Zestien partijen tekenen Vlaams CO2-reductieplan


In het Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2021-2030 moeten de emissies dalen met 19 procent
maandag, 1 april, 2019

Met het ondertekenen van het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ engageren zestien Vlaamse partners uit de rundveeketen zich om de methaanemissie door rundvee te verminderen.

Ook genetica en selectie heeft een onderdeel in het convenant. Namens CRV ondertekende CEO Roald van Noort het convenant.

19 procent reductie

‘Dit convenant draagt bij aan de doelstelling van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 om de enterische emissies te verminderen met 19 procent ten opzichte van 2005 of tot een niveau van 1,9 Mton CO2-eq’, stelt minister Koen Van den Heuvel. ‘Via deze ketenbenadering streven we naar een geïntegreerde aanpak voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.’

De ondertekenaars plannen maatregelen te ontwikkelen rond een aantal thema’s, zoals het verbeteren van veestapel- en diermanagement op bedrijfsniveau, voedermanagement, genetica en selectie en de monitoring en borging van de maatregelen. Met dit laatste kunnen de geleverde inspanningen vertaald worden naar de emissie-inventaris broeikasgassen, die de Vlaamse overheid hanteert om de broeikasgasuitstoot te rapporteren.

Genetische selectie op methaan mogelijk

Met het ondertekenen engageert ook veeverbeteringsorganisatie CRV zich in dit convenant. Een werkgroep ‘Maatregelen rond genetica en selectie’ zal onderzoeken op welke wijze genetica en selectie een rol kunnen spelen in de reductie van de methaanemissies. Tegen 1 januari 2020 moet duidelijk zijn welke maatregelen direct implementeerbaar zijn en welke nog meer onderzoek vergen.

‘Vanuit onze eigen onderzoeken weten we dat er voldoende spreiding is in de methaanuitstoot van rundvee’, geeft Roald van Noort aan. ‘Genetische selectie is dus mogelijk. De kennis hierover en het onderzoek dat we op dit gebied hebben gedaan, kunnen we goed inbrengen in dit Vlaamse convenant.’

Zestien ondertekenaars

Zestien partners uit de brede agrovoedingsketen hebben – in aanwezigheid van Vlaams landbouwminister Koen van den Heuvel – het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ ondertekend: Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Groene Kring, Vlaams Agrarisch Centrum, Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), Belbeef, CRV, de Federatie voor het Belgisch Vlees (FEBEV), Belgian Feed Association (BFA), de federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen (Fedagrim) en verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid.


0 reacties

In het Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2021-2030 moeten de emissies dalen met 19 procent
maandag, 1 april, 2019

Met het ondertekenen van het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ engageren zestien Vlaamse partners uit de rundveeketen zich om de methaanemissie door rundvee te verminderen.

Ook genetica en selectie heeft een onderdeel in het convenant. Namens CRV ondertekende CEO Roald van Noort het convenant.

19 procent reductie

‘Dit convenant draagt bij aan de doelstelling van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 om de enterische emissies te verminderen met 19 procent ten opzichte van 2005 of tot een niveau van 1,9 Mton CO2-eq’, stelt minister Koen Van den Heuvel. ‘Via deze ketenbenadering streven we naar een geïntegreerde aanpak voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.’

De ondertekenaars plannen maatregelen te ontwikkelen rond een aantal thema’s, zoals het verbeteren van veestapel- en diermanagement op bedrijfsniveau, voedermanagement, genetica en selectie en de monitoring en borging van de maatregelen. Met dit laatste kunnen de geleverde inspanningen vertaald worden naar de emissie-inventaris broeikasgassen, die de Vlaamse overheid hanteert om de broeikasgasuitstoot te rapporteren.

Genetische selectie op methaan mogelijk

Met het ondertekenen engageert ook veeverbeteringsorganisatie CRV zich in dit convenant. Een werkgroep ‘Maatregelen rond genetica en selectie’ zal onderzoeken op welke wijze genetica en selectie een rol kunnen spelen in de reductie van de methaanemissies. Tegen 1 januari 2020 moet duidelijk zijn welke maatregelen direct implementeerbaar zijn en welke nog meer onderzoek vergen.

‘Vanuit onze eigen onderzoeken weten we dat er voldoende spreiding is in de methaanuitstoot van rundvee’, geeft Roald van Noort aan. ‘Genetische selectie is dus mogelijk. De kennis hierover en het onderzoek dat we op dit gebied hebben gedaan, kunnen we goed inbrengen in dit Vlaamse convenant.’

Zestien ondertekenaars

Zestien partners uit de brede agrovoedingsketen hebben – in aanwezigheid van Vlaams landbouwminister Koen van den Heuvel – het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ ondertekend: Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Groene Kring, Vlaams Agrarisch Centrum, Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ), Belbeef, CRV, de Federatie voor het Belgisch Vlees (FEBEV), Belgian Feed Association (BFA), de federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen (Fedagrim) en verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.