Melkwinning

Kalvergeluiden lokken geen koeien naar de robot

d
Via een werfradio boven de robots was twintig weken lang om de twee weken, kalvergeloei te horen

Afspelen van kalvergeluiden helpt niet om koeien naar de melkrobot te lokken.

Dat bleek uit het onderzoek van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) dat werd uitgevoerd bij twee Vlaamse melkveehouders.

De hypothese van dit onderzoek was dat het geluid van kalveren het vrijkomen bij koeien zou stimuleren en daarmee het laten schieten van de melk. Deze stelling steunde op een Amerikaanse studie, die aantoonde dat koeien die in de wachtruimte geluiden van kalveren te horen kregen, 1 à 2 procent meer melk gaven.

Een werfradio boven de robot

Om hun hypothese te testen maakten de onderzoekers geluidsopnames van kalveren van acht weken oud. Via een werfradio boven de robots van een van de twee testbedrijven was er twintig weken lang om de twee weken kalvergeloei te horen. Op die manier werden controleperiodes zonder kalvergeluiden afgewisseld met testperiode met kalvergeluiden. In diezelfde periode hielden de onderzoekers op beide bedrijven de melkproductie en het aantal robotbezoeken bij.

Na afloop analyseerden ze de impact van de kalvergeluiden apart voor verse koeien (tot 70 dagen lactatie) en koeien na hun piek in lactatie (vanaf 90 dagen). Op geen van beide bedrijven was er een significant effect van de kalvergeluiden te zien op het aantal melkingen en de productie. ‘Het aantal melkingen en melkgift werd vooral verklaard door het aantal dagen in lactatie en het lactatienummer’, stelt het ILVO.

Negatief resultaat niet veralgemeniseren

Ondanks dit negatieve resultaat, stelt ILVO de uitkomst van deze test niet te veralgemeniseren. Zo werden de geluiden telkens slechts voor een korte periode van 2 weken afgespeeld. Daarnaast was het moeilijk om het geluid voldoende luid hoorbaar te hebben in de volledige stal. Bovendien werden de geluiden ook niet continu afgespeeld. Na het afspelen van de kalvergeluiden gedurende 180 min volgde telkens 60 minuten zonder geluiden, waarna opnieuw gestart werd met de geluiden. Deze factoren kunnen allemaal een rol gespeeld hebben in het negatief resultaat van deze studie, aldus ILVO.

Het onderzoek naar het effect van kalvergeluiden vond plaats in het kadert van het Europees innovatieproject LOKROB. Dit innovatieproject gaat opzoek naar een alternatief lokmiddel voor krachtvoer in de melkrobot.