Vlaanderen hervormt systeem van nutriëntenemissierechten


Er komt een vaste afroming van 25 procent van alle actieve NER-D’s die verhandeld worden tussen landbouwbedrijven
dinsdag, 1 maart, 2022

Het systeem van Vlaamse nutriëntenemissierichten (NER) gaat op zijn kop. De resultaten van de evaluatie door de Vlaamse Landmaatschappij tonen aan dat de in 2007 ingevoerde nutriëntenemissierechten er niet in slagen om de veestapel in toom te houden.

Nutriëntenemissierechten zijn productierechten die bepalen hoeveel dieren een landbouwbedrijf maximaal mag houden. De rechten werden ingevoerd om een stijging van de mestproductie te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan de individuele groeikansen van de bedrijven.

Doel niet gehaald

In 2007 werden de nutriëntenemissierechten-dieren (NER-D) toegekend aan elke landbouwer, op basis van de mestproductie op het bedrijf in het verleden. In het begin waren 285 miljoen NER-D beschikbaar in Vlaanderen. Sindsdien is de beschikbare hoeveelheid NER gestegen tot 312 miljoen NER in 2020. Dat blijkt uit het evaluatierapport ‘Evaluatie van het instrument nutriëntenemissierechten’ van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij).

Ook de mestproductie nam in diezelfde periode toe van 123 tot 129 miljoen kg N. De nutriëntenemissierechten zorgen er dus niet voor dat de globale mestproductie op Vlaams niveau stagneert, zoals oorspronkelijk het doel was.

Bijsturing van het NER-systeem

Een groot deel van de NER wordt momenteel niet ingevuld. In 2020 telde Vlaanderen bijna 47 miljoen landbouwdieren, overeenkomend met 245 miljoen NER. Uitgezet ten opzichte van de 312 miljoen beschikbare NER in 2020, betekent dit dat 67 miljoen van de beschikbare NER (of 21 procent) momenteel niet wordt ingevuld.

Als die niet-ingevulde nutriëntenemissierechten geactiveerd worden, veroorzaakt dat een grote milieu-impact. ‘Het bestaande systeem van de NER is niet meer verenigbaar met de doelstellingen van de Programmatorische Aanpak Stikstof’, staat in het stikstofakkoord.

Hoofdlijnen hervorming

De Vlaamse regering heeft daarom beslist om het NER-systeem drastisch in te perken en te hervormen. Op hoofdlijnen:

– Met ingang van 1 januari 2022 wordt het systeem van groei mits mestverwerking stopgezet en uit het decreet geschrapt.

– De zogenaamde ‘slapende’ NER’s die op 1 januari 2022 al drie jaar niet meer geactiveerd werden, worden uit de markt gehaald.

– Er komt ook een vaste afroming van 25 procent van alle actieve NER-D’s die verhandeld worden tussen landbouwbedrijven. Er blijven uitzonderingen voor specifieke overdrachten tussen eerstegraads familieleden en overgang juridische bedrijfsvorm binnen dezelfde capaciteit (= vervennootschappelijking).

– NER’s worden gekoppeld aan een exploitatienummer om beter te kunnen opvolgen.


0 reacties

Er komt een vaste afroming van 25 procent van alle actieve NER-D’s die verhandeld worden tussen landbouwbedrijven
dinsdag, 1 maart, 2022

Het systeem van Vlaamse nutriëntenemissierichten (NER) gaat op zijn kop. De resultaten van de evaluatie door de Vlaamse Landmaatschappij tonen aan dat de in 2007 ingevoerde nutriëntenemissierechten er niet in slagen om de veestapel in toom te houden.

Nutriëntenemissierechten zijn productierechten die bepalen hoeveel dieren een landbouwbedrijf maximaal mag houden. De rechten werden ingevoerd om een stijging van de mestproductie te voorkomen, zonder afbreuk te doen aan de individuele groeikansen van de bedrijven.

Doel niet gehaald

In 2007 werden de nutriëntenemissierechten-dieren (NER-D) toegekend aan elke landbouwer, op basis van de mestproductie op het bedrijf in het verleden. In het begin waren 285 miljoen NER-D beschikbaar in Vlaanderen. Sindsdien is de beschikbare hoeveelheid NER gestegen tot 312 miljoen NER in 2020. Dat blijkt uit het evaluatierapport ‘Evaluatie van het instrument nutriëntenemissierechten’ van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij).

Ook de mestproductie nam in diezelfde periode toe van 123 tot 129 miljoen kg N. De nutriëntenemissierechten zorgen er dus niet voor dat de globale mestproductie op Vlaams niveau stagneert, zoals oorspronkelijk het doel was.

Bijsturing van het NER-systeem

Een groot deel van de NER wordt momenteel niet ingevuld. In 2020 telde Vlaanderen bijna 47 miljoen landbouwdieren, overeenkomend met 245 miljoen NER. Uitgezet ten opzichte van de 312 miljoen beschikbare NER in 2020, betekent dit dat 67 miljoen van de beschikbare NER (of 21 procent) momenteel niet wordt ingevuld.

Als die niet-ingevulde nutriëntenemissierechten geactiveerd worden, veroorzaakt dat een grote milieu-impact. ‘Het bestaande systeem van de NER is niet meer verenigbaar met de doelstellingen van de Programmatorische Aanpak Stikstof’, staat in het stikstofakkoord.

Hoofdlijnen hervorming

De Vlaamse regering heeft daarom beslist om het NER-systeem drastisch in te perken en te hervormen. Op hoofdlijnen:

– Met ingang van 1 januari 2022 wordt het systeem van groei mits mestverwerking stopgezet en uit het decreet geschrapt.

– De zogenaamde ‘slapende’ NER’s die op 1 januari 2022 al drie jaar niet meer geactiveerd werden, worden uit de markt gehaald.

– Er komt ook een vaste afroming van 25 procent van alle actieve NER-D’s die verhandeld worden tussen landbouwbedrijven. Er blijven uitzonderingen voor specifieke overdrachten tussen eerstegraads familieleden en overgang juridische bedrijfsvorm binnen dezelfde capaciteit (= vervennootschappelijking).

– NER’s worden gekoppeld aan een exploitatienummer om beter te kunnen opvolgen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.