Maatschappij

Vertrouwen van melkveehouders was nooit eerder zo laag

Melkveehouders hebben van alle agrarische sectoren het minste vertrouwen in hun eigen bedrijf
Melkveehouders hebben van alle agrarische sectoren het minste vertrouwen in hun eigen bedrijf

Het vertrouwen van melkveehouders in de agrarische sector ligt onder het landelijk gemiddelde. Sinds de start van de metingen van de Agro Vertrouwensindex in 2013 nog niet eerder zo laag. 

Dit blijkt uit de resultaten van de Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal van 2024. 

Lage melkprijs, stijgende mestafzetkosten

De stemmingsindex stabiliseerde in het vierde kwartaal van 2023 nog, maar daalde in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw naar 11 punten. Over de periode 2013-2023 was dit gemiddeld 22 punten. Sectordeskundige Jacob Jager van Wageningen Economic Research wijt dit aan de lage melkprijs en de stijging van de mestafzetkosten. 

Ook toekomst ziet melkveehouder niet positief in

De komende twaalf maanden schatten melkveehouders negatiever in dan in het vierde kwartaal van 2023. Ze kijken negatiever naar de melkprijs, kosten, omzet en winst. 

Op de verwachte economische bedrijfssituatie over twee tot drie jaar scoort de melkveehouderij het laagst van alle agrarische sectoren. Volgens Jager komt dit door de onzekerheid rondom de vermindering van de stikstofuitstoot door de agrarische sector, het (Europese) natuurbeleid en de afbouw van derogatie. De index voor de afgelopen twaalf maanden ligt met -14 punten ook onder het gemiddelde van -6 over de periode 2023-2023. 

Afgelopen twaalf maanden iets minder negatief

Op de afgelopen twaalf maanden kijken melkveehouders iets minder negatief terug op voornamelijk de melkprijs, winst en omzet dan in de twee vorige kwartalen. Dat komt mede door de aantrekkende prijs. Wel keken ze negatief terug op de kosten. De index voor de afgelopen twaalf maanden ligt met -32 punten nog wel flink onder het gemiddelde van -9 over de periode 2023-2023.