Maatschappij

Vlees houdt vaste plek in Belgisch menu

Frequentie van vlees en andere voedingsproducten in het menu
Frequentie van vlees en andere voedingsproducten in het menu

Vlees blijft populair in de Belgische huishoudens. iVox-onderzoek toont aan dat het overgrote deel van de Belgen (96%) vasthoudt aan vlees in het menu. De frequentie van vlees op het menu neemt wel af.

Uit dit onderzoek – in opdracht van VLAM - blijkt ook dat 68 procent aangeeft dat vlees sterk ingebakken zit in zijn voedingsgewoontes.

Wel meer variatie in menu

De voornaamste verandering betreffende vleesconsumptie zit hem in het aantal consumptiemomenten. De Belg vermindert het aantal maaltijden dat er vlees gegeten wordt. De Belg kijkt echter niet negatief naar vlees: 9 op de 10 Belgen geeft aan geen negatieve attitude te hebben ten opzichte van het product.

De voornaamste drijfveer voor variatie is een positieve keuze; variëren is lekker, gezond en duurzaam. Negen procent geeft aan dat vlees niet past in een gezond voedingspatroon. Bij 29 procent van de ondervraagden is de bezorgdheid om het milieu en het klimaat een argument om te variëren. Dierenleed is een argument dat vooral te horen is bij personen die zelden of nooit vlees eten.

Dagelijks vlees eten gebeurt bij 17 procent van de Belgen, in 2014 was dit nog 24 procent. Het percentage dat nooit vlees eet, blijft al jaren stabiel op 4 procent.

Keuze voor lokaal

Bijna 3 op 5 Belgen (58 procent) geeft aan dat het land van herkomst een invloed heeft op hun aankoopkeuze van vers vlees. Een absolute meerderheid (95%) verkiest Belgisch vlees. Daarbij zijn de steun voor de binnenlandse economie, het vertrouwen in de controles in België (veiliger) en de inspanningen die de Belgische vleessector doet op het vlak van milieu en dierenwelzijn de belangrijkste redenen.

Slechts 18 procent weet dat de CO2-uitstoot van Belgisch witblauwrunderen lager is dan die van bijvoorbeeld Ierse runderen.