Natuur- en milieuorganisaties: ‘Krimp van de veestapel onvermijdelijk’


Natuur- en milieuorganisaties roepen de regering op om de stikstofcrisis aan te grijpen voor extensivering van de landbouw
woensdag, 11 december, 2019

Krimp van de veestapel is een onvermijdelijke uitkomst van de omslag naar een meer extensieve, natuurinclusieve landbouw. Dit stellen de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties in een advies aan het kabinet.

In een gezamenlijk persbericht roepen de belangenorganisaties de regering op om de stikstofcrisis aan te grijpen als kans voor herstel van de natuur. ‘Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten holt achteruit. Het is tijd voor een grote omslag die iedereen ten goede komt’, stellen ze. Alle sectoren – landbouw, industrie, luchtvaart, bouw en verkeer – zouden een evenredige bijdrage moeten leveren om de stikstofdeken in Nederland te verlagen.

Extensivering grondgebruik

De organisaties stellen dat het landbouwbeleid gericht zou moeten zijn op kringlooplandbouw en grondgebondenheid met weidegang. ‘De omslag naar natuurinclusieve landbouw betekent extensivering van het grondgebruik in combinatie met een drastische vermindering van het gebruik van geïmporteerd krachtvoer en kunstmest’, schrijven ze. Krimp van de veestapel is volgens hen dan een onvermijdelijke uitkomst van dit proces. ‘Bij die omslag is voor boeren een goed verdienmodel te creëren met instrumenten zoals het stapelen van beloning en het beprijzen van milieuschade’, voegen ze hieraan toe.

Natuurnetwerk noodzaak

De organisaties geven ook aan dat een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000-gebieden wat hen betreft onderdeel zou moeten zijn van het landelijk beleid. Bovendien stellen ze dat het voor een goede staat van instandhouding cruciaal is dat er een netwerk van verbindingen tussen natuurgebieden wordt gerealiseerd.

Gesprek op Catshuis

Het persbericht is ondertekend door Greenpeace, Landschappen NL, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds. Vanavond praten ze gezamenlijk op het Catshuis met premier Mark Rutte en LNV-minister Carola Schouten.

 

 Natuur- en milieuorganisaties roepen de regering op om de stikstofcrisis aan te grijpen voor extensivering van de landbouw
woensdag, 11 december, 2019

Krimp van de veestapel is een onvermijdelijke uitkomst van de omslag naar een meer extensieve, natuurinclusieve landbouw. Dit stellen de Nederlandse natuur- en milieuorganisaties in een advies aan het kabinet.

In een gezamenlijk persbericht roepen de belangenorganisaties de regering op om de stikstofcrisis aan te grijpen als kans voor herstel van de natuur. ‘Nederland heeft de minste natuur van Europa en een groot aantal plant- en diersoorten holt achteruit. Het is tijd voor een grote omslag die iedereen ten goede komt’, stellen ze. Alle sectoren – landbouw, industrie, luchtvaart, bouw en verkeer – zouden een evenredige bijdrage moeten leveren om de stikstofdeken in Nederland te verlagen.

Extensivering grondgebruik

De organisaties stellen dat het landbouwbeleid gericht zou moeten zijn op kringlooplandbouw en grondgebondenheid met weidegang. ‘De omslag naar natuurinclusieve landbouw betekent extensivering van het grondgebruik in combinatie met een drastische vermindering van het gebruik van geïmporteerd krachtvoer en kunstmest’, schrijven ze. Krimp van de veestapel is volgens hen dan een onvermijdelijke uitkomst van dit proces. ‘Bij die omslag is voor boeren een goed verdienmodel te creëren met instrumenten zoals het stapelen van beloning en het beprijzen van milieuschade’, voegen ze hieraan toe.

Natuurnetwerk noodzaak

De organisaties geven ook aan dat een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000-gebieden wat hen betreft onderdeel zou moeten zijn van het landelijk beleid. Bovendien stellen ze dat het voor een goede staat van instandhouding cruciaal is dat er een netwerk van verbindingen tussen natuurgebieden wordt gerealiseerd.

Gesprek op Catshuis

Het persbericht is ondertekend door Greenpeace, Landschappen NL, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds. Vanavond praten ze gezamenlijk op het Catshuis met premier Mark Rutte en LNV-minister Carola Schouten.

 

 Reacties

Mooier kon het niet verwoord worden onder de foto: “grijp de stikstofcrisis aan voor inkrimping van de veestapel” En dit persbericht is ondertekend door de partner van RFC. Bah bah!

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.