Roelof Bisschop (SGP): ‘Geef de sector vertrouwen’


Roelof Bisschop: ‘Het verhaal dat een hoge productie ten koste gaat van dierwelzijn is echt onzin’
vrijdag, 19 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is een sympathiek concept. Daar kan niemand tegen zijn. Maar de vraag is op welk niveau je de kringloop wil sluiten. Honderd jaar geleden had iedere boerderij zijn eigen kringloop. Maar met de schaalvergroting en specialisatie van nu is dat niet meer haalbaar. Wat de SGP betreft zou het landbouwbeleid ruimte moeten bieden voor een realistische invulling van het concept kringlooplandbouw. Daarbij: boeren zijn hier al volop mee bezig. Kijk alleen al eens naar de reststromen van de voedingsindustrie die door koeien worden omgezet in melk. Wat echt moet veranderen is de houding van de overheid ten opzichte boeren. Veel wetgeving is gebaseerd op wantrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat boeren tot ongekende kringloopprestaties in staat zijn als de overheid realistische doelen stelt en de sector de ruimte, het vertrouwen en de ondersteuning geeft om zelf uit te vinden hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid om de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De SGP beschouwt de melkveehouderij vooral als een deel van de oplossing. Natuurlijk, koeien zijn grote uitstoters van methaan. Maar er zullen zeker technieken gevonden worden om daar iets aan te doen. Denk aan fokkerij, aanpassingen aan het rantsoen of oplossingen in de huisvesting. Bovendien leveren boeren met windmolens, zonnepanelen op staldaken en mestvergisters al een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Daarbij leggen melkveehouders met de teelt van gras veel CO2 vast. Daarvoor zouden ze meer erkenning, maar ook financiële waardering moeten krijgen.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Ik ben opgegroeid  op een boerderij en heb nog wel zo veel boerenverstand dat ik aan een koe kan zien of ze lekker in haar vel zit. Als ik op werkbezoeken zie hoe de koeien erbij lopen, dan kan ik niet zo veel met het verhaal dat een hoge productie ten koste gaat van diergezondheid en dierwelzijn. Dat is echt onzin. Ik weet dat er in de fokkerij de laatste jaren veel meer aandacht is voor gezondheid en levensduur. Kijk maar eens naar het grote aantal koeien dat meer dan 100.000 liter melk produceert. Nee, boeren hebben er alle belang bij om goed voor hun dieren te zorgen. Anders zouden de koeien deze hoge producties nooit halen.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Wij hebben de minister in een motie uitgedaagd om voorbereidingen te treffen voor een nationaal landbouwakkoord. Deze motie kreeg brede steun in de Kamer en minister Schouten heeft dan ook toegezegd hieraan te gaan werken. Bij zo’n landbouwakkoord zouden alle partijen in de keten betrokken moeten zijn: van boeren tot supermarkten en van banken tot zuivelverwerkers. In zo’n akkoord zou voor een termijn van tien jaar vastgelegd moeten worden waar we met de landbouw in Nederland naar toe willen. Als je boeren duidelijkheid biedt en een eerlijk verdienmodel gaan ze aan de slag. En dan zul je zien dat ze tot veel in staat zijn.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of gaat dit te veel ten koste van natuur en milieu?

‘We mogen echt trots zijn op de toonaangevende positie die onze melkveehouderij internationaal heeft. En op de bijdrage die de sector levert aan de nationale economie. Er is niks mis mee om in een vruchtbare rivierdelta met een gematigd klimaat melk te produceren voor de export.  Zeker, we moeten in Nederland gaan werken aan een nieuwe balans tussen landbouw en natuur en milieu. En dat zou ook kunnen betekenen dat we uiteindelijk wat minder koeien gaan houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat de sector in staat is om die nieuwe balans te vinden, met behoud van een sterke exportpositie.’

 


0 reacties

Roelof Bisschop: ‘Het verhaal dat een hoge productie ten koste gaat van dierwelzijn is echt onzin’
vrijdag, 19 februari, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is een sympathiek concept. Daar kan niemand tegen zijn. Maar de vraag is op welk niveau je de kringloop wil sluiten. Honderd jaar geleden had iedere boerderij zijn eigen kringloop. Maar met de schaalvergroting en specialisatie van nu is dat niet meer haalbaar. Wat de SGP betreft zou het landbouwbeleid ruimte moeten bieden voor een realistische invulling van het concept kringlooplandbouw. Daarbij: boeren zijn hier al volop mee bezig. Kijk alleen al eens naar de reststromen van de voedingsindustrie die door koeien worden omgezet in melk. Wat echt moet veranderen is de houding van de overheid ten opzichte boeren. Veel wetgeving is gebaseerd op wantrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat boeren tot ongekende kringloopprestaties in staat zijn als de overheid realistische doelen stelt en de sector de ruimte, het vertrouwen en de ondersteuning geeft om zelf uit te vinden hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid om de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De SGP beschouwt de melkveehouderij vooral als een deel van de oplossing. Natuurlijk, koeien zijn grote uitstoters van methaan. Maar er zullen zeker technieken gevonden worden om daar iets aan te doen. Denk aan fokkerij, aanpassingen aan het rantsoen of oplossingen in de huisvesting. Bovendien leveren boeren met windmolens, zonnepanelen op staldaken en mestvergisters al een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Daarbij leggen melkveehouders met de teelt van gras veel CO2 vast. Daarvoor zouden ze meer erkenning, maar ook financiële waardering moeten krijgen.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Ik ben opgegroeid  op een boerderij en heb nog wel zo veel boerenverstand dat ik aan een koe kan zien of ze lekker in haar vel zit. Als ik op werkbezoeken zie hoe de koeien erbij lopen, dan kan ik niet zo veel met het verhaal dat een hoge productie ten koste gaat van diergezondheid en dierwelzijn. Dat is echt onzin. Ik weet dat er in de fokkerij de laatste jaren veel meer aandacht is voor gezondheid en levensduur. Kijk maar eens naar het grote aantal koeien dat meer dan 100.000 liter melk produceert. Nee, boeren hebben er alle belang bij om goed voor hun dieren te zorgen. Anders zouden de koeien deze hoge producties nooit halen.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘Wij hebben de minister in een motie uitgedaagd om voorbereidingen te treffen voor een nationaal landbouwakkoord. Deze motie kreeg brede steun in de Kamer en minister Schouten heeft dan ook toegezegd hieraan te gaan werken. Bij zo’n landbouwakkoord zouden alle partijen in de keten betrokken moeten zijn: van boeren tot supermarkten en van banken tot zuivelverwerkers. In zo’n akkoord zou voor een termijn van tien jaar vastgelegd moeten worden waar we met de landbouw in Nederland naar toe willen. Als je boeren duidelijkheid biedt en een eerlijk verdienmodel gaan ze aan de slag. En dan zul je zien dat ze tot veel in staat zijn.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of gaat dit te veel ten koste van natuur en milieu?

‘We mogen echt trots zijn op de toonaangevende positie die onze melkveehouderij internationaal heeft. En op de bijdrage die de sector levert aan de nationale economie. Er is niks mis mee om in een vruchtbare rivierdelta met een gematigd klimaat melk te produceren voor de export.  Zeker, we moeten in Nederland gaan werken aan een nieuwe balans tussen landbouw en natuur en milieu. En dat zou ook kunnen betekenen dat we uiteindelijk wat minder koeien gaan houden. Maar ik ben ervan overtuigd dat de sector in staat is om die nieuwe balans te vinden, met behoud van een sterke exportpositie.’

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.