Maatschappij

NVWA controleerde in 2022 extra op residuen in slachthuis

karkas

In 2022 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in totaal 192 extra monsters genomen van runderkarkassen op slachterijen.

De monsters werden gecontroleerd op residuen van diergeneesmiddelen.

Wachttermijn niet aangehouden

In 22 monsters van runderkarkassen werden residuen gevonden, meldt de NVWA in een inspectierapport. In de helft van de gevallen betrof het paracetamol en salicylzuur. In de andere helft ging het om resten van andere pijnstillers/ontstekingsremmers en antibiotica. Voor paracetamol en salicylzuur werden geen overschrijdingen van de actiewaarde vastgesteld. In de andere categorie werd de maximale residulimiet (MRL) wel een aantal keren overschreden, bijvoorbeeld omdat de wachttermijn niet was aangehouden.

Boetes voor onjuist invullen VKI-formulier

De NVWA controleerde ook gericht negen keer op rundveebedrijven. In vijf gevallen werd een rapport van bevindingen opgemaakt als basis voor het opleggen van een boete. Vier veehouders kwamen er met een schriftelijke waarschuwing vanaf. De overtredingen betroffen met name het onjuist invullen van het VKI-formulier en het overschrijden van de MRL.

Controles gaan door

De NVWA meldt dat de organisatie de komende tijd onaangekondigd monsters zal blijven nemen op slachthuizen en hard zal optreden als de residulimieten worden overschreden.