Netwerk Grondig wil structurele inzet EU-geld


Met een twee- of driesporenbeleid kan generieke regelgeving volgens Netwerk GRONDig van tafel
donderdag, 11 augustus, 2016

'Gebruik geld uit het EU-steunfonds voor een langetermijnvisie en herstructurering van de melkveesector', zegt Foppe Nijboer van Netwerk Grondig. 'Een slachtpremie voor koeien is juist een slecht idee.'

Om de maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij in Nederland te behouden moet er een twee- of driesporenbeleid voor de sector komen, aldus Foppe Nijboer van Netwerk Grondig en melkveehouder in Friesland. ‘Daarmee kan beleid op maat voor intensieve en extensieve bedrijven worden vormgegeven. De bestaande generieke regelgeving, die vooral extensieve bedrijven benadeelt, kan dan van tafel.’

Extensieve bedrijven belonen

Extensieve bedrijven zouden moeten worden beloond door minder regels, een reële vergoeding voor groene diensten en het voortzetten van de weidegangpremie. Daarnaast stelt het netwerk voor dat het EU-geld gebruikt wordt voor het opkopen van fosfaatrechten na 1 januari 2017. Samen met rechten die na het afromingspercentage in de fosfaatbank komen, kunnen deze onder voorwaarden worden uitgegeven aan bedrijven met latente ruimte, grondgebondenheid en weidegang.

Slachtpremie slecht idee

Netwerk Grondig ziet niets in het plan om het EU-steungeld in te zetten voor een slachtpremie voor melkkoeien. ‘De kalveren van dit teveel aan koeien zijn er al. Ook staat het niet vast of daarmee de melkprijs stijgt’, zegt Nijboer. ‘En de prijs voor slachtkoeien zal dalen, omdat slachterijen aangeven dat de boer het verschil wel via de slachtpremie binnenkrijgt.’

Maatschappelijke acceptatie melkveesector

Een andere belangrijke drijfveer om tot een structurele oplossing voor de melkveesector te komen is de maatschappelijke acceptatie van de sector. ‘De burger in de stad hoort alleen maar dat er extra geld naar de boeren gaat, terwijl ze meer mest produceren en dat probleem niet lijken op te lossen’, zegt Nijboer. ‘Maar extra geld komt per saldo neer op een paar honderd euro per bedrijf en dat lost de structurele problemen niet op.’

Overleg Rabobank en Economische Zaken

Netwerk Grondig heeft inmiddels contact met het ministerie van Economische Zaken over een structurele aanpak en praat ook met de Rabobank over het meedenken over het voorgestelde deltaplan voor de melkveehouderij. ‘Maar deze gesprekken staan nog in de kinderschoenen’, aldus Nijboer.


0 reacties

Met een twee- of driesporenbeleid kan generieke regelgeving volgens Netwerk GRONDig van tafel
donderdag, 11 augustus, 2016

'Gebruik geld uit het EU-steunfonds voor een langetermijnvisie en herstructurering van de melkveesector', zegt Foppe Nijboer van Netwerk Grondig. 'Een slachtpremie voor koeien is juist een slecht idee.'

Om de maatschappelijke acceptatie van de melkveehouderij in Nederland te behouden moet er een twee- of driesporenbeleid voor de sector komen, aldus Foppe Nijboer van Netwerk Grondig en melkveehouder in Friesland. ‘Daarmee kan beleid op maat voor intensieve en extensieve bedrijven worden vormgegeven. De bestaande generieke regelgeving, die vooral extensieve bedrijven benadeelt, kan dan van tafel.’

Extensieve bedrijven belonen

Extensieve bedrijven zouden moeten worden beloond door minder regels, een reële vergoeding voor groene diensten en het voortzetten van de weidegangpremie. Daarnaast stelt het netwerk voor dat het EU-geld gebruikt wordt voor het opkopen van fosfaatrechten na 1 januari 2017. Samen met rechten die na het afromingspercentage in de fosfaatbank komen, kunnen deze onder voorwaarden worden uitgegeven aan bedrijven met latente ruimte, grondgebondenheid en weidegang.

Slachtpremie slecht idee

Netwerk Grondig ziet niets in het plan om het EU-steungeld in te zetten voor een slachtpremie voor melkkoeien. ‘De kalveren van dit teveel aan koeien zijn er al. Ook staat het niet vast of daarmee de melkprijs stijgt’, zegt Nijboer. ‘En de prijs voor slachtkoeien zal dalen, omdat slachterijen aangeven dat de boer het verschil wel via de slachtpremie binnenkrijgt.’

Maatschappelijke acceptatie melkveesector

Een andere belangrijke drijfveer om tot een structurele oplossing voor de melkveesector te komen is de maatschappelijke acceptatie van de sector. ‘De burger in de stad hoort alleen maar dat er extra geld naar de boeren gaat, terwijl ze meer mest produceren en dat probleem niet lijken op te lossen’, zegt Nijboer. ‘Maar extra geld komt per saldo neer op een paar honderd euro per bedrijf en dat lost de structurele problemen niet op.’

Overleg Rabobank en Economische Zaken

Netwerk Grondig heeft inmiddels contact met het ministerie van Economische Zaken over een structurele aanpak en praat ook met de Rabobank over het meedenken over het voorgestelde deltaplan voor de melkveehouderij. ‘Maar deze gesprekken staan nog in de kinderschoenen’, aldus Nijboer.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.