Op dit moment is het eiwit weer erg hoog
Voeding  08 aug 2019
Versgrasupdate: voederwaarden jojoën op en neerWaar vorige week de voederwaarden ver wegzakten als gevolg van de extreme hitte, herstelt met name het eiwitgehalte zich in diverse gebieden deze week. ‘Eigenlijk is het eiwitgehalte nu weer exceptioneel hoog’, geeft...Lees verder >
Voeding  01 aug 2019
Versgrasupdate: voederwaarde keldert door extreme hitteDe voederwaarden van het verse weidegras zijn afgelopen week onder invloed van de extreme hitte gezakt als een baksteen. In diverse regio’s haalt de vem-waarde geen 900 meer en is het drogestofpercentage van het gras...Lees verder >
Het perceel onder in beeld heeft veel last van muizen (foto: Wageningen Environmental Research / Roerink)
Voeding  31 jul 2019
Muizenschade zichtbaar op satellietbeeldenDe veldmuizenpopulatie in delen van Zuid-Friesland richt al duidelijk schade aan, zo is te zien in satellietbeelden van Groenmonitor. De grote muizenbevolking graaft gangenstelsels onder de zode en vreet daarnaast het...Lees verder >
In de bodem is op dit moment volgens CDM nog veel stikstof aanwezig
Voeding  29 jul 2019
Geen aanvullende mestmaatregelen door droogteEr komen dit groeiseizoen zo goed als zeker geen aanvullende mestmaatregelen vanwege de droogte. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft aan het ministerie geadviseerd dat die niet nodig zijn....Lees verder >
Voeding  25 jul 2019
Versgrasupdate: maximale verschillen in kwaliteit grasDe onderlinge verschillen in de kwaliteit van het verse weidegras zijn deze week bijzonder groot. De oorzaak hiervan is wel of geen regen. Het weidegras in regio West is met ruim 250 gram ruw eiwit en meer dan 82...Lees verder >
De hooibar staat op beschermzeil om herkenbare voerplekken in het land te voorkomen
Voeding  23 jul 2019
Vlog: Hooibar hard nodig bij boer Bart door beperkt grasDe droogte zorgt ook bij VeeteeltGRAS-vlogger boer Bart voor schaarste aan vers weidegras. Dankzij een zogenaamde ‘hooibar’ kunnen de koeien toch volledig buiten blijven en wat kuilgras bijeten. Met een beschermzeil... 1Lees verder >
Aandacht voor droogteresistent gras neemt toe
Voeding  23 jul 2019
ILVO werkt aan veredeling van droogteresistent grasHet Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) werkt aan de ontwikkeling van droogteresistent gras. De introductie laat nog een aantal jaar op zich wachten. Wegens aanhoudende droogtes doet...Lees verder >
Er wordt volop gewerkt aan kunstmest zonder input van aardgas
Maatschappij  23 jul 2019
Kunstmestindustrie halveert CO2-uitstootBinnen de huidige klimaatdiscussie staat de kunstmestindustrie flink onder druk. Nederland huisvest de grootste kunstmestfabriek van Noordwest-Europa. In Sluiskil produceert Yara op een terrein van 135 hectare jaarlijks...Lees verder >
Na opkomst is het van belang kruiden met rust te laten tot er een lichte eerste snede staat
Voeding  22 jul 2019
Augustus goede maand voor inzaaien van kruidenrijk grasland...Het meest geschikte moment om kruiden in te zaaien is eind april of liever nog augustus. Kruiden hebben een hogere kiemingstemperatuur dan grassen, zo staat beschreven in een factsheet kruiden inzaaien op de website...Lees verder >
De variabele kosten van beregenen bedragen 110 euro per keer
Voeding  20 jul 2019
Beregenen van grasland belangrijker dan ooitDe afweging om grasland wel of niet te beregenen gaat verder dan de rekensom kostprijs van de beregeningsinstallatie versus ruwvoerprijs. Nu het resultaat van een melkbedrijf steeds meer afhankelijk is van prestaties op...Lees verder >
Voeding  18 jul 2019
Versgrasupdate: droogte staakt groei, koeien op winterrantsoen...De droogte zorgt ervoor dat in grote delen van Nederland de grasgroei nihil is en dat de koeien volledig op het winterrantsoen zijn overgegaan. Zeker in Oost-Nederland lopen de koeien nauwelijks meer buiten, zo merkt...Lees verder >
Van de Groene Weide Meststof moet ongeveer 3 kuub per hectare worden toegediend
Voeding  17 jul 2019
GRAS TV: Ervaringen met ‘dierlijke kunstmest’ in de Achterhoek...Afgelopen winter is er in Beltrum hard gewerkt om de faciliteiten waarmee een kunstmestvervanger uit dierlijke mest wordt geproduceerd, uit te breiden. Vorig jaar werden er in de proefopzet namelijk al resultaten...Lees verder >
Heeft de grassamenstelling invloed op de uier- en klauwgezondheid?
Voeding  16 jul 2019
Onderzoek naar relatie kruidenrijk grasland en koegezondheid...In Overijssel is een praktijkproef gestart naar de relatie tussen kruidenrijk grasland en de gezondheid van koeien. Op twee praktijkbedrijven hebben het Veterinair Kenniscentrum Oost-Nederland (VKON), het Louis Bolk... 1Lees verder >
Grasaanbod voorspellen kan het wekelijks meten van gras wellicht vervangen
Voeding  16 jul 2019
Voorspellen van grasgroei getest op vijf praktijkbedrijven...Op vijf praktijkbedrijven wordt dit grasseizoen een techniek getest waarmee het grasaanbod van de komende 5 tot 7 dagen kan worden voorspeld. De methode voor de grasgroeivoorspelling is ontwikkeld binnen het project...Lees verder >
De beweidingsverliezen kunnen oplopen tot 40 procent
Voeding  15 jul 2019
Beweidingsverliezen variëren van 15 tot 40 procentBij het inschatten van het grasaanbod wordt te weinig rekening gehouden met de beweidingsverliezen, zo concludeert Cindy Klootwijk van Wageningen UR. Afgelopen juni promoveerde ze op het onderwerp economie bij nieuwe... 1Lees verder >

Pagina's