Minister biedt experimenteerruimte voor kringlooplandbouw


Staatsbosbeheer stelt enkele duizenden hectares pachtgrond beschikbaar voor boeren die natuurgericht willen werken
maandag, 17 juni, 2019

In vijf gebieden in Nederland krijgen boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw. Staatbosbeheer stelt duizenden hectares grond beschikbaar voor agrarische ondernemers die willen omschakelen naar een bedrijfsvoering met meer aandacht voor natuur.

Om het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest te bevorderen en het gebruik van meer reststromen als veevoer mogelijk te maken, wordt wetgeving aangepast.

Dit zijn de hoofdpunten van het plan waarin minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangeeft wat ze concreet gaat doen om de omslag naar kringlooplandbouw in Nederland te realiseren. Het plan, waarover een groep boeren heeft meegedacht, wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vijf experimenteergebieden

De minister stelt vast dat boeren die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, soms tegen knellende wetten en regels aanlopen.

Om hen de ruimt te geven om te experimenteren heeft ze vijf gebieden aangewezen waarin ondernemers die ruimte krijgen om, op bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering, tijdelijk van wetten en regels af te wijken.

Het gaat om de Achterhoek (sluiten van kringlopen), De Peel (mest en nieuwe teelten), Twente (zelfvoorzienend landgoed Twickel, bodem- en waterkwaliteit), Flevoland (precisielandbouw en bodemkwaliteit) en Noord-Nederland (natuurinclusieve landbouw en vitaal platteland).

Samenwerking met Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer gaat enkele duizenden hectares pachtgrond beschikbaar stellen, waarmee een veertigtal agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering meer natuurgericht kunnen maken.

De minister gaat ervan uit dat deze samenwerking tussen Staatsbosbeheer en boeren goede voorbeelden en kennis gaat opleveren voor de rest van de sector.

Kunstmestgebruik ontmoedigd

Veder meldt minister Schouten in haar plan dat ze het gebruik van kunstmest zal ontmoedigen en dat van dierlijke mest, reststromen en compost wil bevorderen.

Ze doet dit onder andere door ruimte te geven voor proefprojecten waarin hoogwaardige meststoffen uit dierlijke mest kunnen worden ingezet als kunstmestvervanger. Ook wil ze meer mogelijkheden om gebruik te maken van meststoffen uit menselijke ontlasting.

Daarnaast wil Schouten dat er in het voorjaar van 2020 met het bedrijfsleven afspraken zijn gemaakt om alle reststromen uit de voedselproductie- en consumptie te hergebruiken als diervoer of meststof.

In september bodemtop

In 2020 komt er een nulmeting naar de status van de landbouwbodems in Nederland en deze zal in de toekomst gevolgd blijven worden. De minister wil in september een zogenaamde ‘bodemtop’ organiseren om kennis uit te wisselen. Deze top zal jaarlijks terugkeren.

Ook werkt Schouten aan het opstellen van een Nationale Agenda Precisielandbouw.

Verdienmodel voorwaarde

De minister geeft aan dat ze zich realiseert dat boeren de omslag naar kringlooplandbouw alleen kunnen maken als daar een verdienmodel tegenover staat. Ze kondigt aan dat ze later dit jaar met een advies komt over de randvoorwaarden die ondernemers hiervoor nodig hebben.

De Autoriteit Consument en Markt zal bewaken dat boeren hogere prijzen ontvangen als afnemers bovenwettelijke eisen stellen.

Het volledige ‘Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief’ is hier te downloaden.


0 reacties

Staatsbosbeheer stelt enkele duizenden hectares pachtgrond beschikbaar voor boeren die natuurgericht willen werken
maandag, 17 juni, 2019

In vijf gebieden in Nederland krijgen boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw. Staatbosbeheer stelt duizenden hectares grond beschikbaar voor agrarische ondernemers die willen omschakelen naar een bedrijfsvoering met meer aandacht voor natuur.

Om het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest te bevorderen en het gebruik van meer reststromen als veevoer mogelijk te maken, wordt wetgeving aangepast.

Dit zijn de hoofdpunten van het plan waarin minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangeeft wat ze concreet gaat doen om de omslag naar kringlooplandbouw in Nederland te realiseren. Het plan, waarover een groep boeren heeft meegedacht, wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Vijf experimenteergebieden

De minister stelt vast dat boeren die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, soms tegen knellende wetten en regels aanlopen.

Om hen de ruimt te geven om te experimenteren heeft ze vijf gebieden aangewezen waarin ondernemers die ruimte krijgen om, op bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering, tijdelijk van wetten en regels af te wijken.

Het gaat om de Achterhoek (sluiten van kringlopen), De Peel (mest en nieuwe teelten), Twente (zelfvoorzienend landgoed Twickel, bodem- en waterkwaliteit), Flevoland (precisielandbouw en bodemkwaliteit) en Noord-Nederland (natuurinclusieve landbouw en vitaal platteland).

Samenwerking met Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer gaat enkele duizenden hectares pachtgrond beschikbaar stellen, waarmee een veertigtal agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering meer natuurgericht kunnen maken.

De minister gaat ervan uit dat deze samenwerking tussen Staatsbosbeheer en boeren goede voorbeelden en kennis gaat opleveren voor de rest van de sector.

Kunstmestgebruik ontmoedigd

Veder meldt minister Schouten in haar plan dat ze het gebruik van kunstmest zal ontmoedigen en dat van dierlijke mest, reststromen en compost wil bevorderen.

Ze doet dit onder andere door ruimte te geven voor proefprojecten waarin hoogwaardige meststoffen uit dierlijke mest kunnen worden ingezet als kunstmestvervanger. Ook wil ze meer mogelijkheden om gebruik te maken van meststoffen uit menselijke ontlasting.

Daarnaast wil Schouten dat er in het voorjaar van 2020 met het bedrijfsleven afspraken zijn gemaakt om alle reststromen uit de voedselproductie- en consumptie te hergebruiken als diervoer of meststof.

In september bodemtop

In 2020 komt er een nulmeting naar de status van de landbouwbodems in Nederland en deze zal in de toekomst gevolgd blijven worden. De minister wil in september een zogenaamde ‘bodemtop’ organiseren om kennis uit te wisselen. Deze top zal jaarlijks terugkeren.

Ook werkt Schouten aan het opstellen van een Nationale Agenda Precisielandbouw.

Verdienmodel voorwaarde

De minister geeft aan dat ze zich realiseert dat boeren de omslag naar kringlooplandbouw alleen kunnen maken als daar een verdienmodel tegenover staat. Ze kondigt aan dat ze later dit jaar met een advies komt over de randvoorwaarden die ondernemers hiervoor nodig hebben.

De Autoriteit Consument en Markt zal bewaken dat boeren hogere prijzen ontvangen als afnemers bovenwettelijke eisen stellen.

Het volledige ‘Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief’ is hier te downloaden.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.