Pieter Grinwis (CU): ‘Samen werken aan volhoudbare landbouw’


Pieter Grinwis: ‘Boeren moeten een sterkere positie kunnen innemen ten opzichte van supermarkten. Wat ons betreft komt er een supermarktheffing die rechtstreeks terugvloeit naar boeren.'
donderdag, 11 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Pieter Grinwis is geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf op Goeree-Overflakkee en nu werkzaam als fractiemedewerker van de ChristenUnie en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag. Als nummer vijf van de partij hoopt hij binnenkort het stadhuis te verruilen voor het Binnenhof.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is wat de ChristenUnie betreft de weg die we moeten volgen voor een toekomstbestendige agrarische sector. Wij willen werken aan een volhoudbare landbouw met een verantwoord verdienmodel. Onze bodem, biodiversiteit en natuur hebben nu te veel te lijden onder het huidige systeem. Dit is ontstaan als gevolg van decennialang beleid dat enkel was gericht op zo efficiënt mogelijk voedsel produceren, maar dit systeem is niet langer houdbaar. Wat de ChristenUnie betreft moet iedere boer die boer wil zijn, ook toekomst hebben. Wij denken dat dit kan binnen een landbouwsysteem dat rekening houdt met de natuurlijke draagkracht van onze omgeving. Concreet betekent dit dat kringlopen zo lokaal mogelijk worden gesloten en dat er zo min mogelijk voedselkilometers worden gemaakt. Om dit te kunnen realiseren is een bedrijfsmodel nodig waarin eerlijkere prijzen, en niet alleen meer omzet, de weg naar meer winst is.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De melkveehouderij is een deel van de oplossing. De zorg voor ons klimaat is de zorg voor onze aarde, ons gemeenschappelijk huis. Iedereen is daarbij nodig, zeker ook melkveehouders. Wij willen samen met boeren werken aan verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. En we willen samen met hen op weg naar een landbouwsector met toekomst voor boeren, voor hun bedrijven, en voor volgende generaties. Melkveeouders hebben de afgelopen decennia aangetoond schadelijke emissies enorm te kunnen reduceren. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het gaat lukken om zowel de noodzakelijke klimaatmaatdoelen als een toekomstbestendige melkveehouderij te realiseren.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Nederland loopt voorop als het gaat om dierwelzijn en wat ons betreft moet dat ook zo blijven. Op bepaalde punten, zoals transport en slacht van dieren, zijn er nog slagen te winnen. Zo behouden we de goede positie die we hebben.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘De huidige markt biedt onvoldoende kansen voor boeren. We hebben alle spelers in de keten nodig om het verdienmodel van agrarische ondernemers te verbeteren. Investeerders moeten achter boeren gaan staan die willen investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. En boeren moeten een sterkere positie kunnen innemen ten opzichte van supermarkten. En de overheid moet boeren belonen voor bovenwettelijke prestaties. Ook komt er wat de ChristenUnie betreft een supermarktheffing die rechtstreeks terugvloeit naar de boer. Bovendien moeten supermarkten lokale duurzamere producten aanprijzen en consumenten beter inzicht geven in de ware prijs van voedsel.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Nederland heeft een zuivelsector die uniek is in de wereld. Daar mogen we trots op zijn. Er is niets mis met de export van hoogwaardige producten, zoals kaas of babymelk. Echter, bulkproducten tegen dumpprijzen wegzetten op de wereldmarkt vraagt te veel van ons milieu. Daarvoor zijn productiefactoren als grond en arbeid hier bovendien veel te duur. Als we kiezen voor kwaliteit kunnen we zuinig zijn op onze exportwaarde én op het Nederlandse landschap en de natuur.’

 


0 reacties

Pieter Grinwis: ‘Boeren moeten een sterkere positie kunnen innemen ten opzichte van supermarkten. Wat ons betreft komt er een supermarktheffing die rechtstreeks terugvloeit naar boeren.'
donderdag, 11 maart, 2021

Op 17 maart stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer. Op het stembiljet staat een recordaantal van 37 politieke partijen.

Veeteelt belt met de (beoogd) landbouwwoordvoerders van de partijen die volgens Peilingwijzer kans maken op minstens een zetel. De kandidaten reageren op vijf knellende koeienkwesties. Pieter Grinwis is geboren en getogen op een akkerbouwbedrijf op Goeree-Overflakkee en nu werkzaam als fractiemedewerker van de ChristenUnie en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag. Als nummer vijf van de partij hoopt hij binnenkort het stadhuis te verruilen voor het Binnenhof.

Minister Schouten maakte van de omslag naar ‘kringlooplandbouw’ de missie van haar ministerschap. Moet een nieuwe minister verder op deze weg of is voor de melkveehouderij een compleet andere koers nodig?

‘Kringlooplandbouw is wat de ChristenUnie betreft de weg die we moeten volgen voor een toekomstbestendige agrarische sector. Wij willen werken aan een volhoudbare landbouw met een verantwoord verdienmodel. Onze bodem, biodiversiteit en natuur hebben nu te veel te lijden onder het huidige systeem. Dit is ontstaan als gevolg van decennialang beleid dat enkel was gericht op zo efficiënt mogelijk voedsel produceren, maar dit systeem is niet langer houdbaar. Wat de ChristenUnie betreft moet iedere boer die boer wil zijn, ook toekomst hebben. Wij denken dat dit kan binnen een landbouwsysteem dat rekening houdt met de natuurlijke draagkracht van onze omgeving. Concreet betekent dit dat kringlopen zo lokaal mogelijk worden gesloten en dat er zo min mogelijk voedselkilometers worden gemaakt. Om dit te kunnen realiseren is een bedrijfsmodel nodig waarin eerlijkere prijzen, en niet alleen meer omzet, de weg naar meer winst is.’

Verdragen en wetten dwingen de overheid de komende jaren drastische klimaatmaatregelen te nemen. Is de melkveehouderij hierbij een deel van het probleem of een deel van de oplossing?

‘De melkveehouderij is een deel van de oplossing. De zorg voor ons klimaat is de zorg voor onze aarde, ons gemeenschappelijk huis. Iedereen is daarbij nodig, zeker ook melkveehouders. Wij willen samen met boeren werken aan verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. En we willen samen met hen op weg naar een landbouwsector met toekomst voor boeren, voor hun bedrijven, en voor volgende generaties. Melkveeouders hebben de afgelopen decennia aangetoond schadelijke emissies enorm te kunnen reduceren. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het gaat lukken om zowel de noodzakelijke klimaatmaatdoelen als een toekomstbestendige melkveehouderij te realiseren.’

Er is geen land in de wereld waar koeien efficiënter melk produceren en een hogere levensproductie realiseren dan in Nederland. Vragen melkveehouders hiermee te veel van hun dieren of toont dit aan dat ze voorop lopen als het gaat om dierwelzijn?

‘Nederland loopt voorop als het gaat om dierwelzijn en wat ons betreft moet dat ook zo blijven. Op bepaalde punten, zoals transport en slacht van dieren, zijn er nog slagen te winnen. Zo behouden we de goede positie die we hebben.’

Melkveehouders hebben meer en meer te maken met maatschappelijke eisen die investeringen vragen. Biedt de markt voldoende kansen om deze terug te verdienen of moeten boeren hiervoor op een andere manier worden beloond?

‘De huidige markt biedt onvoldoende kansen voor boeren. We hebben alle spelers in de keten nodig om het verdienmodel van agrarische ondernemers te verbeteren. Investeerders moeten achter boeren gaan staan die willen investeren in duurzaamheid en dierenwelzijn. En boeren moeten een sterkere positie kunnen innemen ten opzichte van supermarkten. En de overheid moet boeren belonen voor bovenwettelijke prestaties. Ook komt er wat de ChristenUnie betreft een supermarktheffing die rechtstreeks terugvloeit naar de boer. Bovendien moeten supermarkten lokale duurzamere producten aanprijzen en consumenten beter inzicht geven in de ware prijs van voedsel.’

Ongeveer zeventig procent van de zuivel die in Nederland wordt geproduceerd gaat de grens over. Is dit iets om trots op te zijn of is dit een te grote belasting voor het milieu?

‘Nederland heeft een zuivelsector die uniek is in de wereld. Daar mogen we trots op zijn. Er is niets mis met de export van hoogwaardige producten, zoals kaas of babymelk. Echter, bulkproducten tegen dumpprijzen wegzetten op de wereldmarkt vraagt te veel van ons milieu. Daarvoor zijn productiefactoren als grond en arbeid hier bovendien veel te duur. Als we kiezen voor kwaliteit kunnen we zuinig zijn op onze exportwaarde én op het Nederlandse landschap en de natuur.’

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.