Maatschappij

Spaanse overheid stelt bedrijfsomvang vast op maximaal 850 stuks vee

Een koninklijk besluit legt in Spanje de bedrijfsomvang aan banden
Een koninklijk besluit legt in Spanje de bedrijfsomvang aan banden

In Spanje stelt een koninklijk besluit nieuwe wetten aan rundveehouderij. Meest opmerkelijk is het begrenzen van de bedrijfsomvang op 850 stuks grootvee-eenheden (gve).

De nieuwe maximale bedrijfsgrootte roept discussie op bij verschillende boerenorganisaties. De beperking tot 850 gve is volgens sommige organisaties een belemmering voor de winstgevendheid van rundveebedrijven. Andere organisaties vinden 850 gve een te groot aantal en zouden omwille van het familiebedrijfsmodel het maximum op 180 gve willen zetten. Ze zijn het er wel over eens dat regionale overheden kunnen besluiten het maximum met 10 procent te verhogen.

Eisen aan dierwelzijn en milieu

Minder discussie is er over andere regels die het koninklijk besluit oplegt. Zo worden er nieuwe eisen gesteld aan stalinrichting, bioveiligheid, dierwelzijn en milieubelasting. Voor dat laatste punt wordt gewerkt aan een lijst met mogelijkheden, die dit jaar door het Spaanse ministerie van landbouw opgesteld wordt.

Economische bijdrage van melkvee

De melkveehouderij is in Spanje verantwoordelijk voor 12 procent van de totale economische bijdrage vanuit veehouderij. De melkaanvoer was in 2022 ongeveer 7,3 miljoen ton, ruim 2 procent minder dan in 2021. In april 2023 waren er ruim 788.000 melkkoeien in Spanje.