Verankering grondgebondenheid vereist aanscherping wet


Een maximum aantal liters melk per hectare is een mogelijkheid om grondgebondenheid te verankeren in de melkveehouderij
dinsdag, 11 november, 2014

Als de overheid gaat sturen op aantal dieren per hectare, aantal liters melk per hectare of de hoeveelheid geproduceerde mest per hectare, kan de melkveehouderij grondgebonden blijven. Dat stelt het CLM.

Het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) rekende op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verschillende opties door om grondgebondenheid te kunnen verankeren. De mate van grondgebondenheid wordt bepaald door vier aspecten: de eigen voerproductie, de aanwending van de geproduceerde mest, de melkproductie en de toepassing van weidegang. Het CLM beoordeelde deze aspecten op duurzaamheid en draagvlak.

Beperking productieomvang

Van de negen opties die het CLM doorrekende, zijn er drie die positief scoren op alle bekeken milieu-, diergezondheids en dierwelzijnseffecten en haalbaarheid en maatschappelijke aspecten. Deze drie opties kenmerken zich door een concrete beperking per hectare, ofwel van hoeveelheid graasdieren, productie van melk of productie van mest.

In de studie werd geen enkele optie gevonden die een hogere mineralenefficiëntie combineert met een goede uitvoerbaarheid.

Fosfaatplafond

Op verzoek van Stichting Natuur en Milieu rekende het CLM ook nog varianten door op het maximum aan de fosfaatexcretie per hectare en de mogelijkheden voor groei van de sector bij verschillende fosfaatplafonds. De door de sector voorgestelde variant van maximaal 100 kilogram fosfaat per hectare boven de gebruiksnorm biedt ruimte voor een groei van de melk- en mestproductie met 90 procent. Een plafond van 50 kilogram fosfaat per hectare, zoals de wens van de Tweede Kamer is, geeft ruimte voor 40 procent groei.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert morgen over het verankeren van grondgebondenheid in de melkveehouderij via de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Of die wettelijke verankering er komt en hoe die eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Vorige week meldde staatssecretaris Dijksma al dat ze het belang van een grondgebonden melkveehouderij onderschrijft. Ook vanuit de sector leeft deze wens.


0 reacties

Een maximum aantal liters melk per hectare is een mogelijkheid om grondgebondenheid te verankeren in de melkveehouderij
dinsdag, 11 november, 2014

Als de overheid gaat sturen op aantal dieren per hectare, aantal liters melk per hectare of de hoeveelheid geproduceerde mest per hectare, kan de melkveehouderij grondgebonden blijven. Dat stelt het CLM.

Het CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) rekende op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) verschillende opties door om grondgebondenheid te kunnen verankeren. De mate van grondgebondenheid wordt bepaald door vier aspecten: de eigen voerproductie, de aanwending van de geproduceerde mest, de melkproductie en de toepassing van weidegang. Het CLM beoordeelde deze aspecten op duurzaamheid en draagvlak.

Beperking productieomvang

Van de negen opties die het CLM doorrekende, zijn er drie die positief scoren op alle bekeken milieu-, diergezondheids en dierwelzijnseffecten en haalbaarheid en maatschappelijke aspecten. Deze drie opties kenmerken zich door een concrete beperking per hectare, ofwel van hoeveelheid graasdieren, productie van melk of productie van mest.

In de studie werd geen enkele optie gevonden die een hogere mineralenefficiëntie combineert met een goede uitvoerbaarheid.

Fosfaatplafond

Op verzoek van Stichting Natuur en Milieu rekende het CLM ook nog varianten door op het maximum aan de fosfaatexcretie per hectare en de mogelijkheden voor groei van de sector bij verschillende fosfaatplafonds. De door de sector voorgestelde variant van maximaal 100 kilogram fosfaat per hectare boven de gebruiksnorm biedt ruimte voor een groei van de melk- en mestproductie met 90 procent. Een plafond van 50 kilogram fosfaat per hectare, zoals de wens van de Tweede Kamer is, geeft ruimte voor 40 procent groei.

Kamerdebat

De Tweede Kamer debatteert morgen over het verankeren van grondgebondenheid in de melkveehouderij via de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij. Of die wettelijke verankering er komt en hoe die eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Vorige week meldde staatssecretaris Dijksma al dat ze het belang van een grondgebonden melkveehouderij onderschrijft. Ook vanuit de sector leeft deze wens.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.