Melkwinning

Coligetal Vlaamse melk steeg in 2023 met bijna 30 procent

Vlaamse melkveehouders leverden in 2023 circa 3 procent meer melk dan in 2022
Vlaamse melkveehouders leverden in 2023 circa 3 procent meer melk dan in 2022

Het gemiddeld coligetal van de Vlaamse melk is in 2023 met bijna 30 procent gestegen in vergelijking met jaar ervoor. Het kiemgetal steeg licht, het celgetal bleef op peil en het percentage monsters met residuen van antibiotica nam nog iets af.

Dit komt naar voren uit het jaarverslag van MCC, het melkcontrolecentrum voor Vlaanderen.

Kiemgetal steeg licht

In 2022 had de melk van Vlaamse veehouders nog een gemiddeld kiemgetal van 9300 kiemen per ml. In 2023 liep dit op naar gemiddeld 9700, een stijging van 4,3 procent. Het coligetal steeg met bijna 30 procent van 12,2 per ml naar 15,8 per ml. Het coligetal is een maat voor het aantal coliforme bacteriën in de melk en daarmee een indicator voor de hygiëne van de koeien, de omgeving en de melkinstallatie. Een verklaring voor de stijging van het coligetal geeft MCC niet. Wel is bekend dat het coligetal gemiddeld hoger is op bedrijven met een melkrobot. Een toename van het aantal robotbedrijven zou daarmee een deel van de verhoging kunnen verklaren.

Drie procent meer melk

Met gemiddeld 194.000 cellen per ml bleef het celgetal van de Vlaamse melk voor het vijfde jaar op rij onder de 200.000. Het percentage monsters met residuen van antibiotica daalde nog licht naar 0,016 procent. Vlaamse melkveehouders leverden in 2023 in totaal 3,08 miljard kg melk aan verwerkers. Dit is, ondanks de afname van het aantal bedrijven, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2022.

Aantal kwaliteitsmelkers nagenoeg gehalveerd.

In totaal 47 Vlaamse melkveehouders kregen van MCC het diploma ‘Producent van melk met uitstekende kwaliteit’. Dat wil zeggen dat ze het hele jaar melk leverden met een kiemgetal van minder dan 10.000 per ml, een coligetal van minder dan 10 per ml en een celgetal van minder dan 150.000 per ml. Het aantal kwaliteitsmelkers halveerde bijna in vergelijking met 2022 toen nog 91 veehouders aan deze hoge eisen voldeden. Ook deze daling is volgens MCC vooral te wijten aan overschrijdingen van de norm voor het coligetal. 

Het volledige jaarverslag 2023 van MCC is te downloaden van de website van het melkcontrolestation.