Ruud Tijssens (Agrifirm): ‘Duurzaamheid moet werken voor de boer’


Ruud Tijssens: ‘Agrifirm biedt leden concrete oplossingen voor duurzaamheid’
donderdag, 27 mei, 2021

Vandaag publiceerde Agrifirm het CSR-jaarverslag over 2020. CSR staat voor Corporate Social Responsibility, in het Nederlands: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het rapport is te downloaden van de site van Agrifirm.

Ruud Tijssens is directeur Public en Cooperative Affairs bij Agrifirm en eindverantwoordelijk voor het CSR-beleid van het bedrijf. ‘Duurzaamheid zit in het dna van de coöperatie’, stelt hij. ‘Maar het moet ook praktisch handen en voeten krijgen.’

Welk belang hebben leden van Agrifirm bij een ambitieus duurzaamheidsbeleid?

‘De maatschappij vraagt om een duurzame voedselproductie. Die trend is niet te keren en zal alleen maar sterker worden. Je kunt dat zien als een bedreiging, maar wij zien het als een kans voor boeren om zich te onderscheiden in de markt en nieuwe verdienmogelijkheden te ontwikkelen. Agrifirm werkt aan producten en oplossingen die leden helpen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en daarmee voorbereid te zijn op vragen die er, ook vanuit de markt, op hen af komen.’

Kansen voor de toekomst zijn mooi, maar hoe zit het met het verdienmodel voor vandaag?

‘Dat is een terechte vraag die onze leden ook vaak stellen. Duurzaamheid moet werken voor de boer. Daarom maken we duurzaamheid zo praktisch mogelijk door concrete oplossingen aan te reiken waarmee boeren direct aan de slag kunnen. Ook nu al kunnen ondernemers het verdienvermogen uit hun bedrijf verbeteren door in te spelen op duurzaamheid, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij ketenconcepten als ‘Planet Proof’ en ‘Beter voor koe, natuur en boer’. En vergeet niet: duurzamer produceren betekent vaak ook efficiënter produceren en daarmee kosten besparen.’

Wat zijn volgens u belangrijke duurzaamheidsthema’s voor de melkveehouderij?

‘Als belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de melkveehouderij zien wij: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies, herstel van biodiversiteit en verduurzamen van de inkoop van veevoergrondstoffen. Daarnaast blijft een efficiënte benutting van mineralen als stikstof en fosfaat natuurlijk een aandachtspunt.’

Wat heeft Agrifirm melkveehouders op deze duurzaamheidsthema’s concreet te bieden?

‘Al heel veel, maar ik noem een paar voorbeelden. Op iedere afleverbon kunnen veehouders nu al zien wat de CO2-voetafdruk is van de partij voer die ze hebben ontvangen. Als de markt daar om vraagt, kunnen we daar ook op sturen. De CO2-voetafdruk van de processen op onze productielocaties hebben we in een jaar tijd met 50 procent kunnen verminderen We gebruiken groene energie en de certificaten daarvoor hebben we zo veel mogelijk ingekocht bij onze eigen leden. Bovendien zijn we betrokken bij diverse pilots en onderzoeksprojecten om de broeikasgasemissie te verlagen, bijvoorbeeld met behulp van additieven in het voer. Ook hebben we vorig jaar de online bodemscan ontwikkeld om boeren en telers concrete handvatten te bieden om bodemgezondheid te verbeteren. Agrifirm is daarnaast een van de initiatiefnemers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, we leveren een bijdrage in heel veel projecten rondom biodiversiteit. En heel concreet hebben we mengsels ontwikkeld voor de inzaai van kruidenrijk grasland met behoud van voederwaarde.’

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst?

‘De import van veevoergrondstoffen ligt maatschappelijk onder een vergrootglas. Alle soja die wij importeren is RTRS-gecertificeerd, dat wil zeggen verantwoord geproduceerd. Dat geldt ook voor onze palmolie. Toch zal aan de import van soja en palmolie altijd de verdenking van een relatie met ontbossing kleven. We werken er hard aan om daar een antwoord op te hebben. Enerzijds door van onze leveranciers nog hardere garanties te vragen. Anderzijds door alternatieven te zoeken, met name de inkoop van eiwitrijke grondstoffen binnen Europa. Bovendien zijn we betrokken bij praktijkonderzoek naar de teelt van eiwitgewassen in Nederland.’

 

 


0 reacties

Ruud Tijssens: ‘Agrifirm biedt leden concrete oplossingen voor duurzaamheid’
donderdag, 27 mei, 2021

Vandaag publiceerde Agrifirm het CSR-jaarverslag over 2020. CSR staat voor Corporate Social Responsibility, in het Nederlands: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het rapport is te downloaden van de site van Agrifirm.

Ruud Tijssens is directeur Public en Cooperative Affairs bij Agrifirm en eindverantwoordelijk voor het CSR-beleid van het bedrijf. ‘Duurzaamheid zit in het dna van de coöperatie’, stelt hij. ‘Maar het moet ook praktisch handen en voeten krijgen.’

Welk belang hebben leden van Agrifirm bij een ambitieus duurzaamheidsbeleid?

‘De maatschappij vraagt om een duurzame voedselproductie. Die trend is niet te keren en zal alleen maar sterker worden. Je kunt dat zien als een bedreiging, maar wij zien het als een kans voor boeren om zich te onderscheiden in de markt en nieuwe verdienmogelijkheden te ontwikkelen. Agrifirm werkt aan producten en oplossingen die leden helpen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen en daarmee voorbereid te zijn op vragen die er, ook vanuit de markt, op hen af komen.’

Kansen voor de toekomst zijn mooi, maar hoe zit het met het verdienmodel voor vandaag?

‘Dat is een terechte vraag die onze leden ook vaak stellen. Duurzaamheid moet werken voor de boer. Daarom maken we duurzaamheid zo praktisch mogelijk door concrete oplossingen aan te reiken waarmee boeren direct aan de slag kunnen. Ook nu al kunnen ondernemers het verdienvermogen uit hun bedrijf verbeteren door in te spelen op duurzaamheid, bijvoorbeeld door zich aan te sluiten bij ketenconcepten als ‘Planet Proof’ en ‘Beter voor koe, natuur en boer’. En vergeet niet: duurzamer produceren betekent vaak ook efficiënter produceren en daarmee kosten besparen.’

Wat zijn volgens u belangrijke duurzaamheidsthema’s voor de melkveehouderij?

‘Als belangrijkste duurzaamheidsthema’s voor de melkveehouderij zien wij: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere emissies, herstel van biodiversiteit en verduurzamen van de inkoop van veevoergrondstoffen. Daarnaast blijft een efficiënte benutting van mineralen als stikstof en fosfaat natuurlijk een aandachtspunt.’

Wat heeft Agrifirm melkveehouders op deze duurzaamheidsthema’s concreet te bieden?

‘Al heel veel, maar ik noem een paar voorbeelden. Op iedere afleverbon kunnen veehouders nu al zien wat de CO2-voetafdruk is van de partij voer die ze hebben ontvangen. Als de markt daar om vraagt, kunnen we daar ook op sturen. De CO2-voetafdruk van de processen op onze productielocaties hebben we in een jaar tijd met 50 procent kunnen verminderen We gebruiken groene energie en de certificaten daarvoor hebben we zo veel mogelijk ingekocht bij onze eigen leden. Bovendien zijn we betrokken bij diverse pilots en onderzoeksprojecten om de broeikasgasemissie te verlagen, bijvoorbeeld met behulp van additieven in het voer. Ook hebben we vorig jaar de online bodemscan ontwikkeld om boeren en telers concrete handvatten te bieden om bodemgezondheid te verbeteren. Agrifirm is daarnaast een van de initiatiefnemers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, we leveren een bijdrage in heel veel projecten rondom biodiversiteit. En heel concreet hebben we mengsels ontwikkeld voor de inzaai van kruidenrijk grasland met behoud van voederwaarde.’

Wat zijn belangrijke uitdagingen voor de toekomst?

‘De import van veevoergrondstoffen ligt maatschappelijk onder een vergrootglas. Alle soja die wij importeren is RTRS-gecertificeerd, dat wil zeggen verantwoord geproduceerd. Dat geldt ook voor onze palmolie. Toch zal aan de import van soja en palmolie altijd de verdenking van een relatie met ontbossing kleven. We werken er hard aan om daar een antwoord op te hebben. Enerzijds door van onze leveranciers nog hardere garanties te vragen. Anderzijds door alternatieven te zoeken, met name de inkoop van eiwitrijke grondstoffen binnen Europa. Bovendien zijn we betrokken bij praktijkonderzoek naar de teelt van eiwitgewassen in Nederland.’

 

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.