Vier van de vijf melkveehouders heeft mestoverschot


Ruim tachtig procent van de mestproductie is afkomstig van rundvee
vrijdag, 15 juli, 2016

Vier van de vijf melkveebedrijven, ofwel tachtig procent, produceert meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend volgens de gebruiksnormen van 2015.

Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 67. Het percentage is gestegen door toename van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest én door het aanscherpen van de gebruiksnormen.

Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR.

Mestproductie groeit met drie procent in 2015

Volgens het CLO is de mestproductie in 2015 met drie procent toegenomen naar 76,33 miljard kg. De groei komt vooral voor rekening van de melkveehouderij. Na de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 hebben melkveehouders hun aantal koeien uitgebreid.

Ruim tachtig procent van de mestproductie is afkomstig van rundvee. Het aandeel van varkens (15 procent) en pluimvee en overige categorieën (5 procent) in de mestproductie is geringer. Doordat laatstgenoemde sectoren niet-grondgebonden zijn, dragen zij wel in belangrijke mate bij aan het mestoverschot.

Sinds 2008 neemt mestproductie weer toe

Halverwege de jaren tachtig lag de mestproductie op het hoogste niveau met bijna 95 miljard kg. Door de invoering van de superheffing nam de mestproductie af, maar sinds 2008 neemt die weer toe door een toename in het aantal koeien, varkens en kippen.

 


0 reacties

Ruim tachtig procent van de mestproductie is afkomstig van rundvee
vrijdag, 15 juli, 2016

Vier van de vijf melkveebedrijven, ofwel tachtig procent, produceert meer dierlijke mest dan op eigen grond mag worden aangewend volgens de gebruiksnormen van 2015.

Twee jaar geleden lag dat percentage nog op 67. Het percentage is gestegen door toename van de hoeveelheid stikstof en fosfaat in de mest én door het aanscherpen van de gebruiksnormen.

Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR.

Mestproductie groeit met drie procent in 2015

Volgens het CLO is de mestproductie in 2015 met drie procent toegenomen naar 76,33 miljard kg. De groei komt vooral voor rekening van de melkveehouderij. Na de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 hebben melkveehouders hun aantal koeien uitgebreid.

Ruim tachtig procent van de mestproductie is afkomstig van rundvee. Het aandeel van varkens (15 procent) en pluimvee en overige categorieën (5 procent) in de mestproductie is geringer. Doordat laatstgenoemde sectoren niet-grondgebonden zijn, dragen zij wel in belangrijke mate bij aan het mestoverschot.

Sinds 2008 neemt mestproductie weer toe

Halverwege de jaren tachtig lag de mestproductie op het hoogste niveau met bijna 95 miljard kg. Door de invoering van de superheffing nam de mestproductie af, maar sinds 2008 neemt die weer toe door een toename in het aantal koeien, varkens en kippen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.