Maatschappij

Onderzoek naar nederrijst op veen als alternatief voor gras

In Zwitserland wordt al met succes rijst geteeld op veengrond (foto: Wageningen UR)
In Zwitserland wordt al met succes rijst geteeld op veengrond (foto: Wageningen UR)

Onderzoekers van Wageningen UR en de Universiteit Leiden zijn een experiment gestart met rijst op veengrond. Ze willen onderzoeken of rijstteelt een alternatief kan zijn voor melkveehouderij op veengrond bij een verhoogd waterpeil.

Met de teelt van rijst zouden veengebieden die als gevolg van een verhoging van het waterpeil niet meer geschikt zijn voor de melkveehouderij, toch ingezet kunnen worden voor de productie van voedsel. Verschillende Nederlandse veenboeren hebben in de afgelopen jaren met wisselend succes op kleine schaal al geëxperimenteerd met rijst. Maar of dit echt werkt is nog niet duidelijk.

Rijstsoort uit Zwitserland

Voor dit experiment zijn 3000 planten gepoot van een rijstsoort die met succes geteeld wordt in Noord-Zwitserland. Deze zou geschikt moeten zijn voor het klimaat in Nederland. Bovendien zijn er al meerdere Zwitserse boeren die op veengrond met succes rijst telen. De onderzoekers hopen de nederrijst eind september te kunnen oogsten.

Uitstoot broeikasgas gemeten

In het experiment wordt gezocht naar antwoorden op vragen: waar is het zinvol om rijst te verbouwen en hoe kan rijst worden geoogst, terwijl de velden onder water blijven staan? Ook willen de onderzoekers meten wat de gevolgen van de rijstteelt zijn voor de uitstoot van broeikasgassen, met name methaan en het weglekken van fosfor uit verzadigde veengebieden. Daarnaast zijn ze benieuwd naar de gevolgen voor de waterregulering en het behoud van biodiversiteit.

Toekomstige landbouw op Polderlab

Het onderzoek naar de teelt van rijst op veengrond vindt plaats op het Polderlab bij Leiden. Dit stuk land is in het bezit van burgercoöperatie Land van Ons en wordt door de Universiteit Leiden gebruikt voor onderzoek naar landbouwmethoden voor de toekomst