Uitstoot van ammoniak in 2020 licht gestegen


Een relatief hoge eiwitgehalte in ruwvoer zorgde in 2020 voor een stijging van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij
woensdag, 9 februari, 2022

De uitstoot van ammoniak was in Nederland in 2020 bijna een half procent hoger dan in 2019

Dit komt naar voren uit cijfers van het RIVM en het CBS, die vandaag zijn gepubliceerd.

Meer eiwit in ruwvoer

Volgens het rapport wordt de stijging van de ammoniakemissie onder andere verklaard door een hogere uitstoot uit de melkveehouderij. Door het relatief hoge eiwitgehalte in ruwvoer steeg het aandeel stikstof in de mest. Ook groeide in 2020 de totale veestapel nog licht ten opzichte van 2019.

Stikstofdioxide luchtvaart halveerde

De uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen daalde in 2020 ten opzichte van 2019. Dit wordt deels verklaard door de coronapandemie. De uitstoot van stikstofdioxide door de luchtvaart halveerde door de lockdowns. De uitstoot van dit gas door het wegverkeer daalde doordat er minder kilometers werden gereden maar vooral doordat auto’s schoner zijn geworden.

Urgendadoel broeikasgas gehaald

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas, was in 2020 zo’n 8,8 procent lager dan in 2019 en 25,5 procent lager dan in 1990. Hiermee is het zogenaamde ‘Urgendadoel’ -minstens 25 procent minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990- net gehaald. De afname in 2020 is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de sluiting van een kolencentrale en het relatief warme weer waardoor minder aardgas is verstookt. Minder personenverkeer als gevolg van de coronalockdown had slecht een beperkt effect.


0 reacties

Een relatief hoge eiwitgehalte in ruwvoer zorgde in 2020 voor een stijging van de ammoniakemissie uit de melkveehouderij
woensdag, 9 februari, 2022

De uitstoot van ammoniak was in Nederland in 2020 bijna een half procent hoger dan in 2019

Dit komt naar voren uit cijfers van het RIVM en het CBS, die vandaag zijn gepubliceerd.

Meer eiwit in ruwvoer

Volgens het rapport wordt de stijging van de ammoniakemissie onder andere verklaard door een hogere uitstoot uit de melkveehouderij. Door het relatief hoge eiwitgehalte in ruwvoer steeg het aandeel stikstof in de mest. Ook groeide in 2020 de totale veestapel nog licht ten opzichte van 2019.

Stikstofdioxide luchtvaart halveerde

De uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen daalde in 2020 ten opzichte van 2019. Dit wordt deels verklaard door de coronapandemie. De uitstoot van stikstofdioxide door de luchtvaart halveerde door de lockdowns. De uitstoot van dit gas door het wegverkeer daalde doordat er minder kilometers werden gereden maar vooral doordat auto’s schoner zijn geworden.

Urgendadoel broeikasgas gehaald

De uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, methaan en lachgas, was in 2020 zo’n 8,8 procent lager dan in 2019 en 25,5 procent lager dan in 1990. Hiermee is het zogenaamde ‘Urgendadoel’ -minstens 25 procent minder broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990- net gehaald. De afname in 2020 is volgens de onderzoekers vooral te danken aan de sluiting van een kolencentrale en het relatief warme weer waardoor minder aardgas is verstookt. Minder personenverkeer als gevolg van de coronalockdown had slecht een beperkt effect.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.