.