Melkwinning

Melkaanvoer daalt in Wallonië, maar stijgt iets in Vlaanderen in 2021

Op 44 procent van de Belgische melkveebedrijven werd meer dan 500.000 liter melk geproduceerd in 2021
Op 44 procent van de Belgische melkveebedrijven werd meer dan 500.000 liter melk geproduceerd in 2021

In Vlaanderen vond vergeleken met 2020 een kleine toename plaats in de aanvoer van melk. In 2020 werd er 2,917 miljard liter aangevoerd, in 2021 was dat 2,926 miljard liter. 

Voor Wallonië ziet de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BGZ) voor het eerst sinds 2016 een daling, terwijl in 2020 nog een toename in melkproductie plaatsvond. In 2020 werd er 1,301 miljard liter aangevoerd, in 2021 was dat 1,275 miljard liter melk. Sinds 2015 bedraagt de toename in melkleveringen in Vlaanderen 26 procent, tegenover 0,2 procent in Wallonië.

44% levert meer dan 500.000 liter

In 2021 kwam de melk in België van 6335 melkveebedrijven, die gemiddeld 660.160 liter per jaar produceerden. In 2011 waren dit nog 9145 bedrijven met een gemiddelde jaarproductie van 356.390 liter melk. 44 procent van de melkleveraars in 2021 leverde meer dan 500.000 liter melk.

In slechts 10 EU-lidstaten meer melk

In het jaarrapport van BCZ is verder te lezen over de Europese melkaanvoer en -handel. Na een jarenlange stijging in melkproductie in Europese landen werd vorig jaar voor het eerst een daling in de melkleveringen gesignaleerd. Van de 27 EU-lidstaten werd slechts in 10 lidstaten een (kleine) toename vastgesteld.