Nieuwe regering investeert 25 miljard in landelijk gebied


De nieuwe regering kiest voor een gebiedsgerichte aanpak voor transitie van de landbouw
woensdag, 15 december, 2021

Aanscherping van de stikstofreductie naar 50 procent in 2030, een gebiedsgerichte transitie van de landbouw en versnelling van de CO2-reductie naar 60 procent in 2030.

Dit zijn een aantal opvallende punten in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

50 procent minder stikstof in 2030

De nieuwe regering scherpt de doelstellingen van de wet stikstofreductie en natuurverbetering aan. In plaats van 26 procent moeten in 2030 sectoren nu 50 procent minder stikstof uitstoten. Om dit te realiseren zet men voor de landbouw in op een gebiedsgerichte aanpak met ruimte voor extensivering, innovatie, legalisering van boeren die nu zonder vergunning zitten en verplaatsing. ‘In gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is, en dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden’, staat in het regeerakkoord. Een grondbank gaat vrijkomende grond uitgeven voor extensiveren, omvormen en verplaatsen van boerenbedrijven en natuur.

Uitvoering bij provincies

Om de transitie te faciliteren komt er een Nationaal Programma Landelijk gebied en is een transitiefonds beschikbaar van 25 miljard euro. Een groot deel van de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak komt te liggen bij de provincies, maar de regie ligt bij een nationale regie-organisatie. In het regeerakkoord wordt ook een niet-vrijblijvende oproep gedaan aan banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail om bij te dragen aan de gewenste transitie.

Naar 60% CO2-reductie in 2030

De nieuwe regering wil Nederland in Europa  koploper maken als het gaat om klimaat. Hiervoor worden de doelstellingen in de Klimaatwet aangescherpt. Zo wordt ingezet op een reductie van de CO2-uitstoot met 60 procent in 2030, 70 procent in 2035 en 80 procent in 2040. Om klimaatmaatregelen te financieren is een fonds beschikbaar van 35 miljard euro voor de komende tien jaar. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die de regie voert over het beleid.

Inzet op nieuwe verdienmodellen

In het akkoord spreken de regeringspartijen af om grondgebonden melkveehouderij en vervanging van kunstmest door organische mest te stimuleren. Ook wil men nieuwe verdienmodellen voor boeren mogelijk maken zoals koolstoflandbouw en stikstofbinding. Er komt extra geld voor langjarige overeenkomsten met een passende vergoeding om mogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te vergroten. 

LTO: stikstofdoelstelling onrealistisch

In een eerste reactie noemt LTO Nederland inzet op verdubbeling van de stikstofreductie onrealistisch. ‘Over de juiste besteding van het stikstoffonds van 25 miljard gaan we graag in gesprek met de nieuwe minister. De verdeling tussen geld voor stoppers en innovatie moet beter’, aldus LTO. De belangenorganisatie benadrukt dat boeren oplossingen hebben als het gaat om klimaat, maar dat er ook grenzen zijn aan wat de sector kan doen. Verder stelt LTO dat een economische doorrekening van het coalitieakkoord nodig is. ‘Transitie en verandering kan alleen met een werkend verdienmodel.’

Het volledige regeerakkoord is te downloaden van de site van de Rijksoverheid.

De volledige reactie van LTO is hier na te lezen.

 


0 reacties

De nieuwe regering kiest voor een gebiedsgerichte aanpak voor transitie van de landbouw
woensdag, 15 december, 2021

Aanscherping van de stikstofreductie naar 50 procent in 2030, een gebiedsgerichte transitie van de landbouw en versnelling van de CO2-reductie naar 60 procent in 2030.

Dit zijn een aantal opvallende punten in het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

50 procent minder stikstof in 2030

De nieuwe regering scherpt de doelstellingen van de wet stikstofreductie en natuurverbetering aan. In plaats van 26 procent moeten in 2030 sectoren nu 50 procent minder stikstof uitstoten. Om dit te realiseren zet men voor de landbouw in op een gebiedsgerichte aanpak met ruimte voor extensivering, innovatie, legalisering van boeren die nu zonder vergunning zitten en verplaatsing. ‘In gebieden waar de opgave tot emissiereductie en natuurherstel dermate groot is, en dat vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden’, staat in het regeerakkoord. Een grondbank gaat vrijkomende grond uitgeven voor extensiveren, omvormen en verplaatsen van boerenbedrijven en natuur.

Uitvoering bij provincies

Om de transitie te faciliteren komt er een Nationaal Programma Landelijk gebied en is een transitiefonds beschikbaar van 25 miljard euro. Een groot deel van de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak komt te liggen bij de provincies, maar de regie ligt bij een nationale regie-organisatie. In het regeerakkoord wordt ook een niet-vrijblijvende oproep gedaan aan banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail om bij te dragen aan de gewenste transitie.

Naar 60% CO2-reductie in 2030

De nieuwe regering wil Nederland in Europa  koploper maken als het gaat om klimaat. Hiervoor worden de doelstellingen in de Klimaatwet aangescherpt. Zo wordt ingezet op een reductie van de CO2-uitstoot met 60 procent in 2030, 70 procent in 2035 en 80 procent in 2040. Om klimaatmaatregelen te financieren is een fonds beschikbaar van 35 miljard euro voor de komende tien jaar. Er komt een minister voor Klimaat en Energie die de regie voert over het beleid.

Inzet op nieuwe verdienmodellen

In het akkoord spreken de regeringspartijen af om grondgebonden melkveehouderij en vervanging van kunstmest door organische mest te stimuleren. Ook wil men nieuwe verdienmodellen voor boeren mogelijk maken zoals koolstoflandbouw en stikstofbinding. Er komt extra geld voor langjarige overeenkomsten met een passende vergoeding om mogelijkheden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer te vergroten. 

LTO: stikstofdoelstelling onrealistisch

In een eerste reactie noemt LTO Nederland inzet op verdubbeling van de stikstofreductie onrealistisch. ‘Over de juiste besteding van het stikstoffonds van 25 miljard gaan we graag in gesprek met de nieuwe minister. De verdeling tussen geld voor stoppers en innovatie moet beter’, aldus LTO. De belangenorganisatie benadrukt dat boeren oplossingen hebben als het gaat om klimaat, maar dat er ook grenzen zijn aan wat de sector kan doen. Verder stelt LTO dat een economische doorrekening van het coalitieakkoord nodig is. ‘Transitie en verandering kan alleen met een werkend verdienmodel.’

Het volledige regeerakkoord is te downloaden van de site van de Rijksoverheid.

De volledige reactie van LTO is hier na te lezen.

 

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.