Maatschappij

Vlaams project zoekt veehouders die graag methaanarm willen voeren

rantsoen
In het project wordt gekeken wat een realistisch aandeel bierdraf of koolzaadschroot is in het rantsoen om de voorgestelde emissiereducties te halen

Het Vlaamse onderzoeks- en informatieproject Happy CliMi is nog op zoek naar melkveehouders die bierdraf en koolzaadschroot voeren voor de laatste praktijktesten ‘methaanarm voedermanagement’.

Happy CliMi is een project van Boerenbond, Flanders Food, UGent en Instituut voor Landbouw- en Visserij (ILVO), waarbij er samen met de veehouder gezocht wordt naar een praktijkrijp, methaanarm rantsoen.

Bedrijfsvoering toekomstgericht maken

‘Samen met melkveehouders onderzoeken we wat een realistisch aandeel bierdraf of koolzaadschroot is in het rantsoen om de voorgestelde emissiereducties te halen’, vertelt Bieke Bockx, consulent klimaat en verduurzaming bij Boerenbond.

Waarom landbouwers dit vandaag al doen? ‘Vooral om mee te zijn met hun tijd en hun bedrijfsvoering toekomst- en oplossingsgericht om te draaien’, weet Bockx. ‘De wereld verandert en de regelwetgeving ook. Door in het project te stappen, zijn ze beter voorbereid op wat komt.’

27 procent minder emissie in 2030

Zo is het doel van het Vlaamse klimaatbeleidsplan om in 2030 27 procent minder enterische emissies uit te stoten dan in 2018. Dit zijn methaanemissies die voornamelijk ontstaan tijdens de fermentatie in de pens van herkauwers zoals runderen.

Veehouders die interesse hebben om deel te nemen aan dit project kunnen zich aanmelden bij Boerenbond.

Klimrek maakt klimaatscans van landbouwbedrijven

Naast methaan is het belangrijk ook de totale broeikasgasemissie (uitgedrukt in CO2-equivalenten) te reduceren. Het Vlaio-project Klimrek van ILVO, Boerenbond en Vito speelt hier op in. Al op 200 deelnemende melkveebedrijven werd een klimaatscan gemaakt. De klimaatscan brengt de specifieke klimaatimpact van elk bedrijf in kaart. Daarna wordt er een klimaatkoers uitgestippeld en gaat de landbouwer samen met een klimaatconsulent op zoek naar manieren om het bedrijf klimaatvriendelijker of -robuuster te maken door aanpassingen in onder meer rantsoen, jongveeaantallen en bemesting.

Het Klimrek-project zoekt nog 40 melkveebedrijven.