Omslag naar kringlooplandbouw sluit aan bij plannen sector


De koe in de wei blijft het uitgangspunt, stelt Schouten
zaterdag, 8 september, 2018

Met de omslag naar kringlooplandbouw sluit minister Schouten aan bij een ontwikkeling die in de landbouw zelf al is ingezet.

Zo spraken LTO en NZO dit voorjaar hun voorkeur uit voor een grondgebonden melkveehouderij, waarin melkveehouders hun mineralenkringlopen beter sluiten en veevoer meer lokaal produceren.

In haar landbouwvisie schrijft Schouten daarover: ‘In de periode tot 2030 vindt een omslag plaats, waardoor veehouders steeds meer voer gebruiken dat zij zelf hebben geteeld of hebben aangekocht van bij voorkeur lokale of regionale producenten. Ook benutten zij in het veevoer steeds meer rest- en bijproducten uit de humane voedingsindustrie.’

Steeds minder kunstmest

In de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft, wordt bewerkte dierlijke mest steeds belangrijker. Die zal steeds vaker het gebruik van kunstmest vervangen.

De minister besteedt daarnaast aandacht aan het verhogen van de biodiversiteit, waarbij ze opmerkt dat een groeiend aantal boeren al daaraan werkt. ‘Een optimaal gebruik van de biodiversiteit in de bodem en op en rond het bedrijf werkt mee aan het sluiten van kringlopen.’

Ook weidegang stipt Schouten aan in haar visie. De koe in de wei blijft het uitgangspunt, schrijft ze. ‘Weidegang wordt maatschappelijk gewaardeerd, onder andere uit oogpunt van dierenwelzijn en landschap.’

Emissiearme stalsystemen

Met dierenwelzijn in het achterhoofd pleit Schouten ook voor de overgang naar integraal duurzame en emissiearme stalsystemen. ‘Deze verbeteren het leefklimaat voor mens en dier en verlagen of voorkomen de emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof.’


0 reacties

De koe in de wei blijft het uitgangspunt, stelt Schouten
zaterdag, 8 september, 2018

Met de omslag naar kringlooplandbouw sluit minister Schouten aan bij een ontwikkeling die in de landbouw zelf al is ingezet.

Zo spraken LTO en NZO dit voorjaar hun voorkeur uit voor een grondgebonden melkveehouderij, waarin melkveehouders hun mineralenkringlopen beter sluiten en veevoer meer lokaal produceren.

In haar landbouwvisie schrijft Schouten daarover: ‘In de periode tot 2030 vindt een omslag plaats, waardoor veehouders steeds meer voer gebruiken dat zij zelf hebben geteeld of hebben aangekocht van bij voorkeur lokale of regionale producenten. Ook benutten zij in het veevoer steeds meer rest- en bijproducten uit de humane voedingsindustrie.’

Steeds minder kunstmest

In de kringlooplandbouw die minister Schouten voor ogen heeft, wordt bewerkte dierlijke mest steeds belangrijker. Die zal steeds vaker het gebruik van kunstmest vervangen.

De minister besteedt daarnaast aandacht aan het verhogen van de biodiversiteit, waarbij ze opmerkt dat een groeiend aantal boeren al daaraan werkt. ‘Een optimaal gebruik van de biodiversiteit in de bodem en op en rond het bedrijf werkt mee aan het sluiten van kringlopen.’

Ook weidegang stipt Schouten aan in haar visie. De koe in de wei blijft het uitgangspunt, schrijft ze. ‘Weidegang wordt maatschappelijk gewaardeerd, onder andere uit oogpunt van dierenwelzijn en landschap.’

Emissiearme stalsystemen

Met dierenwelzijn in het achterhoofd pleit Schouten ook voor de overgang naar integraal duurzame en emissiearme stalsystemen. ‘Deze verbeteren het leefklimaat voor mens en dier en verlagen of voorkomen de emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.