Methaanuitstoot niet hoger door meer ruwvoer


Meer ruwvoer leidt in Brits onderzoek niet tot meer methaanuitstoot
maandag, 13 oktober, 2014

Meer of minder ruwvoer in een rantsoen heeft geen effect op de methaanuitstoot van melkkoeien. Die conclusie valt op te maken uit Brits onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

In het onderzoek op de universiteit van Nottingham werd de methaanuitstoot van 36 melkkoeien geanalyseerd. Via metingen in de melkrobot werd de uitstoot aan methaan geregistreerd.

De dieren kregen in drie achtereenvolgende periodes drie verschillende rantsoenen. Het eerste rantsoen bevatte 69 procent ruwvoer en het tweede en derde rantsoen 75 procent ruwvoer. Het aandeel mais en gras varieerde in rantsoen twee en drie. Met het aanpassen van de voeding vonden de onderzoekers geen significante verandering in de methaanuitstoot van de koeien.

Wel correlatie met voeropname

De bevindingen zijn opvallend. In het algemeen wordt aangenomen dat meer krachtvoer en mais leidt tot een lagere methaanemissie, terwijl grasrijke rantsoenen bijdragen aan een hogere uitstoot van methaan. De onderzoekers vonden wel een verband tussen de drogestofopname en de methaanuitstoot. Meer voeropname betekende meer methaanuitstoot.


2 reacties

Meer ruwvoer leidt in Brits onderzoek niet tot meer methaanuitstoot
maandag, 13 oktober, 2014

Meer of minder ruwvoer in een rantsoen heeft geen effect op de methaanuitstoot van melkkoeien. Die conclusie valt op te maken uit Brits onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

In het onderzoek op de universiteit van Nottingham werd de methaanuitstoot van 36 melkkoeien geanalyseerd. Via metingen in de melkrobot werd de uitstoot aan methaan geregistreerd.

De dieren kregen in drie achtereenvolgende periodes drie verschillende rantsoenen. Het eerste rantsoen bevatte 69 procent ruwvoer en het tweede en derde rantsoen 75 procent ruwvoer. Het aandeel mais en gras varieerde in rantsoen twee en drie. Met het aanpassen van de voeding vonden de onderzoekers geen significante verandering in de methaanuitstoot van de koeien.

Wel correlatie met voeropname

De bevindingen zijn opvallend. In het algemeen wordt aangenomen dat meer krachtvoer en mais leidt tot een lagere methaanemissie, terwijl grasrijke rantsoenen bijdragen aan een hogere uitstoot van methaan. De onderzoekers vonden wel een verband tussen de drogestofopname en de methaanuitstoot. Meer voeropname betekende meer methaanuitstoot.

2 reacties


Reacties

2 kanttekeningen bij dit artikel "Methane emissions among individual dairy cows during milking quantified by eructation peaks or ratio with carbon dioxide" * Het meten van methaan in melkrobots is veel minder nauwkeurig dan het meten van methaan in klimaatrespiratiekamers zoals dat bijvoorbeeld in Wageningen gebeurt. * Het verschil tussen de behandelingen (69% en 75% ruwvoer), is zeker niet groot. Beter zou zijn geweest om behandelingen van bijvoorbeeld 50% en 100% te gebruiken.

Inmiddels een volgende publicatie in Journal of Dairy Science: "Effect of concentrate feed level on methane emissions from grazing dairy cows" met behandelingen van 54, 66, 75 and 88% ruwvoer. Dit leverde het volgende resultaat op: "Whereas daily CH4 emissions were unaffected by concentrate feeding, CH4 emissions per kilogram of dry matter intake and per kilogram of energy corrected milk decreased with increasing concentrate level". Hier dus wel minder methaan als gevolg van een hoger krachtvoeraandeel in het rantsoen. De getallen laten 10% methaanreductie zien per hoeveelheid droge stofopname en 20% per hoeveelheid melkproductie.

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.