Maatschappij

Optimale bescherming bij gebruik Korit is cruciaal

Opgelet: Optimale bescherming tegen Korit is cruciaal
Het middel Korit is een fungicide dat gebruikt wordt in de zaadbehandeling van mais om vogelvraat tegen te gaan

Agrifirm adviseert veehouders zich goed te beschermen tijdens het werken met het vogelafwerende middel Korit.

‘Ga niet te werk met een huis-tuin-keuken mondmaskertje, maar gebruik een echt professioneel stofmasker’, zegt John Penning, manager seeds bij Agrifirm. ‘En gebruik het liefst ook nog andere middelen als een overall of handschoenen, en dat al vanaf het oppakken van de zak.’

Het middel Korit is een fungicide dat gebruikt wordt in de zaadbehandeling van mais om vogelvraat tegen te gaan. Het kwam op na het wegvallen van Mesurol, maar het gebruik ervan staat door de gezondheidsschade ter discussie.

Makkelijk in te ademen

Penning hamert op het feit dat een veehouder tijdens de werking van gewasbeschermingsmiddelen in principe altijd persoonlijke beschermingsmiddelen dient te gebruiken. ‘Maar voor Korit is dat zeker ten strengste aangeraden. Het is een oud middel, waardoor de coating sneller los komt van het zaad tijdens oppakken, transport, opensnijden en zaaien en makkelijker in te ademen is via fijne deeltjes.’

Penning verduidelijk waarom dit product gevaarlijk is: ‘De actieve stof van Korit is een zwaar zusje van kankerverwekkende stof TMTD, die al lang niet meer op de markt beschikbaar is.’ Hij ergert zich aan het feit dat er geen doodshoofdvermelding op iedere Korit-verpakking staat, die gebruikers waarschuwt. ‘Dat komt omdat het een ontsmettingsmiddel is’, duidt hij.

Zoektocht naar alternatieven

Op de markt is een zoektocht gaande naar alternatieven voor vogelafweer die veilig en gebruiksvriendelijk zijn voor degene die ermee werk. Een veelbelovend middel is volgens Penning Kuanavo. ‘Dit is een veel beter alternatief voor Korit. Volgend jaar heeft elke leverancier in Europa dit in zijn pakket.’