Maatschappij

Provincies vragen kabinet om duidelijkheid over stikstofplannen

Na afloop van overleg met de provincies noemde Premier Mark Rutte de stikstofafspraken in het regeerakkoord richtinggevend
Na afloop van overleg met de provincies noemde Premier Mark Rutte de stikstofafspraken in het regeerakkoord richtinggevend

In een overleg met leden van het kabinet en gespreksleider Johan Remkes hebben vertegenwoordigers van de provincies vandaag aangedrongen op meer duidelijkheid over de stikstofplannen.

Dit meldt de NOS.

Balanceeract

De provincies hebben tot 1 juli volgend jaar de tijd gekregen voor het uitwerken van hun gebiedsplannen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Remkes noemde dit een balanceer act: aan de ene kant willen de provincies ruimte voor een eigen aanpak, aan de andere kant moeten ze voldoen aan de uitgangspunten van het kabinet.

Discussie over doelen helpt niet

Namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) vroeg de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter helderheid. ‘Deze helderheid zit hem op de doelen én op het perspectief voor de landbouw’, gaf hij aan. ‘Als er nog discussie is over wanneer het einddoel bereikt moet worden en het kabinet verschillende signalen afgeeft dan helpt dat ons niet’, reageerde hij op de uitspraken van CDA-leider Wopke Hoekstra van afgelopen vrijdag. Ook benadrukte Stigter dat de provincies verwachten dat het Rijk hen helpt met de randvoorwaarden om het beleid te kunnen uitvoeren.

Regeerakkoord blijft richtinggevend

De provincies willen nu snel aan het werk en vinden dit volgens Remkes belangrijker dan het jaartal waarin de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd. Met name Drenthe en Friesland waren kritisch over het tijdpad maar Remkes benadrukte dat de provincies zich aan de wet moeten houden. ‘Als het parlement 2030 in de wet opneemt dan kan het toch niet zo zijn dat de vrije republiek zus of zo er eigen opvattingen over heeft’, gaf Remkes aan. Premier Mark Rutte noemde na afloop het regeerakkoord -waarin het jaartal 2030 is vastgelegd- ‘richtinggevend’.

Vervolggesprek met boeren

Onder leiding van Remkes spraken leden van het kabinet vandaag ook met vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. Hiermee hebben alle betrokken partijen nu aan tafel gezeten. De boerenorganisaties worden uitgenodigd voor een vervolggesprek.