Trienke Elshof (LTO): ‘We laten sector niet lamleggen door MOB’


LTO zoekt momenteel uit wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor PAS-melders en vergunningaanvragen voor nieuwe stallen en innovatie
dinsdag, 16 maart, 2021

Afgelopen vrijdag leidde een uitspraak van de rechtbank in Noord-Nederland tot de nietigverklaring van een reeds toegekende natuurvergunning van een Fries melkveebedrijf.

Niet alleen leidt deze uitspraak tot een voorlopige streep door de nieuwbouwplannen van de veehouders, ook zijn er grote zorgen over wat deze uitspraak voor de gehele veehouderij betekent.

Het melkveebedrijf in Ee wilde intern salderen en door onder meer het toepassen van een roostervloer met kleppen in de roosterspleten uitbreiden van 60 naar 90 koeien. 

Emissiearme stalvloeren geen zekerheid

In de door Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu aangespannen zaak besloot de rechtbank dat er dusdanig veel twijfel heerst omtrent het effect van emissiearme stalvloeren, dat niet onomstotelijk vaststaat dat bij een grotere veestapel de ammoniakuitstoot gelijk blijft. De natuurvergunning is daarom volgens de rechtbank onterecht verleend. 

RAV-lijst onder vuur

Door deze uitspraak ontstaan veel vragen, waar volgens Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland, nog geen antwoorden op zijn. ‘We zitten met een hele hoop vragen en zijn daarom de uitspraak aan het analyseren. Wat houdt dit in voor de stalsystemen op de RAV-lijst? Ligt hiermee één stalsysteem onder vuur of zijn alle RAV-codes in het geding?’, zo duidt Elshof de kwestie waar LTO zich nu in verdiept. ‘Daarbij vragen we ons af of de vergunningaanvragen op basis van die stalsystemen nu ook op hun gat liggen en wat de uitspraak precies betekent voor weidegang en bemesting.’

Na invoer stikstofwet nieuwe impasse

Inmiddels is LTO samen met NAJK in gesprek met het ministerie van landbouw. ‘Het kan toch niet zo zijn dat nu de stikstofwet amper een week in werking is we meteen al geconfronteerd worden met zo’n uitspraak en de innovatie in de sector weer stilligt. We zijn daarom in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen repareren’, aldus Elshof. Ook het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft wat haar betreft wat te zeggen. ‘Dit ministerie gaat over de toekenning van systemen aan de RAV-lijsten, dus ook met hen zijn we in gesprek.’

Niet lamleggen door MOB

Volgens MOB die de rechtzaak aanspande, zijn met deze uitspraak uitbreidingen in de veehouderijsector vrijwel onmogelijk geworden. Of  dat zo is, is volgens Elshof echt nog de vraag. ‘Dat is wel wat MOB graag wil, maar daar zoeken we nog antwoord op. De vraag blijft welke stalsystemen onhoudbaar zijn verklaard. We weten ook dat MOB nog een aantal vergunningen aanvecht in andere provincies. Wat voor gevolgen dat gaat hebben, kunnen we nog niet inschatten’, vertelt Elshof, die aangeeft flauw te worden van de acties van MOB.
‘We zitten al bijna drie jaar in deze stikstofimpasse en zo komen we nooit vooruit. Willen we nou wat aan het stikstofprobleem doen of niet? We blijven in gesprek en zoeken oplossingen. We laten ons als sector niet zomaar lamleggen door MOB’, besluit Elshof strijdvaardig.
 


2 reacties

LTO zoekt momenteel uit wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor PAS-melders en vergunningaanvragen voor nieuwe stallen en innovatie
dinsdag, 16 maart, 2021

Afgelopen vrijdag leidde een uitspraak van de rechtbank in Noord-Nederland tot de nietigverklaring van een reeds toegekende natuurvergunning van een Fries melkveebedrijf.

Niet alleen leidt deze uitspraak tot een voorlopige streep door de nieuwbouwplannen van de veehouders, ook zijn er grote zorgen over wat deze uitspraak voor de gehele veehouderij betekent.

Het melkveebedrijf in Ee wilde intern salderen en door onder meer het toepassen van een roostervloer met kleppen in de roosterspleten uitbreiden van 60 naar 90 koeien. 

Emissiearme stalvloeren geen zekerheid

In de door Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu aangespannen zaak besloot de rechtbank dat er dusdanig veel twijfel heerst omtrent het effect van emissiearme stalvloeren, dat niet onomstotelijk vaststaat dat bij een grotere veestapel de ammoniakuitstoot gelijk blijft. De natuurvergunning is daarom volgens de rechtbank onterecht verleend. 

RAV-lijst onder vuur

Door deze uitspraak ontstaan veel vragen, waar volgens Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland & Omgeving bij LTO Nederland, nog geen antwoorden op zijn. ‘We zitten met een hele hoop vragen en zijn daarom de uitspraak aan het analyseren. Wat houdt dit in voor de stalsystemen op de RAV-lijst? Ligt hiermee één stalsysteem onder vuur of zijn alle RAV-codes in het geding?’, zo duidt Elshof de kwestie waar LTO zich nu in verdiept. ‘Daarbij vragen we ons af of de vergunningaanvragen op basis van die stalsystemen nu ook op hun gat liggen en wat de uitspraak precies betekent voor weidegang en bemesting.’

Na invoer stikstofwet nieuwe impasse

Inmiddels is LTO samen met NAJK in gesprek met het ministerie van landbouw. ‘Het kan toch niet zo zijn dat nu de stikstofwet amper een week in werking is we meteen al geconfronteerd worden met zo’n uitspraak en de innovatie in de sector weer stilligt. We zijn daarom in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen repareren’, aldus Elshof. Ook het ministerie van infrastructuur en waterstaat heeft wat haar betreft wat te zeggen. ‘Dit ministerie gaat over de toekenning van systemen aan de RAV-lijsten, dus ook met hen zijn we in gesprek.’

Niet lamleggen door MOB

Volgens MOB die de rechtzaak aanspande, zijn met deze uitspraak uitbreidingen in de veehouderijsector vrijwel onmogelijk geworden. Of  dat zo is, is volgens Elshof echt nog de vraag. ‘Dat is wel wat MOB graag wil, maar daar zoeken we nog antwoord op. De vraag blijft welke stalsystemen onhoudbaar zijn verklaard. We weten ook dat MOB nog een aantal vergunningen aanvecht in andere provincies. Wat voor gevolgen dat gaat hebben, kunnen we nog niet inschatten’, vertelt Elshof, die aangeeft flauw te worden van de acties van MOB.
‘We zitten al bijna drie jaar in deze stikstofimpasse en zo komen we nooit vooruit. Willen we nou wat aan het stikstofprobleem doen of niet? We blijven in gesprek en zoeken oplossingen. We laten ons als sector niet zomaar lamleggen door MOB’, besluit Elshof strijdvaardig.
 

2 reacties


Reacties

Tsja LTO ( en NAJK ). Jullie waren het toch echt zelf die, ondanks waarschuwingen van Agractie en FDF, met graagte instemde met dit gedrocht van een wet. Enkele jaren geleden zag LTO in dat hun bestaansrecht dreigde af te lopen, en beloofden met een ‘LTO 2.0’ te komen. Alles zou anders worden. Helaas zit de drang tot oeverloos polderen er muurvast ingesleten. Na een korte opleving waarin zelfs weer actie werd gevoerd, zakte LTO al snel terug in hun vertrouwde modus; overleggen tot je een ons weegt en immer draaide het uit op toegeven. Zonder de regionale afdelingen tekort te willen doen, want die werken wél voor hun leden, is LTO een instituut geworden dat niet in staat is te veranderen.

De nieuwe WSN was geen aanleiding voor deze uitspraak echter de gevolgen voor die WSN (bomvol aannames) zijn er niet minder om..... De gevolgen voor de natuur echter ook niet, als deze stal er nou wel of niet komt maar dat ligt tegenwoordig niet meer bij de rechter op de weegschaal. De AANNAME (uit het verleden) dat er 13 kg uit iedere stal komt ligt WEL op de weegschaal. De AANNAME (met modelonzekerheid 50-100%) dat die 13 kg elders als depositie neer komt ligt WEL op de weegschaal. De AANNAME dat die veronderstelde stikstofdepositie schade aan richt ligt WEL op de weegschaal. De AANNAME dat die veronderstelde stikstofdepositie funest is (KDWn) ligt WEL op de weegschaal. De AANNAME dat er vermesting en verzuring optreed door bovengenoemde AANNAMES ligt ook op de weegschaal. Dat bovengenoemde AANNAMES grote afwijkingen bevatten en niet geschikt is ligt NIET op de weegschaal. Dat ALLE bovengenoemde AANNAMES met grote afwijkingen (en niet geschikt) de veronderstelde veranderingen in samenstelling van de grond veroorzaakt en deze NIET wordt gecontroleerd !! ligt NIET op de weegschaal. Dat er ondanks al deze aannames uit objectieve gegevens blijkt dat 76% van de natuur in prima staat verkeerd (SDF) ligt NIET op de weegschaal. (er is zelfs 190.000 hectare bij gekomen !) Dat exact diezelfde natuur wordt beoordeeld op bovenstaande aannames en daarom een slecht rapport (SVI) krijgt ligt ook NIET op de weegschaal. Dat de gebiedsrapportages (vooral die in Fryslan) vol staan met AANNAMES, maar ook met de werkelijke oorzaken van veranderingen in de natuur ligt ook NIET op de weegschaal. We moeten een nieuwe weegschaal; Eentje waar ook eens wat anders op gegooid wordt met nogal wat afwijkingen in aannames....

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.