RIVM: uitstoot ammoniak in 2016 gestegen door extra koeien


De uitstoot van ammoniak ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald
maandag, 14 mei, 2018

De uitstoot van ammoniak is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 en ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald.

De toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer melk- en kalfkoeien gehouden worden. Dat meldt het RIVM op basis van voorlopige cijfers uit zijn emissieregistratie en het CBS.

Totale uitstoot broeikasgassen lager

Ondanks de groei van de economie was de totale uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland één procent lager dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen lag in 2017 13 procent lager dan in 1990. De afgelopen vijf jaar was de uitstoot vrijwel constant. Binnen Urgenda is afgesproken dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager moet liggen dan in 1990.

In het huidige Regeerakkoord is een afname van 49 procent ten opzichte van 1990 als doel opgenomen.

Luchtverontreiniging afgenomen

Naast de uitstoot van broeikasgassen is ook de luchtverontreiniging in Nederland de afgelopen decennia afgenomen. De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen is in 2016 (net als in voorgaande jaren) licht gedaald.

Nederland voldoet bijna overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Desondanks leeft de gemiddelde Nederlander toch nog ongeveer een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging, aldus het RIVM.


0 reacties

De uitstoot van ammoniak ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald
maandag, 14 mei, 2018

De uitstoot van ammoniak is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015 en ligt met 127 kiloton net onder het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald.

De toename wordt vooral veroorzaakt doordat er meer melk- en kalfkoeien gehouden worden. Dat meldt het RIVM op basis van voorlopige cijfers uit zijn emissieregistratie en het CBS.

Totale uitstoot broeikasgassen lager

Ondanks de groei van de economie was de totale uitstoot van broeikasgassen in 2017 in Nederland één procent lager dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder steenkool en meer aardgas is ingezet voor de elektriciteitsproductie, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen lag in 2017 13 procent lager dan in 1990. De afgelopen vijf jaar was de uitstoot vrijwel constant. Binnen Urgenda is afgesproken dat de uitstoot in 2020 minimaal 25 procent lager moet liggen dan in 1990.

In het huidige Regeerakkoord is een afname van 49 procent ten opzichte van 1990 als doel opgenomen.

Luchtverontreiniging afgenomen

Naast de uitstoot van broeikasgassen is ook de luchtverontreiniging in Nederland de afgelopen decennia afgenomen. De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxiden en vluchtige organische stoffen is in 2016 (net als in voorgaande jaren) licht gedaald.

Nederland voldoet bijna overal aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Desondanks leeft de gemiddelde Nederlander toch nog ongeveer een jaar korter als gevolg van luchtverontreiniging, aldus het RIVM.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.