Eén kg meetmelk produceert 1,02 kg CO2-eq broeikasgas 


Pensfermentatie heeft met ongeveer 41% een groot aandeel in de broeikasgasemissie van melk
dinsdag, 1 juni, 2021

De eerste resultaten van de klimaatscans in de Vlaamse melkveehouderij zijn door het Expertisecentrum Klimaat en landbouw (EKL) van het ILVO bekend gemaakt. Uit de levenscyclusanalyse van de geproduceerde melk blijkt dat de broeikasgasuitstoot zo’n 1,02 kg CO2-equivalenten per kg meetmelk bedraagt.

De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool van het Expertisecentrum Klimaat en landbouw (EKL) van het ILVO. De tool maakt duidelijk waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt. 

Weinig variatie tussen bedrijven

Uit de klimaatscan op 5 pilot-melkveebedrijven blijkt dat per kg meetmelk er een uitstoot van broeikasgas plaatsvindt van 1,02 kg CO2-equivalenten. Er is daarbij weinig variatie tussen de melkveebedrijven vast te stellen. De bandbreedte waartussen de uitstoot van broeikasgas ligt, bedraagt 0,98 tot 1,07 CO2-eq./kg meetmelk.

Pensfermentatie heeft grootste aandeel

De methaanemissie (CH4) door pensfermentatie heeft het grootste aandeel in de broeikasgasuitstoot, zo’n 41%. Het voederbeheer (productie en aankoop) heeft een aandeel van 36% en de mestopslag een aandeel van 19%. Het diesel- en het elektriciteitsverbruik alsook de infrastructuur leveren slechts een marginale bijdrage.

Verschillende oplossingen 

Bedrijven die willen overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering, waarbij het gemak voor de landbouwer en de economische haalbaarheid ook in rekening worden gebracht, hebben een achttiental verschillende opties, aldus het Expertisecentrum van het ILVO. Binnen die opties vallen het verlagen van het vervangingspercentage of het verlagen van de afkalfleeftijd. 

Minder emissie bij natte voeders

Een andere optie is gras-klaver minder te bemesten: 200 eenheden werkzame stikstof per hectare in plaats van 300 eenheden resulteert in een besparing van 1000 kg CO2-eq. per hectare en 93 euro per hectare minder teeltkosten. Nog een andere mogelijkheid is het gebruik van voeders met een lagere klimaatimpact: het gebruik van natte voeders in plaats van droge voeders resulteert in 40% minder CO2-eq/ton droge stof en een besparing van 8 euro per ton.
 


0 reacties

Pensfermentatie heeft met ongeveer 41% een groot aandeel in de broeikasgasemissie van melk
dinsdag, 1 juni, 2021

De eerste resultaten van de klimaatscans in de Vlaamse melkveehouderij zijn door het Expertisecentrum Klimaat en landbouw (EKL) van het ILVO bekend gemaakt. Uit de levenscyclusanalyse van de geproduceerde melk blijkt dat de broeikasgasuitstoot zo’n 1,02 kg CO2-equivalenten per kg meetmelk bedraagt.

De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool van het Expertisecentrum Klimaat en landbouw (EKL) van het ILVO. De tool maakt duidelijk waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt. 

Weinig variatie tussen bedrijven

Uit de klimaatscan op 5 pilot-melkveebedrijven blijkt dat per kg meetmelk er een uitstoot van broeikasgas plaatsvindt van 1,02 kg CO2-equivalenten. Er is daarbij weinig variatie tussen de melkveebedrijven vast te stellen. De bandbreedte waartussen de uitstoot van broeikasgas ligt, bedraagt 0,98 tot 1,07 CO2-eq./kg meetmelk.

Pensfermentatie heeft grootste aandeel

De methaanemissie (CH4) door pensfermentatie heeft het grootste aandeel in de broeikasgasuitstoot, zo’n 41%. Het voederbeheer (productie en aankoop) heeft een aandeel van 36% en de mestopslag een aandeel van 19%. Het diesel- en het elektriciteitsverbruik alsook de infrastructuur leveren slechts een marginale bijdrage.

Verschillende oplossingen 

Bedrijven die willen overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering, waarbij het gemak voor de landbouwer en de economische haalbaarheid ook in rekening worden gebracht, hebben een achttiental verschillende opties, aldus het Expertisecentrum van het ILVO. Binnen die opties vallen het verlagen van het vervangingspercentage of het verlagen van de afkalfleeftijd. 

Minder emissie bij natte voeders

Een andere optie is gras-klaver minder te bemesten: 200 eenheden werkzame stikstof per hectare in plaats van 300 eenheden resulteert in een besparing van 1000 kg CO2-eq. per hectare en 93 euro per hectare minder teeltkosten. Nog een andere mogelijkheid is het gebruik van voeders met een lagere klimaatimpact: het gebruik van natte voeders in plaats van droge voeders resulteert in 40% minder CO2-eq/ton droge stof en een besparing van 8 euro per ton.
 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.