Maatschappij

Vlaams actieplan vraagt aandacht voor welzijn landbouwers

Vlaams actieplan vraagt aandacht voor welzijn landbouwers
Vlaams actieplan vraagt aandacht voor welzijn landbouwers

Meer dan zeventig organisaties in Vlaanderen hebben de krachten gebundeld  met een plan om te werken aan verbetering van het welzijn van boeren.

Het plan wordt gedragen door een brede waaier van organisaties uit de landbouwsector, de welzijnssector en verenigingen van erfbetreders zoals dierenartsen en adviseurs. Het plan is ontstaan onder begeleiding van voormalig minister van landbouw Hilde Crevits en heeft de volle steun van de nieuwe minister Jo Brouns.

Stressfactoren wegnemen

Het voorgestelde actieplan zet in op het aanpakken van stressfactoren voor boeren, bijvoorbeeld door vereenvoudiging van de regelgeving. Ook willen de initiatiefnemers mentale en sociale problemen bespreekbaar maken en boeren zo nodig doorverwijzen naar de juiste hulp. Daarnaast wordt voorzien in loopbaanbegeleiding en coaching voor boeren. Tenslotte vraagt het plan meer aandacht voor mentaal welbevinden in leerplannen in het onderwijs.

Burger bewust maken

In het kader van het actieplan start Vlaams Centrum voor Agro- en Visserij Markering (VLAM) de campagne ‘Jouw sympathie geeft onze boeren energie’. In deze campagne worden burgers opgeroepen hun waardering te tonen voor het werk van land- en tuinbouwers. VLAM wil consumenten ook meer bewust maken van de belangrijke rol die landbouwers spelen in de voedselvoorziening.

Boeren koesteren

‘We hebben onze boeren hard nodig in Vlaanderen’, zegt landbouwminister Brouns in een reactie op het plan. ‘Ze zijn nodig voor voedselproductie, werkgelegenheid en landschapsbeheer maar ook in de strijd tegen klimaatverandering. We moeten onze boeren dan ook koesteren’, vindt hij.