Maatschappij

Vlaamse veehouders halen doel methaanreductie niet

voeder
De methaanreducerende voedermaatregelen waar boeren een subsidie voor krijgen, komen niet van de grond

De Vlaamse veehouderij ligt niet op schema om de methaanreductiedoelstellingen van het Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER) te halen. In dit convenant is afgesproken dat de methaanemissie van rundvee tegen 2030 24 procent lager is ten opzichte van 2021.

Een van de oorzaken is dat methaanreducerende maatregelen nog niet zo populair zijn onder rundveehouders. ‘De methaanemissies zijn de laatste jaren zelfs nog gestegen’, meldt het Agentschap voor Landbouw en Visserij. ‘En dat is jammer, want dat kan gevolgen hebben.’

Eventueel verplichtingen

‘Met het convenant kan de agrosector aantonen dat ze zelf de methaanuitstoot kan reduceren, zonder dat verplichtingen van de overheid nodig zijn’, zegt Jonas Vandicke, coördinator van het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK) van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). ‘Vandaag zijn de methaanreducerende maatregelen vrijwillig. Maar met de slechte huidige cijfers is het maar de vraag of er in de toekomst geen verplichtingen gaan komen.’ Hij raadt veehouders aan om kansen te nemen in methaanreductie waar dat kan.

Subsidiebedrag voedermaatregelen omhoog

Zo mogen voedermaatregelen om methaan te verlagen nog aan populariteit winnen. Ondanks de subsidies via de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid komen deze maatregelen niet van de grond. Slechts een kleine groep veehouders past dit toe. Om deze redenen werd de ecoregeling voedermanagement bij rundvee aangepast. Vanaf 2024 komen enkel nog de meest effectieve voedermaatregelen in aanmerking voor de ecoregeling. Ook zijn de subsidiebedragen verhoogd. Tenslotte zijn de randvoorwaarden van enkele voedermaatregelen aangepast, waardoor ze gemakkelijker en op meer bedrijven uit te voeren zijn. 

Klimrek- en Metheen-project 

Naast voedermaatregelen kunnen onder meer ook genetica en het optimaliseren van jongveeopfok de methaanemissie drukken. In het Vlaams Klimrek- en Metheen-project worden boeren begeleid om dergelijke klimaatmaatregelen te nemen.

Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021-2030 geeft aan welke bijdrage Vlaanderen levert aan de realisatie van de Belgische emissiereductiedoelstelling. Specifiek voor de land- en tuinbouw wordt een broeikasgasreductie van 31 procent ten opzichte van 2005 beoogd. Voor de enterische emissies stelt de Vlaamse overheid een reductie voor met 0,3 megaton CO2-eq ten opzichte van 2005 of 0,5 megaton CO2-eq ten opzichte van 2021, of het beperken van het uitstootniveau tot 1,9 megaton CO2-eq in 2030.