Fotoserie

Met structuur groeien naar 1500 koeien in Denemarken

Op de hoofdlocatie van HolDan Agro staan 850 vaarzen en tweedekalfskoeien. Op deze locatie staan ook de kalveren
Op de hoofdlocatie van HolDan Agro staan 850 vaarzen en tweedekalfskoeien. Op deze locatie staan ook de kalveren

Door bedrijfsprocessen slim te structureren produceert de familie Broeders in Denemarken met 20 vaste medewerkers en 1500 koeien op twee locaties op jaarbasis ruim 17 miljoen kg melk. Dit komt neer op ongeveer acht ton per arbeidskracht.

Met niet meer dan een ton eigen geld trokken Jac en Jeanette Broeders begin jaren negentig naar Denemarken om boer te kunnen worden. In Rødekro in het zuiden van Jutland konden ze, dankzij een royaal financierende bank, een bedrijf kopen met 80 koeien en 55 hectare grond. Dertig jaar later is Holdan Agro gegroeid tot een bedrijf met ruim 1000 hectare grond, 1500 melkkoeien op twee locaties en nog eens 1000 stuks jongvee op een derde locatie.

Machinewerk uitbesteed

De hoge arbeidsproductiviteit op het bedrijf is onder andere te danken aan het feit dat al het land- en machinewerk is uitbesteedt. Een vaste loonwerker verzorgt de volledige teelt van voedergewassen op de ruim 1000 hectare grond van het bedrijf en verbouwt op nog eens 200 hectare eigen grond ook voer voor de familie Broeders. Deze zelfde loonwerker voert ook alle dieren en heeft speciaal hiervoor een zelfrijdende voermengwagen aangeschaft en een medewerker in dienst genomen.

Nooit koeien gekocht

Voor de groei van de veestapel is nooit een koe aangekocht. Koecomfort staat hoog in het vaandel bij de Deens-Nederlandse melkveehouders en de technische kengetallen spreken tot de verbeelding. Zo tekenen de koeien voor een rollend jaargemiddelde van 11.500 kg melk met 4,03% vet en 3,60% eiwit. Het gemiddelde aantal lactatiedagen van de melkveestapel is ongeveer 180 en het vervangingspercentage lag de afgelopen jaren rond de 25 procent.

Foto’s en video’s

Een reportage over het bedrijf van de familie Broeders is te lezen in het juninummer van Veeteelt dat eind deze week verschijnt. Cameramannen Harrie van Leeuwen en Rogier van der Weiden legden de bedrijfsvoering vast in foto’s en video’s.