‘Wie pleit voor emissieloze landbouw, houdt iedereen voor gek’


‘Voedselproductie gaat onvermijdelijk samen met de emissie van stikstof’, stellen Sjaak van der Tak en Roy Meijer in een brief in dagblad Trouw
woensdag, 27 oktober, 2021

Staar je niet blind op stikstofmodellen, maar richt toekomstig overheidsbeleid op het realiseren van de gewenste natuurkwaliteit.

Deze oproep doen Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, en Roy Meijer, voorzitter van het NAJK, in een ingezonden brief in het dagblad Trouw.

Emissies onvermijdelijk

De boerenbestuurders roepen de partijen aan de formatietafel voor een nieuw kabinet op om zich niet blind te staren op stikstofmodellen. Ze wijzen erop dat de gestelde normen in veel gebieden simpelweg onhaalbaar zijn, omdat de productie van voedsel nu eenmaal onvermijdelijk gepaard gaat met stikstofemissie. ‘Wie pleit voor emissieloze landbouw, houdt iedereen voor de gek’, aldus Meijer en Van der Tak.

Aansluiting bij PBL

In plaats van stikstof centraal te stellen zou het overheidsbeleid volgens de belangenbehartigers gericht moeten zijn op wat er nodig is om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren, met oog voor het toekomstperspectief van boeren. Ze sluiten hiermee aan op de boodschap die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week presenteerde in de Tweede Kamer.

Handreikingen op formatietafel

Meijer en Van der Tak benadrukken dat de boeren bereid zijn om maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo wijzen ze op het plan van de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij waarin LTO Melkveehouderij, NAJK, NZO en Rabobank concrete voorstellen doen om met haalbare technische maatregelen de stikstofemissie met 26 procent te verlagen in 2030. Ook halen ze het stikstofplan aan dat LTO Nederland in mei presenteerde samen met Bouwend Nederland, MKB Nederland, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en VNO-NCW. ‘Onze handreikingen liggen nu op de formatietafel om door de onderhandelaars opgepakt te worden’, aldus Meijer en Van der Tak.


5 reacties

‘Voedselproductie gaat onvermijdelijk samen met de emissie van stikstof’, stellen Sjaak van der Tak en Roy Meijer in een brief in dagblad Trouw
woensdag, 27 oktober, 2021

Staar je niet blind op stikstofmodellen, maar richt toekomstig overheidsbeleid op het realiseren van de gewenste natuurkwaliteit.

Deze oproep doen Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, en Roy Meijer, voorzitter van het NAJK, in een ingezonden brief in het dagblad Trouw.

Emissies onvermijdelijk

De boerenbestuurders roepen de partijen aan de formatietafel voor een nieuw kabinet op om zich niet blind te staren op stikstofmodellen. Ze wijzen erop dat de gestelde normen in veel gebieden simpelweg onhaalbaar zijn, omdat de productie van voedsel nu eenmaal onvermijdelijk gepaard gaat met stikstofemissie. ‘Wie pleit voor emissieloze landbouw, houdt iedereen voor de gek’, aldus Meijer en Van der Tak.

Aansluiting bij PBL

In plaats van stikstof centraal te stellen zou het overheidsbeleid volgens de belangenbehartigers gericht moeten zijn op wat er nodig is om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren, met oog voor het toekomstperspectief van boeren. Ze sluiten hiermee aan op de boodschap die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vorige week presenteerde in de Tweede Kamer.

Handreikingen op formatietafel

Meijer en Van der Tak benadrukken dat de boeren bereid zijn om maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo wijzen ze op het plan van de Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij waarin LTO Melkveehouderij, NAJK, NZO en Rabobank concrete voorstellen doen om met haalbare technische maatregelen de stikstofemissie met 26 procent te verlagen in 2030. Ook halen ze het stikstofplan aan dat LTO Nederland in mei presenteerde samen met Bouwend Nederland, MKB Nederland, Natuur en Milieu, Natuurmonumenten en VNO-NCW. ‘Onze handreikingen liggen nu op de formatietafel om door de onderhandelaars opgepakt te worden’, aldus Meijer en Van der Tak.

5 reacties


Reacties

die de koeien nu jaarlijks uitstoten van de 128.000.000 miljoen kilo die door de rekensom voor melkrundvee genoemd word kan wellicht zonder inspanning van technieken etc. een 20.000.000 miljoen kilo stikstof gereduceerd worden. graag zou ik u hier meer over vertellen.

Ik heb een onderzoek gedaan voor Mineral Valley daar hebben we bij 50 boeren mestmonsters genomen en door Koch Eurolab Deventer laten onderzoeken naar het ammoniakale deel tov het organische deel stikstof. De resultaten naast de voeding( brok/100 liter) en melkureum gelegd De resultaten waren van 0,88 kg ammoniakstikstof per m3 tot 3,5 kg ammoniakstikstof. Alles is te herleiden naar te kort aan energie in rantsoen en naar te veel/ drijvend krachtvoer. De beste deelnemer met 15.300 liter melk per koe die geen krachtvoer maar 7 kg tarwe per koe voert viel op door bij de allerlaagste emissies uit te komen en een totaalstikstof van 3.2 kg per m3 mest.

Helaas passen de uitkomsten niet bij de huidige landbouw het verdienmodel om jullie hard werkende boeren heen. er moeten blijkbaar heel veel brokjesfabrikanten en toeleveranciers van beton en stallen en allerlei systemen aan jullie hardwerkende boeren verdienen. de overheid is zelfs niet in staat bij de niet werkende vloeren weg te gaan zelfs LTO brabant gooit met het stoppen van de rechstgang tegen de verplichte vloer 2024 de handdoek in de ring!!!!!!!!!!!

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.