Totale stikstofverliezen bij biobedrijf bijna 70% lager


Het hoge aantal weide-uren levert een grote reductie van ammoniakuitstoot voor biologische melkveebedrijven
donderdag, 6 mei, 2021

Op biologische bedrijven is de ammoniakemissie per hectare ongeveer de helft van gangbare bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Livestock Research waarin wordt beschreven wat de effecten van biologische bedrijfsvoering zijn op stikstofverliezen. 

De totale stikstofverliezen, dus de ammoniakemissie en daarbij de verliezen uit nitraatuitspoeling, zijn op biobedrijven vergeleken met gangbare melkveebedrijven bijna 70% lager volgens de onderzoekers.

Veel weide-uren

In het rapport worden hier verschillende oorzaken voor aangegeven. Zo leidt het hoge aantal weide-uren gemiddeld tot lagere ammoniakuitstoot omdat urine en mest op verschillende plaatsen terecht komen in plaats van bij elkaar in de mestkelder. 

Minder eiwit in het rantsoen

Daarnaast ligt de stikstofuitstoot per koe lager op biobedrijven, gezien de gemiddeld lagere melkproductie en door minder eiwit in het rantsoen. In de biologische melkveehouderij worden daarnaast minder koeien per ha gehouden. Ook het niet gebruiken van kunstmest doet een duit in de zak bij de lagere stikstofverliezen.

Grondgebonden karakter

In het rapport wordt geconcludeerd dat de biologische melkveehouderij door het grondgebonden karakter en de extensieve bedrijfsvoering meer bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie dan de biologische pluimvee- en varkenshouderij. De ammoniakemissie per ha op biologische bedrijven ligt volgens de onderzoekers gemiddeld duidelijk lager dan het DZK sectordoel (48 kg NH3/ha). 

Potentie voor ammoniakreductie

Daarom zou grootschalige omvorming van gangbare melkveebedrijven naar biologisch een substantiële bijdrage kunnen leveren aan verminderen van de totale ammoniakemissie in Nederland. Dit kan echter alleen als de melkprijs hoog genoeg blijft, dus bij een goede balans van vraag en aanbod.

Aanvullend noemt het rapport dat biologische melkveebedrijven een goede rol kunnen spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.

Het hele rapport is hier te vinden


2 reacties

Het hoge aantal weide-uren levert een grote reductie van ammoniakuitstoot voor biologische melkveebedrijven
donderdag, 6 mei, 2021

Op biologische bedrijven is de ammoniakemissie per hectare ongeveer de helft van gangbare bedrijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Wageningen Livestock Research waarin wordt beschreven wat de effecten van biologische bedrijfsvoering zijn op stikstofverliezen. 

De totale stikstofverliezen, dus de ammoniakemissie en daarbij de verliezen uit nitraatuitspoeling, zijn op biobedrijven vergeleken met gangbare melkveebedrijven bijna 70% lager volgens de onderzoekers.

Veel weide-uren

In het rapport worden hier verschillende oorzaken voor aangegeven. Zo leidt het hoge aantal weide-uren gemiddeld tot lagere ammoniakuitstoot omdat urine en mest op verschillende plaatsen terecht komen in plaats van bij elkaar in de mestkelder. 

Minder eiwit in het rantsoen

Daarnaast ligt de stikstofuitstoot per koe lager op biobedrijven, gezien de gemiddeld lagere melkproductie en door minder eiwit in het rantsoen. In de biologische melkveehouderij worden daarnaast minder koeien per ha gehouden. Ook het niet gebruiken van kunstmest doet een duit in de zak bij de lagere stikstofverliezen.

Grondgebonden karakter

In het rapport wordt geconcludeerd dat de biologische melkveehouderij door het grondgebonden karakter en de extensieve bedrijfsvoering meer bij kan dragen aan de reductie van ammoniakemissie dan de biologische pluimvee- en varkenshouderij. De ammoniakemissie per ha op biologische bedrijven ligt volgens de onderzoekers gemiddeld duidelijk lager dan het DZK sectordoel (48 kg NH3/ha). 

Potentie voor ammoniakreductie

Daarom zou grootschalige omvorming van gangbare melkveebedrijven naar biologisch een substantiële bijdrage kunnen leveren aan verminderen van de totale ammoniakemissie in Nederland. Dit kan echter alleen als de melkprijs hoog genoeg blijft, dus bij een goede balans van vraag en aanbod.

Aanvullend noemt het rapport dat biologische melkveebedrijven een goede rol kunnen spelen in de bufferzone rond Natura2000 en andere natuurgebieden.

Het hele rapport is hier te vinden

2 reacties


Reacties

Iedereen weet dat per saldo de bio sector vele malen slechter bezig is kwa uitsloot per adres is de uitstel lager maar per kg afgeleverde melk of vlees loopt het enorm uit de pas alleen voor de buitenwereld verkoopt het wel mooi deze stukjes

Dat je vervolgens 2 keer zoveel grond nodig hebt om voedsel te produceren is niet relevant om te vermelden? Inplaats van een bufferzone om een natuurgebied zou het betekenen dat alle natuurgebieden in Nederland bewerkt moeten worden om zo toch nog enigsinds dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren. Matig onderzoek en een matig artikel!

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.