Natuurcoalitie wil meer grondgebonden melkveehouderij


Natuurorganisaties: ‘Ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’
dinsdag, 19 januari, 2016

Een samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuorganisaties roept de minister op om bij de invulling van de wet over fosfaatrechten grondgebondenheid voorop te stellen. Bij een krimp willen zij de extensieve melkveebedrijven ontzien.

De coalitie van organisaties vindt dat de ‘ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’. Hun definitie van grondgebondenheid heeft vooral te maken met het in balans zijn van mest en voer, zo laat woordvoerder Jacomijn Pluimers, campagneleider voedsel van Milieudefensie, weten. ‘De mest en voerproductie moeten op elkaar zijn afgestemd, in een lokaal gesloten kringloop, in een cirkel met een straal van maximaal 20 kilometer.’ Dat hoeft volgens haar niet per se te worden ingevuld met grond in eigendom, maar kan bijvoorbeeld ook worden bereikt met langlopende contracten met akkerbouwers.

Extensieve bedrijven ontzien

Omdat het fosfaatplafond is overschreden, moet de sector inkrimpen. De coalitie wil dat die krimp niet wordt neergelegd bij bedrijven die nu al grondgebonden zijn. ‘Het probleem is veroorzaakt door de intensieve bedrijven, dan moeten we daar ook de oplossing zoeken’, stelt Pluimers. ‘De melkveehouderij is nu nog enigszins grondgebonden, we hopen dat de minister ervoor zorgt dat dit zo blijft.’ 
Pluimers verwijt het kabinet wanbeleid. ‘Ze stapelen wet op wet op wet. Elk nieuw probleem krijgt zijn eigen wet. Wij vinden dat er visie moet komen waar we heen gaan met de melkveehouderij en dat dat via een geïntegreerde aanpak moet worden gerealiseerd. De ratrace van de intensivering moet stoppen.’

Staatssecretaris beïnvloeden

De coalitie, bestaande uit het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, De Natuur- en Milieufederaties, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie, wil druk uitoefenen op de kamer en de minister. ‘Volgende week komt een regiegroep bijeen, met daarin vertegenwoordigers van landbouw- en milieuorganisaties, die de staatssecretaris gaan adviseren bij de invulling van de wet over fosfaatrechten. We roepen staatssecretaris Van Dam op om leiderschap te tonen en met een goed voorstel te komen.’


0 reacties

Natuurorganisaties: ‘Ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’
dinsdag, 19 januari, 2016

Een samenwerkingsverband van diverse natuur- en milieuorganisaties roept de minister op om bij de invulling van de wet over fosfaatrechten grondgebondenheid voorop te stellen. Bij een krimp willen zij de extensieve melkveebedrijven ontzien.

De coalitie van organisaties vindt dat de ‘ongebreidelde groei van de melkveehouderij leidt tot ernstige problemen voor natuur en milieu’. Hun definitie van grondgebondenheid heeft vooral te maken met het in balans zijn van mest en voer, zo laat woordvoerder Jacomijn Pluimers, campagneleider voedsel van Milieudefensie, weten. ‘De mest en voerproductie moeten op elkaar zijn afgestemd, in een lokaal gesloten kringloop, in een cirkel met een straal van maximaal 20 kilometer.’ Dat hoeft volgens haar niet per se te worden ingevuld met grond in eigendom, maar kan bijvoorbeeld ook worden bereikt met langlopende contracten met akkerbouwers.

Extensieve bedrijven ontzien

Omdat het fosfaatplafond is overschreden, moet de sector inkrimpen. De coalitie wil dat die krimp niet wordt neergelegd bij bedrijven die nu al grondgebonden zijn. ‘Het probleem is veroorzaakt door de intensieve bedrijven, dan moeten we daar ook de oplossing zoeken’, stelt Pluimers. ‘De melkveehouderij is nu nog enigszins grondgebonden, we hopen dat de minister ervoor zorgt dat dit zo blijft.’ 
Pluimers verwijt het kabinet wanbeleid. ‘Ze stapelen wet op wet op wet. Elk nieuw probleem krijgt zijn eigen wet. Wij vinden dat er visie moet komen waar we heen gaan met de melkveehouderij en dat dat via een geïntegreerde aanpak moet worden gerealiseerd. De ratrace van de intensivering moet stoppen.’

Staatssecretaris beïnvloeden

De coalitie, bestaande uit het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Landschappen NL, De Natuur- en Milieufederaties, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie, wil druk uitoefenen op de kamer en de minister. ‘Volgende week komt een regiegroep bijeen, met daarin vertegenwoordigers van landbouw- en milieuorganisaties, die de staatssecretaris gaan adviseren bij de invulling van de wet over fosfaatrechten. We roepen staatssecretaris Van Dam op om leiderschap te tonen en met een goed voorstel te komen.’

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.