PvdA: fosfaatrechten voor grondgebonden bedrijven


De PvdA juicht de inzet voor saldering van het fosfaatplafond met kunstmestvervangers of verwerkte mest toe, aldus Sjoera Dikkers
vrijdag, 4 maart, 2016

De Partij van de Arbeid wil dat bedrijven waar dieren de wei in kunnen, waar mest over het eigen land kan worden uitgereden en waar voer dichtbij is geproduceerd, vooraan staan als er fosfaatrechten te verdelen zijn.

Dit meldt Sjoera Dikkers, landbouwwoordvoerder van de PvdA. Volgens haar zorgt de uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel voor een verdere grondgebonden ontwikkeling van de melkveehouderij. ‘Met de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij zijn er al grote stappen naar meer grondgebondenheid gezet. Bedrijven moeten op basis van de AMvB al zorgen voor grond onder hun bedrijf om uit te kunnen breiden en een gedeelte van hun fosfaatoverschot laten verwerken’, laat het Tweede Kamerlid weten.

Tender voor duurzame bedrijfsontwikkeling

Ook is ze positief over de invulling van de fosfaatbank, die in 2018 in gebruik wordt genomen. ‘Rechten voor ontwikkelende bedrijven worden uitgegeven op basis van een tender’, licht Dikkers toe. ‘In die tender kunnen voorwaarden aan uitgifte worden gesteld: bijvoorbeeld voor weidegang, grondgebondenheid en duurzame ontwikkeling.’

Bedrijven zonder overschot ontzien?

Toch heeft ook Dikkers nog vragen over de uiteindelijke bepaling van het aantal rechten en de generieke afroming, vooral voor bedrijven die geen bijdrage leverden aan het fosfaatoverschot. Ze vervolgt: ‘Wat betekent het stelsel voor bedrijven die op 2 juli 2015 niet hebben bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond en die op 1 januari 2018 nog steeds een vergelijkbare fosfaatproductie hebben? Als zij op bedrijfsniveau de fosfaatproductie al omlaag hebben gebracht, geldt de generieke korting die in 2018 plaatsvindt dan ook voor hen?’ Dikkers wil hierover vragen stellen aan de staatssecretaris.

Saldering van fosfaatplafond

Volgens Dikkers is vragen om een verhoging van het fosfaatplafond in Brussel, zoals Van Dam in de brief voorstelt, behoorlijk kansloos. ‘Zeker nu er nog steeds geen sluitende mestmarkt is en er ongeveer veertig procent mest "kwijt" is. We juichen de inzet om het fosfaatplafond te mogen salderen met verwerkte mest en de inzet van kunstmestvervangers uit dierlijke mest wel toe. Mest bevat waardevolle grondstoffen – fosfaat is er daar één van – en hoe eerder die teruggewonnen en gebruikt kunnen worden, hoe beter’, aldus Dikkers. Wel wil de PvdA aandacht voor een sluitend bedrijfsplan onder de mestverwerkingsinitiatieven. ‘Het mag niet zo zijn dat de belastingbetaler voor deze mestverwerking opdraait, het bedrijfsplan moet kloppen.’


0 reacties

De PvdA juicht de inzet voor saldering van het fosfaatplafond met kunstmestvervangers of verwerkte mest toe, aldus Sjoera Dikkers
vrijdag, 4 maart, 2016

De Partij van de Arbeid wil dat bedrijven waar dieren de wei in kunnen, waar mest over het eigen land kan worden uitgereden en waar voer dichtbij is geproduceerd, vooraan staan als er fosfaatrechten te verdelen zijn.

Dit meldt Sjoera Dikkers, landbouwwoordvoerder van de PvdA. Volgens haar zorgt de uitwerking van het fosfaatrechtenstelsel voor een verdere grondgebonden ontwikkeling van de melkveehouderij. ‘Met de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij zijn er al grote stappen naar meer grondgebondenheid gezet. Bedrijven moeten op basis van de AMvB al zorgen voor grond onder hun bedrijf om uit te kunnen breiden en een gedeelte van hun fosfaatoverschot laten verwerken’, laat het Tweede Kamerlid weten.

Tender voor duurzame bedrijfsontwikkeling

Ook is ze positief over de invulling van de fosfaatbank, die in 2018 in gebruik wordt genomen. ‘Rechten voor ontwikkelende bedrijven worden uitgegeven op basis van een tender’, licht Dikkers toe. ‘In die tender kunnen voorwaarden aan uitgifte worden gesteld: bijvoorbeeld voor weidegang, grondgebondenheid en duurzame ontwikkeling.’

Bedrijven zonder overschot ontzien?

Toch heeft ook Dikkers nog vragen over de uiteindelijke bepaling van het aantal rechten en de generieke afroming, vooral voor bedrijven die geen bijdrage leverden aan het fosfaatoverschot. Ze vervolgt: ‘Wat betekent het stelsel voor bedrijven die op 2 juli 2015 niet hebben bijgedragen aan de overschrijding van het fosfaatplafond en die op 1 januari 2018 nog steeds een vergelijkbare fosfaatproductie hebben? Als zij op bedrijfsniveau de fosfaatproductie al omlaag hebben gebracht, geldt de generieke korting die in 2018 plaatsvindt dan ook voor hen?’ Dikkers wil hierover vragen stellen aan de staatssecretaris.

Saldering van fosfaatplafond

Volgens Dikkers is vragen om een verhoging van het fosfaatplafond in Brussel, zoals Van Dam in de brief voorstelt, behoorlijk kansloos. ‘Zeker nu er nog steeds geen sluitende mestmarkt is en er ongeveer veertig procent mest "kwijt" is. We juichen de inzet om het fosfaatplafond te mogen salderen met verwerkte mest en de inzet van kunstmestvervangers uit dierlijke mest wel toe. Mest bevat waardevolle grondstoffen – fosfaat is er daar één van – en hoe eerder die teruggewonnen en gebruikt kunnen worden, hoe beter’, aldus Dikkers. Wel wil de PvdA aandacht voor een sluitend bedrijfsplan onder de mestverwerkingsinitiatieven. ‘Het mag niet zo zijn dat de belastingbetaler voor deze mestverwerking opdraait, het bedrijfsplan moet kloppen.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.