Nieuw zuivelmerk rondom weidevogels


De pakken Weide Weelde liggen vanaf vandaag in de schappen van Jumbo
dinsdag, 7 juni, 2016

Weide Weelde is de naam van een nieuw zuivelmerk dat weidevogels centraal stelt. Van elk verkocht pak gaat 2 cent naar een speciaal fonds.

De twaalf melkveehouders die de melk leveren, gebruiken dit geld om natuur en weidevogels op hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Initiatief van BoerenGilde

Het nieuwe zuivelmerk werd vandaag gepresenteerd op het melkveebedrijf van Sjirk en Jelle Reijenga in Idzega en is een initiatief van Boerengilde, bestaande uit 12 melkveehouders uit Noord-Nederland. Zij doen op minimaal tien procent van hun land aan agrarisch natuurbeheer met kruidenrijk grasland. Ook laten ze de koeien minstens 180 dagen buiten en het jongvee minimaal drie maanden.

Leverancier van NoorderlandMelk

De melkveehouders zijn lid-leverancier van NoorderlandMelk. Deze zuivelcoöperatie haalt de melk apart op en verkoopt de melk aan A-ware. Die verwerkt de melk bij haar dochterbedrijf Katshaar Zuivel in Coevorden tot melk, yoghurt en karnemelk. Op de speciale en kleurrijke verpakking wordt gecommuniceerd dat het kopen van de melk bijdraagt aan een levendig weidevogellandschap in Nederland.

Plus van 1 cent

Het gaat in eerste instantie om een melkplas van jaarlijks tien miljoen liter melk. De twaalf melkveehouders krijgen naast de twee cent uit het fonds van NoorderlandMelk een plus van 1 cent op de reguliere melkprijs betaald. ‘Deze plus is een honderd procent herverdeling van melkgeld, waarmee onze 130 ledenleveranciers hebben ingestemd. De revenuen uit de markt komen vervolgens ten goede aan alle leden’, verduidelijkt Adrian Langereis van NoorderlandMelk.

Vogelbescherming Nederland steunt het initiatief en zal de melk, yoghurt en karnemelk actief propageren onder haar leden. De melk staat in eerste instantie bij alle supermarkten van Jumbo. Nadien liggen de producten ook in de schappen bij Poiesz, Deen en Plus.

Wereld weer heel maken

Bij de presentatie waren prominenten als Hans Wiegel en Herman Wijffels aanwezig. Zij braken in Idzega een lans voor weidevogelmelk. ‘Ik zie dit project als een van de vele uitdagingen om de wereld weer heel te maken. De wereld, waarin we als gevolg van te vergaande specialisatie, bepaalde waarden verloren hebben laten gaan. Die moeten terug’, aldus Wijffels.


0 reacties

De pakken Weide Weelde liggen vanaf vandaag in de schappen van Jumbo
dinsdag, 7 juni, 2016

Weide Weelde is de naam van een nieuw zuivelmerk dat weidevogels centraal stelt. Van elk verkocht pak gaat 2 cent naar een speciaal fonds.

De twaalf melkveehouders die de melk leveren, gebruiken dit geld om natuur en weidevogels op hun bedrijf verder te ontwikkelen.

Initiatief van BoerenGilde

Het nieuwe zuivelmerk werd vandaag gepresenteerd op het melkveebedrijf van Sjirk en Jelle Reijenga in Idzega en is een initiatief van Boerengilde, bestaande uit 12 melkveehouders uit Noord-Nederland. Zij doen op minimaal tien procent van hun land aan agrarisch natuurbeheer met kruidenrijk grasland. Ook laten ze de koeien minstens 180 dagen buiten en het jongvee minimaal drie maanden.

Leverancier van NoorderlandMelk

De melkveehouders zijn lid-leverancier van NoorderlandMelk. Deze zuivelcoöperatie haalt de melk apart op en verkoopt de melk aan A-ware. Die verwerkt de melk bij haar dochterbedrijf Katshaar Zuivel in Coevorden tot melk, yoghurt en karnemelk. Op de speciale en kleurrijke verpakking wordt gecommuniceerd dat het kopen van de melk bijdraagt aan een levendig weidevogellandschap in Nederland.

Plus van 1 cent

Het gaat in eerste instantie om een melkplas van jaarlijks tien miljoen liter melk. De twaalf melkveehouders krijgen naast de twee cent uit het fonds van NoorderlandMelk een plus van 1 cent op de reguliere melkprijs betaald. ‘Deze plus is een honderd procent herverdeling van melkgeld, waarmee onze 130 ledenleveranciers hebben ingestemd. De revenuen uit de markt komen vervolgens ten goede aan alle leden’, verduidelijkt Adrian Langereis van NoorderlandMelk.

Vogelbescherming Nederland steunt het initiatief en zal de melk, yoghurt en karnemelk actief propageren onder haar leden. De melk staat in eerste instantie bij alle supermarkten van Jumbo. Nadien liggen de producten ook in de schappen bij Poiesz, Deen en Plus.

Wereld weer heel maken

Bij de presentatie waren prominenten als Hans Wiegel en Herman Wijffels aanwezig. Zij braken in Idzega een lans voor weidevogelmelk. ‘Ik zie dit project als een van de vele uitdagingen om de wereld weer heel te maken. De wereld, waarin we als gevolg van te vergaande specialisatie, bepaalde waarden verloren hebben laten gaan. Die moeten terug’, aldus Wijffels.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.