Minister geeft ruimte voor maatwerk in actieprogramma nitraat


De minister geeft ruimte om af te wijken van verplichte bufferstroken als dat niet nodig of niet effectief is
dinsdag, 16 november, 2021

Minister Schouten wil vanaf volgend jaar een permanente commissie instellen die haar van jaar tot jaar adviseert over de verplichte inzaaidatum van vanggewassen na de oogst van mais. Deze commissie baseert dit advies op de weersomstandigheden en gewasontwikkeling.

Dit is een van de wijzigingen in het ontwerp actieprogramma nitraatrichtlijn waarmee de minister van LNV tegemoetkomt aan de wensen van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Bufferstroken niet overal

Naar aanleiding van diverse aangenomen moties heeft minister Schouten ook haar voorstel voor teeltvrij zones aangepast. Oorspronkelijk wilde ze overal in Nederland de verplichting invoeren om twee meter uit de kant van een waterloop niet te bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Voor zogenaamde Kaderrichtlijn waterlichamen en ecologisch kwetsbare waterlopen zou deze bufferstrook zelfs 5 meter moeten worden. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd opgeroepen deze verplichting alleen in te voeren voor gebieden waar dit noodzakelijk en effectief is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De minister wil experts nu een leidraad laten opstellen op basis waarvan waterschappen de noodzaak van verplichte teeltvrije zones kunnen beoordelen.

In gesprek met sectorpartijen

Het ministerie studeert nog op diverse zienswijzen die zijn ingediend in de internetconsultatie van het ontwerp actieprogramma. Ook is ze nog met sectorpartijen in gesprek over een door hen voorgestelde alternatieve maatwerkaanpak met doelvoorschriften voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in 2027. Ze bespreekt met de Europese Commissie of deze maatwerkaanpak een volwaardig alternatief kan zijn voor generiek beleid. Naar verwachting wordt eind deze maand het definitieve zevende actieprogramma gepresenteerd waarmee de minister naar Brussel gaat.

De volledige Kamerbrief over de voortgang van het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn is te downloaden van de site van het ministerie


0 reacties

De minister geeft ruimte om af te wijken van verplichte bufferstroken als dat niet nodig of niet effectief is
dinsdag, 16 november, 2021

Minister Schouten wil vanaf volgend jaar een permanente commissie instellen die haar van jaar tot jaar adviseert over de verplichte inzaaidatum van vanggewassen na de oogst van mais. Deze commissie baseert dit advies op de weersomstandigheden en gewasontwikkeling.

Dit is een van de wijzigingen in het ontwerp actieprogramma nitraatrichtlijn waarmee de minister van LNV tegemoetkomt aan de wensen van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Bufferstroken niet overal

Naar aanleiding van diverse aangenomen moties heeft minister Schouten ook haar voorstel voor teeltvrij zones aangepast. Oorspronkelijk wilde ze overal in Nederland de verplichting invoeren om twee meter uit de kant van een waterloop niet te bemesten en geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Voor zogenaamde Kaderrichtlijn waterlichamen en ecologisch kwetsbare waterlopen zou deze bufferstrook zelfs 5 meter moeten worden. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd opgeroepen deze verplichting alleen in te voeren voor gebieden waar dit noodzakelijk en effectief is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. De minister wil experts nu een leidraad laten opstellen op basis waarvan waterschappen de noodzaak van verplichte teeltvrije zones kunnen beoordelen.

In gesprek met sectorpartijen

Het ministerie studeert nog op diverse zienswijzen die zijn ingediend in de internetconsultatie van het ontwerp actieprogramma. Ook is ze nog met sectorpartijen in gesprek over een door hen voorgestelde alternatieve maatwerkaanpak met doelvoorschriften voor de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in 2027. Ze bespreekt met de Europese Commissie of deze maatwerkaanpak een volwaardig alternatief kan zijn voor generiek beleid. Naar verwachting wordt eind deze maand het definitieve zevende actieprogramma gepresenteerd waarmee de minister naar Brussel gaat.

De volledige Kamerbrief over de voortgang van het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn is te downloaden van de site van het ministerie

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.