Ophef rondom Friese verordening bescherming weidevogels


Provincie Fryslân wil vergaande maatregelen treffen om weidevogels beter te beschermen tegen landbewerking
dinsdag, 9 maart, 2021

Vanaf volgend jaar moet altijd eerst het land door een deskundige gecontroleerd worden op weidevogelnesten, voor een boer er kan maaien, bemesten of weiden. Dat is de insteek van de nieuwe omgevingsverordening die Provincie Fryslân wil invoeren.

Aanvullend mag een boer ’s avonds en ‘s nachts geen werkzaamheden uitvoeren, tenzij is bewezen dat er geen dieren in het perceel zitten. Hiervoor moet de boer een ondergetekende verklaring op zak hebben van een vogelwachter. Als er wel een nest aanwezig is, mag in de 50 vierkante meter daaromheen niet worden gemaaid.

Tijd genoeg gehad

Uit een artikel in de Leeuwarder Courant vorige week woensdag blijkt dat de provincie voor deze maatregelen kiest omdat de wettelijke beschermplicht lastig is te handhaven. In een reactie op dit artikel geeft gedeputeerde Douwe Hoogland de volgende dag in dezelfde krant aan dat boeren genoeg tijd hebben gehad voor een eigen plan, maar dat de provincie nu in moet grijpen om de weidevogel te redden.

Weidevogelpolitie

LTO Noord gaf bij de aankondiging van deze plannen halverwege februari al aan dat deze maatregelen veel te ver gaan en een omgekeerd effect zullen hebben. In een recent artikel in de Leeuwarder Courant voegde LTO Noord-bestuurder Jan Teade Kooistra daaraan toe dat een controleplicht tot wrevel kan leiden tussen boer en vogelwachter, terwijl die relatie juist erg belangrijk is bij de bescherming van weidevogels. Ook de Bond Friese VogelWachten (BFVW) geeft in het artikel aan de nieuwe regels te strak te vinden en moeilijk uitvoerbaar. ‘We willen geen politiemannen worden’, aldus Kloosterman van BFVW.

Verordening terugroepen

Vandaag deelde LTO Noord opnieuw een bericht over dit onderwerp, waarin ze Provincie Fryslân oproepen om de verordening terug te nemen en een pas op de plaats te maken. ‘Vanuit de sector overheerst de overtuiging dat een positieve insteek rond dit thema meer oplevert voor het belang van de weidevogels dan een controleur die elke individuele agrariër gaat beoordelen’, aldus LTO Noord. Volgens de belangenbehartiger is daarnaast vaak kenbaar gemaakt samen te willen werken aan het behoud van weidevogels en speelt predatiebeheer ook een belangrijke rol. LTO Noord werkt daarnaast mee aan de actiecampagne 'Grutsk op ús Greidefûgels' (Trots op onze Weidevogels), waar ook BFVW en de provincie zelf aan verbonden zijn.

Vrijheid belemmerd

Ook Agractie, DDB, FDF, NMV en NAV kwamen vandaag naar buiten met een persbericht waarin ze de verordening hekelen. Volgens hen is door de maatregel een boer niet meer vrij zijn eigen land te bewerken. Ze wijzen ook op het verbod om ’s nachts werkzaamheden uit te voeren. Die gaan lastig samen met de andere wetgeving, die stelt dat er niet bemest mag worden boven de 20 graden. 


0 reacties

Provincie Fryslân wil vergaande maatregelen treffen om weidevogels beter te beschermen tegen landbewerking
dinsdag, 9 maart, 2021

Vanaf volgend jaar moet altijd eerst het land door een deskundige gecontroleerd worden op weidevogelnesten, voor een boer er kan maaien, bemesten of weiden. Dat is de insteek van de nieuwe omgevingsverordening die Provincie Fryslân wil invoeren.

Aanvullend mag een boer ’s avonds en ‘s nachts geen werkzaamheden uitvoeren, tenzij is bewezen dat er geen dieren in het perceel zitten. Hiervoor moet de boer een ondergetekende verklaring op zak hebben van een vogelwachter. Als er wel een nest aanwezig is, mag in de 50 vierkante meter daaromheen niet worden gemaaid.

Tijd genoeg gehad

Uit een artikel in de Leeuwarder Courant vorige week woensdag blijkt dat de provincie voor deze maatregelen kiest omdat de wettelijke beschermplicht lastig is te handhaven. In een reactie op dit artikel geeft gedeputeerde Douwe Hoogland de volgende dag in dezelfde krant aan dat boeren genoeg tijd hebben gehad voor een eigen plan, maar dat de provincie nu in moet grijpen om de weidevogel te redden.

Weidevogelpolitie

LTO Noord gaf bij de aankondiging van deze plannen halverwege februari al aan dat deze maatregelen veel te ver gaan en een omgekeerd effect zullen hebben. In een recent artikel in de Leeuwarder Courant voegde LTO Noord-bestuurder Jan Teade Kooistra daaraan toe dat een controleplicht tot wrevel kan leiden tussen boer en vogelwachter, terwijl die relatie juist erg belangrijk is bij de bescherming van weidevogels. Ook de Bond Friese VogelWachten (BFVW) geeft in het artikel aan de nieuwe regels te strak te vinden en moeilijk uitvoerbaar. ‘We willen geen politiemannen worden’, aldus Kloosterman van BFVW.

Verordening terugroepen

Vandaag deelde LTO Noord opnieuw een bericht over dit onderwerp, waarin ze Provincie Fryslân oproepen om de verordening terug te nemen en een pas op de plaats te maken. ‘Vanuit de sector overheerst de overtuiging dat een positieve insteek rond dit thema meer oplevert voor het belang van de weidevogels dan een controleur die elke individuele agrariër gaat beoordelen’, aldus LTO Noord. Volgens de belangenbehartiger is daarnaast vaak kenbaar gemaakt samen te willen werken aan het behoud van weidevogels en speelt predatiebeheer ook een belangrijke rol. LTO Noord werkt daarnaast mee aan de actiecampagne 'Grutsk op ús Greidefûgels' (Trots op onze Weidevogels), waar ook BFVW en de provincie zelf aan verbonden zijn.

Vrijheid belemmerd

Ook Agractie, DDB, FDF, NMV en NAV kwamen vandaag naar buiten met een persbericht waarin ze de verordening hekelen. Volgens hen is door de maatregel een boer niet meer vrij zijn eigen land te bewerken. Ze wijzen ook op het verbod om ’s nachts werkzaamheden uit te voeren. Die gaan lastig samen met de andere wetgeving, die stelt dat er niet bemest mag worden boven de 20 graden. 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.