Maatschappij

In verzet tegen stikstofbeleid zoekt LTO steun bij provincies

Perspectief voor de landbouw moet volgens LTO beter verankerd worden in gebiedsprocessen
Perspectief voor de landbouw moet volgens LTO beter verankerd worden in gebiedsprocessen

In een brief aan het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft LTO Nederland haar zorgen over het stikstofbeleid op een rij gezet.

Met deze brief lijkt de brancheorganisatie steun te zoeken in de provinciehuizen, vanwaaruit ook steeds meer kritiek klinkt op het beleid van de nationale overheid. ‘Wij vragen u onze inzet te omarmen en bij het Rijk onder de aandacht te brengen’, zo schrijven LTO-voorzitter Sjaak van der Tak en Trienke Elshof, portefeuillehouder gezonde omgeving.

Aandacht voor perspectief landbouw

In de brief beschrijft LTO de voorwaarden die volgens de organisatie nodig zijn om constructief te kunnen overleggen over gebiedsprocessen. Zo eist LTO onder andere dat perspectief voor de landbouw is verankerd als voorwaarde in de gebiedsprocessen en dat er concreet zicht komt op legalisatie van PAS-melders en interimmers en meldingsvrije activiteiten.

Ook wil LTO dat natuurdoelen waarop gestuurd wordt, maatschappelijk breed gedragen zijn en dat kritische depositiewaarden niet langer worden gebruikt als basis voor de vergunningverlening. Ten slotte benadrukt de brancheorganisatie dat de toekomst van de landbouw niet ligt in opkoop, maar in innovatie.

Blij met erkenning

LTO hoort vanuit verschillende provinciehuizen waarschuwingen over de haalbaarheid van het stikstofbeleid en het gebrek aan perspectief voor boeren. De brancheorganisatie beschouwt het als steun in de rug. ‘Het is goed dat de provincies de zorgen die boeren over het stikstofdossier hebben, volop erkennen. Daarmee staat men dichter op de burger en de realiteit van de nationale overheid’, aldus LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

De volledige brief van LTO aan het IPO is hier te downloaden.