Tjeerd de Groot (D66): ‘Ik heb veel liefde en respect voor boeren’


Tjeerd de Groot: ‘Ik heb nooit gezegd dat 30 procent minder koeien ook 30 procent minder boeren betekent. Juist met het huidige beleid halveert de boerenstand in de komende vijftien jaar. Wij vinden dat melkveehouders die willen door moeten kunnen gaan.’
vrijdag, 12 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Tjeerd de Groot van D66 was de afgelopen jaren opvallend aanwezig in het landbouwdebat. Hij wil graag nog vier jaar door.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is voor de melkveehouderij een hele kansrijke koers. De melkveehouderij werkt immers al grotendeels volgens dit principe. De kern van kringlooplandbouw is voor mij dat je dieren niet voert met voedsel dat ook door de mens kan worden gegeten. En dat je geen voer voor dieren teelt op grond waar je ook gewassen voor menselijke consumptie kunt telen. Dit betekent dat we in de melkveehouderij terug moeten naar de basis. Dat wil zeggen: melk produceren op basis van gras dat groeit op gronden waar je niks anders kunt telen, aangevuld met restproducten uit de voedingsindustrie. Ja, dat betekent ook stoppen met snijmais. Dit gewas wordt voor een belangrijk deel geteeld op uitspoelingsgevoelige zandgronden waar de Europese nitraatrichtlijn niet wordt gehaald. Als we stoppen met mais telen zijn we ook af van veel knellende Europese regelgeving.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De melkveehouderij is op dit moment zowel een deel van de oplossing als een deel van het probleem. Maar daar kunnen we verandering in brengen. Als we stoppen met het scheuren van grasland en gaan werken volgens de principes van kringlooplandbouw heeft de melkveehouderij een ijzersterk verhaal. Koeien maken van laagwaardig eiwit uit gras hoogwaardig eiwit in melk en vlees. De productie van melk gaat onlosmakelijk samen met de uitstoot van broeikasgas, maar met een bodembeheer dat is gericht op de opbouw van organische stof wordt veel CO2 vastgelegd. Afvangen en vasthouden van dit broeikasgas kan voor melkveehouders zelfs een nieuwe verdienmodel opleveren. Je ziet dat nu al gebeuren in projecten als “valuta voor veen”.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Er is geen relatie tussen de hoogte van de productie en dierwelzijn. Dat is echt onzin. Het dierwelzijn is in de Nederlandse melkveehouder dik in orde. Maar dan moeten de koeien wel in de wei blijven. Een melkveehouder die zijn koeien niet weidt, kiest voor een bedrijfssysteem dat geen toekomst heeft. Overigens zal de gemiddelde melkproductie van koeien wel gaan dalen als we anders gaan voeren. De focus die er in de sector nu is op productieverhoging wordt vooral gevoed door partijen die aan de boer verdienen, zoals veevoerbedrijven. Boeren worden daar financieel echt niet beter van.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Het is de wereld op zijn kop om te stellen dat boeren beloond zouden moeten worden voor maatschappelijke eisen. Het systeem zou zo moeten zijn ingericht dat de productie van melk geen schade oplevert aan natuur en milieu. Dat vraagt inderdaad om een ander verdienmodel en dat kan ook gerealiseerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de retail. Die zal moeten zorgen dat er uitsluitend duurzaam geproduceerde zuivel in het schap komt te staan. En dat hoeft de consument echt niet zo veel meer te kosten. Daarnaast zou ook de verwerkende industrie veel meer in moeten zetten op kwaliteit en toegevoegde waarde. Ja, dit zal betekenen dat we in Nederland minder melk kunnen produceren. Maar die laatste liters kosten alleen maar geld, zeker als je de schade aan natuur en milieu meetelt. Nederland is te klein en te duur voor de productie van bulkmelk. Ik begrijp niet goed waarom boeren mijn verhaal boeronvriendelijk vinden. Ik heb juist veel liefde voor boeren en groot respect voor hun vakmanschap. Maar ik ben geen politicus geworden om hen naar de mond te praten. Ik wil het eerlijke verhaal blijven vertellen.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Dat is zeker iets om trots op te zijn. Met export van zuivel is helemaal niks mis zolang dat maar niet leidt tot overbelasting van natuur en milieu. Alle partijen die net doen of er niks aan de hand is en suggereren dat we in Nederland het huidige productievolume op peil kunnen houden, zijn niet eerlijk. Als we terug gaan naar de basis zal er in Nederland naar schatting 3 miljard kilo melk minder geproduceerd kunnen worden met 30 procent minder koeien. Dat betekent overigens niet 30 procent minder boeren. Dat heb ik nooit gezegd. Juist bij het huidige beleid halveert de boerenstand in de komende tien tot vijftien jaar. Wij vinden dat melkveehouders die willen, door moeten kunnen gaan met hun bedrijf. En dat kan ook als de verwerkende industrie inzet op toegevoegde waarde. Dan ontvangen melkveehouders een reële prijs voor hun melk. Hierdoor kunnen ze gaan werken in een kringloopsysteem dat geen schade meer veroorzaakt voor natuur en milieu.’

 Tjeerd de Groot: ‘Ik heb nooit gezegd dat 30 procent minder koeien ook 30 procent minder boeren betekent. Juist met het huidige beleid halveert de boerenstand in de komende vijftien jaar. Wij vinden dat melkveehouders die willen door moeten kunnen gaan.’
vrijdag, 12 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Tjeerd de Groot van D66 was de afgelopen jaren opvallend aanwezig in het landbouwdebat. Hij wil graag nog vier jaar door.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is voor de melkveehouderij een hele kansrijke koers. De melkveehouderij werkt immers al grotendeels volgens dit principe. De kern van kringlooplandbouw is voor mij dat je dieren niet voert met voedsel dat ook door de mens kan worden gegeten. En dat je geen voer voor dieren teelt op grond waar je ook gewassen voor menselijke consumptie kunt telen. Dit betekent dat we in de melkveehouderij terug moeten naar de basis. Dat wil zeggen: melk produceren op basis van gras dat groeit op gronden waar je niks anders kunt telen, aangevuld met restproducten uit de voedingsindustrie. Ja, dat betekent ook stoppen met snijmais. Dit gewas wordt voor een belangrijk deel geteeld op uitspoelingsgevoelige zandgronden waar de Europese nitraatrichtlijn niet wordt gehaald. Als we stoppen met mais telen zijn we ook af van veel knellende Europese regelgeving.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De melkveehouderij is op dit moment zowel een deel van de oplossing als een deel van het probleem. Maar daar kunnen we verandering in brengen. Als we stoppen met het scheuren van grasland en gaan werken volgens de principes van kringlooplandbouw heeft de melkveehouderij een ijzersterk verhaal. Koeien maken van laagwaardig eiwit uit gras hoogwaardig eiwit in melk en vlees. De productie van melk gaat onlosmakelijk samen met de uitstoot van broeikasgas, maar met een bodembeheer dat is gericht op de opbouw van organische stof wordt veel CO2 vastgelegd. Afvangen en vasthouden van dit broeikasgas kan voor melkveehouders zelfs een nieuwe verdienmodel opleveren. Je ziet dat nu al gebeuren in projecten als “valuta voor veen”.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Er is geen relatie tussen de hoogte van de productie en dierwelzijn. Dat is echt onzin. Het dierwelzijn is in de Nederlandse melkveehouder dik in orde. Maar dan moeten de koeien wel in de wei blijven. Een melkveehouder die zijn koeien niet weidt, kiest voor een bedrijfssysteem dat geen toekomst heeft. Overigens zal de gemiddelde melkproductie van koeien wel gaan dalen als we anders gaan voeren. De focus die er in de sector nu is op productieverhoging wordt vooral gevoed door partijen die aan de boer verdienen, zoals veevoerbedrijven. Boeren worden daar financieel echt niet beter van.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Het is de wereld op zijn kop om te stellen dat boeren beloond zouden moeten worden voor maatschappelijke eisen. Het systeem zou zo moeten zijn ingericht dat de productie van melk geen schade oplevert aan natuur en milieu. Dat vraagt inderdaad om een ander verdienmodel en dat kan ook gerealiseerd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de retail. Die zal moeten zorgen dat er uitsluitend duurzaam geproduceerde zuivel in het schap komt te staan. En dat hoeft de consument echt niet zo veel meer te kosten. Daarnaast zou ook de verwerkende industrie veel meer in moeten zetten op kwaliteit en toegevoegde waarde. Ja, dit zal betekenen dat we in Nederland minder melk kunnen produceren. Maar die laatste liters kosten alleen maar geld, zeker als je de schade aan natuur en milieu meetelt. Nederland is te klein en te duur voor de productie van bulkmelk. Ik begrijp niet goed waarom boeren mijn verhaal boeronvriendelijk vinden. Ik heb juist veel liefde voor boeren en groot respect voor hun vakmanschap. Maar ik ben geen politicus geworden om hen naar de mond te praten. Ik wil het eerlijke verhaal blijven vertellen.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Dat is zeker iets om trots op te zijn. Met export van zuivel is helemaal niks mis zolang dat maar niet leidt tot overbelasting van natuur en milieu. Alle partijen die net doen of er niks aan de hand is en suggereren dat we in Nederland het huidige productievolume op peil kunnen houden, zijn niet eerlijk. Als we terug gaan naar de basis zal er in Nederland naar schatting 3 miljard kilo melk minder geproduceerd kunnen worden met 30 procent minder koeien. Dat betekent overigens niet 30 procent minder boeren. Dat heb ik nooit gezegd. Juist bij het huidige beleid halveert de boerenstand in de komende tien tot vijftien jaar. Wij vinden dat melkveehouders die willen, door moeten kunnen gaan met hun bedrijf. En dat kan ook als de verwerkende industrie inzet op toegevoegde waarde. Dan ontvangen melkveehouders een reële prijs voor hun melk. Hierdoor kunnen ze gaan werken in een kringloopsysteem dat geen schade meer veroorzaakt voor natuur en milieu.’

 Reacties

Er is genoeg landbouwgrond om dit aantal koeien te houden we zitten nog maar op 1,4 miljoen kijk is waar we wegkomen. de boer heeft zelf de hei omgezet naar landbouwgrond. Door wat minder per schip aan te voeren en zelfsupporting te worden met minder verplichtingen van overheden kan het wel wat low budger. zijn injecteren en groenlabel wel de juist gekozen richtingen?

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.